Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: czwartek, 22 marca 2018 3:02:02
Odwiedziło nas: 8740471 gości (dzisiaj: 185, wczoraj: 2011)
Fundusze UE
Nowe konkursy w Programie LUDZIE - 7 Program Ramowy
09 kwietnia 2013

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency) ogłosiła konkursy na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców, mające na celu rozwój ich kariery zawodowej. Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:

więcej...
 
Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej
15 marca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Science Council of Taiwan (NSC) ogłosiło pierwszy konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej.

Wniosek o dofinansowanie projektu może dotyczyć wyłącznie następujących obszarów tematycznych:

 • Neuroscience (Neurobiologia);
 • Renewable energy (Energia odnawialna);
 • Environment – water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations (Środowisko – zasoby wodne, środowiskowe systemy monitorujące, eko-innowacje).
więcej...
 
Sofja Kovalevskaja Award - wyjazd badawczy
11 marca 2013

Fundacja im. Humboldta oferuje stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców z zagranicy. Stypendium stwarza możliwość zrealizowania swojego projektu badawczego w ramach swojej grupy badawczej w wybranej przez siebie instytucji naukowo badawczej w Niemczech.

Program jest otwarty dla naukowców ze wszystkich krajów i wszystkich dyscyplin, którzy stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 6 lat przed złożeniem aplikacji.

Kandydaci do programu Sofja Kovalevskaja Award będą wybierani wyłącznie na podstawie swoich osiągnięć naukowych.

więcej...
 
Stypendia naukowo - badawcze na Węgrzech
11 marca 2013

Balassi Institute, Ministerstwo Edukacji Węgier oraz Hungarian Scholarship Board wspólnie organizują stypendia naukowo-badawcze dla zagranicznych studentów oraz naukowców, którzy chcieliby zdobyć dodatkowe doświadczenie w jednej z instytucji naukowo-badawczej na Węgrzech.

Jedną z możliwości wyjazdu na stypendium, obok porozumień bilateralnych jest oferta Scholarships Pool skierowana do kandydatów z wybranych krajów, w tym do kandydatów z Polski.

W ramach programu oferowane są stypendia na wyjazdy badawcze podoktorskie oraz dla doświadczonych naukowców, cały program studiów doktoranckich i studia podyplomowe. Program stypendialny dopuszcza aplikacje tylko na kierunki finansowane z budżetu państwa.

więcej...
 
ERA-NET SUSFOOD
05 marca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w ramach ERA-NET SUSFOOD.

Celem głównym konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi aby zwiększyć udział badań naukowych w opracowaniu bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych w procesie od produkcji do konsumpcji.

więcej...
 
Xiamen University Scholarships 2013 - English-medium doctoral programmes
21 lutego 2013

Uniwersytet Xiamen w Chinach realizuje program stypendialny dzięki któremu możliwe jest odbycie studiów między innymi na następujących kierunkach:

 • School of Life Sciences (zoologia, genetyka)
 • College of Oceanography and Earth Sciences (biotechnologia)
 • College of Environment and Ecology (nauki o środowisku, ekologia)
więcej...
 
The Royal Society - Newton International Fellowships - wyjazd badawczy
21 lutego 2013

Stowarzyszenie the Royal Society (Wielka Brytania) oferuje międzynarodowe stypendia Newton dla młodych naukowców (doktorów), w celu prowadzenia dalszych badań w instytucjach brytyjskich przez okres 2 lat. Stypendium obejmuje szeroki zakres nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i technicznych.

Wymagania wobec kandydatów są następujące:

 • stopień doktora lub promesa uzyskania stopnia doktora do czasu rozpoczęcia stypendium;
 • kandydat musi znajdować się początku kariery naukowej (maksymalnie siedmioletnie doświadczenie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora);
 • etat poza Wielką Brytanią;
 • inne niż brytyjskie obywatelstwo;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobry, jasno zdefiniowany i uzgodniony z instytucją goszczącą projekt badawczy.
więcej...
 
Stypendia Fundacji Fulbright
21 lutego 2013

Amerykańska Fundacja Fullbright oferuje następujące stypendia:

1) Fullbright Senior Advanced Research Award

stypendium podoktorskie na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z tytułem co najmniej doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych. Stypendium umożliwia realizację własnego projektu badawczego w uczelni amerykańskiej.

Wymagania wobec kandydata są następujące:

 • O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz uzyskali tytuł doktora po 2002 roku;
 • o stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.
więcej...
 
Top 500 Innovators
28 stycznia 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization.

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Jest to największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników.

więcej...
 
KONKURS FP7-ERA Chairs-Pilot Call
18 stycznia 2013

Komisja Europejska umieściła na swoich stronach zaproszenie do składania wniosków w ramach pilotażowego konkursu w Programie Szczegółowym CAPACITIES, PART 4 – RESEARCH POTENTIAL (CZĘŚĆ 4 – POTENCJAŁ BADAWCZY).

więcej...
 
««  początek « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 225 - 238 z 277
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.