Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: wtorek, 16 stycznia 2018 10:53:15
Odwiedziło nas: 8569349 gości (dzisiaj: 1022, wczoraj: 1680)
Fundusze UE
The Royal Society - Newton International Fellowships - wyjazd badawczy
21 lutego 2013

Stowarzyszenie the Royal Society (Wielka Brytania) oferuje międzynarodowe stypendia Newton dla młodych naukowców (doktorów), w celu prowadzenia dalszych badań w instytucjach brytyjskich przez okres 2 lat. Stypendium obejmuje szeroki zakres nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i technicznych.

Wymagania wobec kandydatów są następujące:

  • stopień doktora lub promesa uzyskania stopnia doktora do czasu rozpoczęcia stypendium;
  • kandydat musi znajdować się początku kariery naukowej (maksymalnie siedmioletnie doświadczenie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora);
  • etat poza Wielką Brytanią;
  • inne niż brytyjskie obywatelstwo;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • dobry, jasno zdefiniowany i uzgodniony z instytucją goszczącą projekt badawczy.
więcej...
 
Stypendia Fundacji Fulbright
21 lutego 2013

Amerykańska Fundacja Fullbright oferuje następujące stypendia:

1) Fullbright Senior Advanced Research Award

stypendium podoktorskie na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z tytułem co najmniej doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych. Stypendium umożliwia realizację własnego projektu badawczego w uczelni amerykańskiej.

Wymagania wobec kandydata są następujące:

  • O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz uzyskali tytuł doktora po 2002 roku;
  • o stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.
więcej...
 
Top 500 Innovators
28 stycznia 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization.

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Jest to największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników.

więcej...
 
KONKURS FP7-ERA Chairs-Pilot Call
18 stycznia 2013

Komisja Europejska umieściła na swoich stronach zaproszenie do składania wniosków w ramach pilotażowego konkursu w Programie Szczegółowym CAPACITIES, PART 4 – RESEARCH POTENTIAL (CZĘŚĆ 4 – POTENCJAŁ BADAWCZY).

więcej...
 
Pierwszy konkurs w ramach ERA-CAPS
18 stycznia 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 19 listopada 2012 roku otwarto pierwszy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie biologii molekularnej roślin.

Temat konkursu: “Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences”(Poszerzanie europejskiej przestrzeni badawczej w dziedzinie nauk molekularnych roślin).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych międzynarodowych projektów badawczych w zakresie biologii molekularnej roślin. Tematyka konkursu obejmuje wszystkie obszary tematyczne z ww. zakresu.

więcej...
 
Inicjatywa CORNET
18 stycznia 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło międzynarodowy konkurs CORNET (ang. COllective Research NETworking), którego głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

więcej...
 
Granty w dziedzinie nauk rolniczych
16 października 2012

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza młodych naukowców do udziału w konkursie realizowanym przez francuskie konsorcjum Agreenium w ramach międzynarodowego programu mobilności Agreenskills w obszarach badawczych powiązanych z rolnictwem (rolnictwo, żywność i zdrowe odżywianie, środowisko, zdrowie zwierząt i ludzi).

Konkurs Agreenskills wspiera młodych, utalentowanych i obiecujących naukowców z tytułem doktora z Polski, gotowych na realizację autorskich i innowacyjnych projektów badawczych w wybranym przez siebie laboratorium jednej z sześciu instytucji stowarzyszonych w konsorcjum Agreenium. Okres realizacji projektu badawczego to 12 do 24 miesięcy. Najbliższy termin wyboru złożonych projektów to 15 listopada 2012 r.

Konsorcjum Agreenium obejmuje dwie instytucje badawcze (INRA, CIRAD) oraz cztery wyższe uczelnie (Agroparistech, Montpellier Supagro, Agro Campus Ouest, ENVT). Program jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego: COFUND-FP7 People Programme.

więcej...
 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
10 października 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umieściło na swoich stronach informacje o środkach finansowych dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Pochodzą one z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Mechanizmy Finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

więcej...
 
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
10 października 2012

Pierwszego września ruszył kolejny konkurs w ramach Funduszu Stypendialnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Fundusz Stypendialny jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Został on uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

więcej...
 
Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej
03 września 2012

Komisja Europejska umieściła na swoich stronach zaproszenie do składania wniosków w ramach „Wsparcia działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej”.

Kwestią priorytetową tego zaproszenia jest Wspólna Polityka Rolna, a w szczególności proponowane warianty jej reformy. Zatem, proponowane projekty powinny spełniać następujące warunki:

więcej...
 
««  początek « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 225 - 238 z 271
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.