Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe
Dzisiaj jest: piątek, 25 maja 2018 18:25:18
Odwiedziło nas: 8884597 gości (dzisiaj: 1934, wczoraj: 1997)
Fundusze krajowe
Konkurs "Granty na granty"
15 lutego 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VII edycję konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych.

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

więcej...
 
Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
06 lutego 2013

Konkurs w ramach działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

W ramach konkursu dofinansowane będą przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej, między innymi pomiędzy regionami UE, angażujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych, w szczególności z rożnych państw członkowskich UE a także najbliższych sąsiadów. Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach, m.in.: edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia. Szczególnie pożądane będą projekty realizowane z instytucjami z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego i promujące idee:

więcej...
 
Program Gekon - startuje I konkurs!
06 lutego 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon -Generator Koncepcji Ekologicznych

Program Gekon ma na celu dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w kilku wybranych obszarach tematycznych:

więcej...
 
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
06 lutego 2013

Konkurs w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach w/w Działania realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, miejsko wiejskich oraz miejskich dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii - rozwoju infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym:

więcej...
 
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
06 lutego 2013

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze, obejmujące m.in. nauki o życiu.

SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze

Jest to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Adresatem konkursu może być jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

więcej...
 
PATENT PLUS - nowy program dla naukowców i firm na ochronę patentową
02 stycznia 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs - Patent Plus. W ramach tego konkursu uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie w procesie ubiegania się o międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet programu wynosi 40 mln, z czego w pierwszym konkursie do dyspozycji beneficjentów będzie 10 mln zł.

W I konkursie programu Patent Plus maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tyś zł. Termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2013 r. Wsparcie w programie może zostać udzielone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

więcej...
 
Lider IV Edycja
19 grudnia 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach Programu LIDER.

Celem tego programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

więcej...
 
I konkurs w ramach Programu SPIN-TECH
17 grudnia 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Programu SPIN-TECH.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie zaangażowania Państwowych Jednostek Badawczych (PJB) w proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem spółek celowych (SC).

Cele szczegółowe konkursu są następujące:

  • inwentaryzacja oferty komercyjnej PJB prowadzących badania stosowane;
  • wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB;
  • wzmocnienie roli spółek celowych jako pośredników pomiędzy PJB a otoczeniem biznesowym.
więcej...
 
Nabór wniosków do Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 POIG w 2012 r.
08 listopada 2012

POIG NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów .

Wniosek ten należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej http://62.129.249.242/konkurs131/ w terminie do 30 listopada 2012 r.

W ramach tego Dzialania, wsparcie finansowe jest udzielane jest na realizację projektów z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Wsparcie na ten cel może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu do działalności gospodarczej.

więcej...
 
Konkurs MAESTRO 3
29 sierpnia 2012

Narodowe Centrum Nauki umieściło na swoich stronach informacje o konkursie MAESTRO 3 na finansowanie projektów badawczych, dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Warunki, jakie musi spełniać naukowiec, który składa wniosek o dofinansowanie:

więcej...
 
««  początek « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 127 - 140 z 162
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.