Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe
Dzisiaj jest: niedziela, 21 stycznia 2018 13:20:27
Odwiedziło nas: 8584671 gości (dzisiaj: 1732, wczoraj: 1642)
Fundusze UE/Krajowe
ERC Proof of Concept Grant
04 listopada 2015

Otwarto nabór wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant, którego organizatorem jest Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council). Celem konkursu jest udzielenia finansowania osobom, które realizują już grant i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki badań, które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społecznie. W ramach przyznanych środków, można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie.

więcej...
 
ERC Consolidator Grant
04 listopada 2015

Otwarto nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council). Jego celem jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

więcej...
 
FNP: II edycja konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową
14 października 2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki ogłosiły II edycję konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową. Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcie naukowe w dowolnej dziedzinie badań - z wyjątkiem sztuk pięknych - które zostały osiągnięte w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.

więcej...
 
GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH - ERC STARTING GRANT
14 października 2015

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła nabór wniosków w ramach ERC Starting Grant.  Mają one na celu wsparcie utalentowanych "głównych badaczy" na etapie budowania niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.

więcej...
 
Oferta 50 miejsc dla doktorów Kolumbijskiego Centrum Badań Rolniczych CORPOICA
12 października 2015

MNiSW zachęca doktorów do zapoznania się z ofertą (50 miejsc) przygotowaną przez CORPOICA (Kolumbijskie Centrum Badań Rolniczych). Jest to publiczno-prywatna, zdecentralizowana instytucja non-profit o profilu naukowym i technicznym. Celem Centrum jest wypracowanie wiedzy naukowej oraz rozwój technologii rolniczych poprzez badania, adaptację i transfer technologii oraz pomoc techniczną w poprawie konkurencyjności produkcyjnej, sprawiedliwy rozdział korzyści technologii i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych; wzmocnienie naukowych i technologicznych kompetencji Kolumbii oraz przyczynienie się do poprawy jakości życia ludzi.

więcej...
 
Nowe Konkursy NCN: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1
22 września 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych.

więcej...
 
Walonia - stypendia dla młodych naukowców
16 września 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Wallonie - Bruxelles International uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla młodych naukowców. W ramach stypendium można uzyskać środki na pobyty badawcze na uczelniach wyższych w Walonii.

więcej...
 
Konkurs START
16 września 2015

Otwarto nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Przy ocenie wniosku będzie brany przede wszystkim dorobek naukowy wnioskodawcy oraz przedstawione plany badawcze. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

więcej...
 
Nabór wniosków na ekspertów oceniających wnioski
16 września 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów biorących udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta składa wniosek o umieszczenie w Wykazie dla danego PO, wskazując jedną lub więcej dziedzin, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub wymagane certyfikaty lub uprawnienia branżowe w zakresie dziedziny, której dotyczy wniosek oraz fakultatywne posiadane rekomendacje organizacji, z którymi kandydat współpracował lub współpracuje.

więcej...
 
Konkurs "Iuventus Plus"
14 września 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach programu pn. "Iuventus Plus".

więcej...
 
««  początek « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.