Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe
Dzisiaj jest: poniedziałek, 23 października 2017 17:06:14
Odwiedziło nas: 8362637 gości (dzisiaj: 1516, wczoraj: 1481)
Fundusze UE/Krajowe
Lider IV Edycja
19 grudnia 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach Programu LIDER.

Celem tego programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

więcej...
 
I konkurs w ramach Programu SPIN-TECH
17 grudnia 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Programu SPIN-TECH.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie zaangażowania Państwowych Jednostek Badawczych (PJB) w proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem spółek celowych (SC).

Cele szczegółowe konkursu są następujące:

  • inwentaryzacja oferty komercyjnej PJB prowadzących badania stosowane;
  • wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB;
  • wzmocnienie roli spółek celowych jako pośredników pomiędzy PJB a otoczeniem biznesowym.
więcej...
 
Nabór wniosków do Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 POIG w 2012 r.
08 listopada 2012

POIG NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów .

Wniosek ten należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej http://62.129.249.242/konkurs131/ w terminie do 30 listopada 2012 r.

W ramach tego Dzialania, wsparcie finansowe jest udzielane jest na realizację projektów z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Wsparcie na ten cel może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu do działalności gospodarczej.

więcej...
 
Granty w dziedzinie nauk rolniczych
16 października 2012

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza młodych naukowców do udziału w konkursie realizowanym przez francuskie konsorcjum Agreenium w ramach międzynarodowego programu mobilności Agreenskills w obszarach badawczych powiązanych z rolnictwem (rolnictwo, żywność i zdrowe odżywianie, środowisko, zdrowie zwierząt i ludzi).

Konkurs Agreenskills wspiera młodych, utalentowanych i obiecujących naukowców z tytułem doktora z Polski, gotowych na realizację autorskich i innowacyjnych projektów badawczych w wybranym przez siebie laboratorium jednej z sześciu instytucji stowarzyszonych w konsorcjum Agreenium. Okres realizacji projektu badawczego to 12 do 24 miesięcy. Najbliższy termin wyboru złożonych projektów to 15 listopada 2012 r.

Konsorcjum Agreenium obejmuje dwie instytucje badawcze (INRA, CIRAD) oraz cztery wyższe uczelnie (Agroparistech, Montpellier Supagro, Agro Campus Ouest, ENVT). Program jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego: COFUND-FP7 People Programme.

więcej...
 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
10 października 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umieściło na swoich stronach informacje o środkach finansowych dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Pochodzą one z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Mechanizmy Finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

więcej...
 
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
10 października 2012

Pierwszego września ruszył kolejny konkurs w ramach Funduszu Stypendialnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Fundusz Stypendialny jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Został on uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

więcej...
 
Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej
03 września 2012

Komisja Europejska umieściła na swoich stronach zaproszenie do składania wniosków w ramach „Wsparcia działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej”.

Kwestią priorytetową tego zaproszenia jest Wspólna Polityka Rolna, a w szczególności proponowane warianty jej reformy. Zatem, proponowane projekty powinny spełniać następujące warunki:

więcej...
 
Program Leonardo da Vinci
31 sierpnia 2012

Ogłoszono nowy konkurs w ramach programu Leonardo da Vinci dla projektów transferu innowacji w roku 2012.

Priorytety dla tego programu w tym roku są następujące:

więcej...
 
Konkurs MAESTRO 3
29 sierpnia 2012

Narodowe Centrum Nauki umieściło na swoich stronach informacje o konkursie MAESTRO 3 na finansowanie projektów badawczych, dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Warunki, jakie musi spełniać naukowiec, który składa wniosek o dofinansowanie:

więcej...
 
Konkurs HARMONIA 3
29 sierpnia 2012

Ogłoszono konkurs HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Narodowe Centrum Nauki umieściło na swoich stronach informacje o konkursie HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej i nie podlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

więcej...
 
««  początek « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2017 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.