Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe
Dzisiaj jest: niedziela, 17 grudnia 2017 16:44:28
Odwiedziło nas: 8502217 gości (dzisiaj: 1104, wczoraj: 1098)
Fundusze UE/Krajowe
Konkurs HARMONIA 3
29 sierpnia 2012

Ogłoszono konkurs HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Narodowe Centrum Nauki umieściło na swoich stronach informacje o konkursie HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej i nie podlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

więcej...
 
STYPENDIA HERDER W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO ALFRED TOEPFER  studia doktoranckie
28 sierpnia 2012

Instytucja wiedeńska Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. corocznie organizuje konkurs na roczne studia w Austrii, na uniwersytecie w Wiedniu. Oferta ta skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów doktoranckich, którzy chcieliby uzyskać stopień doktora na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Program jest skierowany do studentów studiów europejskich, wiedzy o kulturze, nauk humanistycznych i społecznych, sztuk pięknych, muzyki, jak również architektury, nauk o rolnictwie i leśnictwa.

więcej...
 
EUROPEJSKIE STYPENDIA Go8  wyjazd badawczy
28 sierpnia 2012

Instytucja z Australii, The Group of Eight umieściła na swoich stronach informację o ośmiu sześciomiesięcznych stypendiach dla młodych naukowców z Europy. Oferta ta skierowana jest do naukowców wszystkich dziedzin i kierunków z Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii, Rosji oraz Polski. Jednym z warunków dofinansowania jest prowadzenie dalszej współpracy po powrocie kandydata do kraju.

więcej...
 
Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki  Małe granty
28 sierpnia 2012

Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki umieścił na swoich stronach informację o możliwościach dofinansowania w ramach małych grantów. Program ten wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszechradzkiej. Celem Instytucji jest wspieranie współpracy tych krajów oraz ich integrację z Unią Europejską. Dofinansowanie można uzyskać między innymi na współpracę naukową i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania).

więcej...
 
Konkurs w ramach inicjatywy EUREKA
27 sierpnia 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umieściło na swoich stronach informacje o procedurach przyznawania dofinansowania na realizację projektów w ramach inicjatywy EUREKA.

EUREKA to zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w obszarze badań i rozwoju, a Polska jest jej członkiem od czerwca 1995 r. Rządy państw członkowskich zobowiązały się do promowania i wspierania współpracy pomiędzy partnerami przemysłowymi i organizacjami badawczymi realizującymi wspólne przedsięwzięcia - projekty EUREKI, poprzez efektywne procedury wspierania krajowych partnerów ze środków publicznych.

więcej...
 
14. konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy CORNET
27 sierpnia 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umieściło na swoich stronach informacje o 14. konkursie w ramach Inicjatywy CORNET, przeznaczonym dla zrzeszeń przedsiębiorców oraz jednostek naukowych.

Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi / regionalnymi oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach tej Inicjatywy, przewidziane jest dofinansowanie projektów o charakterze międzynarodowym. Przez badania na potrzeby danej branży rozumie się badania przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują one głównie prace rozwojowe.

więcej...
 
Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje budowlane i aparaturowe w 2013 roku
13 sierpnia 2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na przyznanie dotacji na inwestycje budowlane i aparaturowe w 2013 roku.

Wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się w dwóch egzemplarzach w terminie do 31 sierpnia 2012. Wniosek o finansowanie kosztów udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej należy złożyć w języku polskim i języku, w którym została zawarta umowa międzynarodowa.

więcej...
 
Ostatnie konkursy z 7 PR
13 lipca 2012

10 lipca 2012 roku Komisja Europejska ogłosiła 52 nowe konkursy w 7. Programie Ramowym, który kończy się w przyszłym roku. Praktycznie więc będą to ostatnie konkursy w ramach tego narzędzia finansowania rozwoju nauki i innowacji w Europie.

Więcej informacji znajdą państwo na naszej stronie internetowej: http://www.transfer.edu.pl/index.php?action=showArticle&articleID=1782

więcej...
 
Wymagania formalne NCN - Formularz danych jednostki
14 czerwca 2012

Wraz z ogłoszeniem w dniu 15 marca 2012 roku konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA oraz SONATA BIS wprowadzono istotne zmiany w regulaminie konkursów oraz ze względu na obowiązujące przepisy prawne (m.in. dotyczące pomocy publicznej) poszerzono zakres informacji wymaganych we wnioskach o finansowanie.

Doświadczenia zebrane w pierwszych konkursach NCN wskazują, że osoby sporządzające wnioski (najczęściej kierownicy projektów) często nie dysponują wymaganymi przez NCN informacjami na temat swoich jednostek lub posiadają dane niepełne.

W celu uniknięcia eliminowania dobrych projektów badawczych tylko ze względu na braki/błędy formalne, sugerujemy używanie we wnioskach do NCN poniższego formularza:

Formularz danych jednostki

 
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS
14 czerwca 2012

Narodowe Centrum Nauki ogłasza cztery konkursy:

  • OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • SONATA BIS na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Pobierz pełną treść ogłoszenia (PDF)

 
««  początek « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2017 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.