Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze
Dzisiaj jest: piątek, 25 maja 2018 14:56:02
Odwiedziło nas: 8884371 gości (dzisiaj: 1708, wczoraj: 1997)
Fundusze
Program "Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems"
03 lipca 2013

Ogłoszono nabór wniosków do programu "Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems" (Zarządzanie biologicznymi zasobami w rolnictwie) w ramach współpracy krajów członkowskich OECD.

więcej...
 
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
26 czerwca 2013
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy obejmujące nauki o życiu, przeznaczone między innymi dla jednostek badawczych. Są to: MAESTRO 5, SONATA BIS 3, HARMONIA 5. Do konkursów mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe.
więcej...
 
Ostatni konkurs INNOTECH
26 czerwca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III i ostatni konkurs w programie Innotech, finansujący prace badawcze i ukierunkowane na opracowanie i implementacje innowacyjnych technologii, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych, a jego budżet wynosi 135 mln zł.

Rozwój polskich technologii wymaga intensyfikacji zwłaszcza, że w ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania przedsiębiorców realizacją projektów B+R, służących budowaniu własnych przewag konkurencyjnych.
więcej...
 
Patent Plus II konkurs
26 czerwca 2013

Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju ogłosiło  II konkurs w ramach Programu Patent Plus.  Ma on na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wsparcie w programie może zostać udzielone na pokrycie kosztów m.in. analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową, badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku, przygotowanie strategii jego komercjalizacji czy zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC jak również zgłoszenia wynalazku w trybie PCT.

więcej...
 
EUREKA
26 czerwca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi nabór wniosków w ramach inicjatywy międzyrządowej EUREKA, której członkiem jest Polska  od czerwca 1995 r.

Inicjatywa wspiera projekty ukierunkowane rynkowo, które powinny prowadzić do wytworzenia produktu, usługi bądź technologii. Projekty mają angażować partnerów z przynajmniej dwóch krajów członkowskich. Beneficjenci projektu to: uniwersytety, ośrodki badawcze, firmy, MŚP, instytucje administracyjne. Obszary badań obejmują między innymi nauki medyczne, biotechnologię i środowisko.

więcej...
 
KONKURS Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
21 maja 2013

KONKURS Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority) - "Związek między wskaźnikiem serologicznym głównych gatunków zwierząt , a obecnością Toxoplasma gondii w mięsie"

Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs pod tytułem: Związek między wskaźnikiem serologicznym głównych gatunków zwierząt, a obecnością Toxoplasma gondii w mięsie. Wpisuje się on w misję Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ustanowionego przez Komisję w 2002 roku.

Celem projektu jest uzyskanie informacji na temat obecności i zakażalności cyst toksoplazmozy w mięsie i innych tkankach jadalnych u głównych gatunków mięsnych oraz ich powiązanie ze wskaźnikiem serologicznym toksoplazmozy występującej u zwierząt.

więcej...
 
Nowe konkursy w Programie LUDZIE - 7 Program Ramowy
09 kwietnia 2013

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency) ogłosiła konkursy na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców, mające na celu rozwój ich kariery zawodowej. Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:

więcej...
 
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
21 marca 2013

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy, obejmujące różne dziedziny wiedzy, m.in. nauki o życiu. Są to: OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5. Do konkursów mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in. jednostki badawcze.

Konkurs OPUS 5 dotyczy projektów badawczych, w tym finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu.

więcej...
 
Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej
15 marca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Science Council of Taiwan (NSC) ogłosiło pierwszy konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej.

Wniosek o dofinansowanie projektu może dotyczyć wyłącznie następujących obszarów tematycznych:

  • Neuroscience (Neurobiologia);
  • Renewable energy (Energia odnawialna);
  • Environment – water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations (Środowisko – zasoby wodne, środowiskowe systemy monitorujące, eko-innowacje).
więcej...
 
Sofja Kovalevskaja Award - wyjazd badawczy
11 marca 2013

Fundacja im. Humboldta oferuje stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców z zagranicy. Stypendium stwarza możliwość zrealizowania swojego projektu badawczego w ramach swojej grupy badawczej w wybranej przez siebie instytucji naukowo badawczej w Niemczech.

Program jest otwarty dla naukowców ze wszystkich krajów i wszystkich dyscyplin, którzy stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 6 lat przed złożeniem aplikacji.

Kandydaci do programu Sofja Kovalevskaja Award będą wybierani wyłącznie na podstawie swoich osiągnięć naukowych.

więcej...
 
««  początek « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.