Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze
Dzisiaj jest: środa, 26 września 2018 1:33:40
Odwiedziło nas: 9062378 gości (dzisiaj: 111, wczoraj: 1123)
Fundusze
Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej
15 marca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Science Council of Taiwan (NSC) ogłosiło pierwszy konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej.

Wniosek o dofinansowanie projektu może dotyczyć wyłącznie następujących obszarów tematycznych:

 • Neuroscience (Neurobiologia);
 • Renewable energy (Energia odnawialna);
 • Environment – water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations (Środowisko – zasoby wodne, środowiskowe systemy monitorujące, eko-innowacje).
więcej...
 
Sofja Kovalevskaja Award - wyjazd badawczy
11 marca 2013

Fundacja im. Humboldta oferuje stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców z zagranicy. Stypendium stwarza możliwość zrealizowania swojego projektu badawczego w ramach swojej grupy badawczej w wybranej przez siebie instytucji naukowo badawczej w Niemczech.

Program jest otwarty dla naukowców ze wszystkich krajów i wszystkich dyscyplin, którzy stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 6 lat przed złożeniem aplikacji.

Kandydaci do programu Sofja Kovalevskaja Award będą wybierani wyłącznie na podstawie swoich osiągnięć naukowych.

więcej...
 
Stypendia naukowo - badawcze na Węgrzech
11 marca 2013

Balassi Institute, Ministerstwo Edukacji Węgier oraz Hungarian Scholarship Board wspólnie organizują stypendia naukowo-badawcze dla zagranicznych studentów oraz naukowców, którzy chcieliby zdobyć dodatkowe doświadczenie w jednej z instytucji naukowo-badawczej na Węgrzech.

Jedną z możliwości wyjazdu na stypendium, obok porozumień bilateralnych jest oferta Scholarships Pool skierowana do kandydatów z wybranych krajów, w tym do kandydatów z Polski.

W ramach programu oferowane są stypendia na wyjazdy badawcze podoktorskie oraz dla doświadczonych naukowców, cały program studiów doktoranckich i studia podyplomowe. Program stypendialny dopuszcza aplikacje tylko na kierunki finansowane z budżetu państwa.

więcej...
 
Stypendium LOréal dla Kobiet i Nauki
11 marca 2013

Polska filia Grupy L'Oréal dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO ogłosiła konkurs na stypendia naukowe dla kobiet.

Organizacja przyznaje stypendia naukowe od 12 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Stypendia  przyznawane są co roku 5 wyjątkowym kobietom. W XIII edycji konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki ufundowane zostaną 2 stypendia doktoranckie i 3 stypendia habilitacyjne.

więcej...
 
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
05 marca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

Celem tego Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

więcej...
 
ERA-NET SUSFOOD
05 marca 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w ramach ERA-NET SUSFOOD.

Celem głównym konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi aby zwiększyć udział badań naukowych w opracowaniu bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych w procesie od produkcji do konsumpcji.

więcej...
 
Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
21 lutego 2013

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej umieściła na swych stronach informacje o nowej ofercie stypendialnej dla naukowców:

Program VENTURES

Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Wymagania wobec kandydatów są następujące:

 • Program adresowany jest do najmłodszych naukowców, m. in. absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).
 • W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych.

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.

więcej...
 
Xiamen University Scholarships 2013 - English-medium doctoral programmes
21 lutego 2013

Uniwersytet Xiamen w Chinach realizuje program stypendialny dzięki któremu możliwe jest odbycie studiów między innymi na następujących kierunkach:

 • School of Life Sciences (zoologia, genetyka)
 • College of Oceanography and Earth Sciences (biotechnologia)
 • College of Environment and Ecology (nauki o środowisku, ekologia)
więcej...
 
The Royal Society - Newton International Fellowships - wyjazd badawczy
21 lutego 2013

Stowarzyszenie the Royal Society (Wielka Brytania) oferuje międzynarodowe stypendia Newton dla młodych naukowców (doktorów), w celu prowadzenia dalszych badań w instytucjach brytyjskich przez okres 2 lat. Stypendium obejmuje szeroki zakres nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i technicznych.

Wymagania wobec kandydatów są następujące:

 • stopień doktora lub promesa uzyskania stopnia doktora do czasu rozpoczęcia stypendium;
 • kandydat musi znajdować się początku kariery naukowej (maksymalnie siedmioletnie doświadczenie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora);
 • etat poza Wielką Brytanią;
 • inne niż brytyjskie obywatelstwo;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobry, jasno zdefiniowany i uzgodniony z instytucją goszczącą projekt badawczy.
więcej...
 
Stypendia Fundacji Fulbright
21 lutego 2013

Amerykańska Fundacja Fullbright oferuje następujące stypendia:

1) Fullbright Senior Advanced Research Award

stypendium podoktorskie na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z tytułem co najmniej doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych. Stypendium umożliwia realizację własnego projektu badawczego w uczelni amerykańskiej.

Wymagania wobec kandydata są następujące:

 • O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz uzyskali tytuł doktora po 2002 roku;
 • o stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.
więcej...
 
««  początek « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.