Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze
Dzisiaj jest: środa, 26 września 2018 1:33:23
Odwiedziło nas: 9062374 gości (dzisiaj: 107, wczoraj: 1123)
Fundusze
Konkurs "Granty na granty"
15 lutego 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VII edycję konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych.

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

więcej...
 
Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
06 lutego 2013

Konkurs w ramach działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

W ramach konkursu dofinansowane będą przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej, między innymi pomiędzy regionami UE, angażujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych, w szczególności z rożnych państw członkowskich UE a także najbliższych sąsiadów. Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach, m.in.: edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia. Szczególnie pożądane będą projekty realizowane z instytucjami z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego i promujące idee:

więcej...
 
Program Gekon - startuje I konkurs!
06 lutego 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon -Generator Koncepcji Ekologicznych

Program Gekon ma na celu dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w kilku wybranych obszarach tematycznych:

więcej...
 
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
06 lutego 2013

Konkurs w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach w/w Działania realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, miejsko wiejskich oraz miejskich dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii - rozwoju infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym:

więcej...
 
NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
06 lutego 2013

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze, obejmujące m.in. nauki o życiu.

SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze

Jest to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Adresatem konkursu może być jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

więcej...
 
Top 500 Innovators
28 stycznia 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization.

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Jest to największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników.

więcej...
 
KONKURS FP7-ERA Chairs-Pilot Call
18 stycznia 2013

Komisja Europejska umieściła na swoich stronach zaproszenie do składania wniosków w ramach pilotażowego konkursu w Programie Szczegółowym CAPACITIES, PART 4 – RESEARCH POTENTIAL (CZĘŚĆ 4 – POTENCJAŁ BADAWCZY).

więcej...
 
Pierwszy konkurs w ramach ERA-CAPS
18 stycznia 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 19 listopada 2012 roku otwarto pierwszy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie biologii molekularnej roślin.

Temat konkursu: “Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences”(Poszerzanie europejskiej przestrzeni badawczej w dziedzinie nauk molekularnych roślin).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych międzynarodowych projektów badawczych w zakresie biologii molekularnej roślin. Tematyka konkursu obejmuje wszystkie obszary tematyczne z ww. zakresu.

więcej...
 
Inicjatywa CORNET
18 stycznia 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło międzynarodowy konkurs CORNET (ang. COllective Research NETworking), którego głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

więcej...
 
PATENT PLUS - nowy program dla naukowców i firm na ochronę patentową
02 stycznia 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs - Patent Plus. W ramach tego konkursu uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie w procesie ubiegania się o międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet programu wynosi 40 mln, z czego w pierwszym konkursie do dyspozycji beneficjentów będzie 10 mln zł.

W I konkursie programu Patent Plus maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tyś zł. Termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2013 r. Wsparcie w programie może zostać udzielone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

więcej...
 
««  początek « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.