Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 5:07:35
Odwiedziło nas: 9171948 gości (dzisiaj: 610, wczoraj: 1520)
Fundusze
AXA Research Fund - wyjazd badawczy
29 maja 2012

AXA Research Fund to fundusz sponsorujący 2-letnie studia podoktorskie z następujących dziedzin: nauka o ziemi, fizyka, matematyka stosowana, socjologa, nauki polityczne, biotechnologia, chemia, nauki społeczne, ekonomia, filozofia na temat wskazany przez organizatora - szeroko rozumiane zarządzanie ryzykiem, zagrożenia życia, zagrożenia ekonomiczno społeczne oraz zagrożenia dla środowiska.

Kandydat na stypendium winien spełniać następujące warunki:

więcej...
 
Canon Foundation in Europe - wyjazd badawczy
29 maja 2012

Canon Foundation In Europe - instytucja oferująca stypendia badawcze dla osób ze stopniem doktora lub przynajmniej dyplomem magistra (w ciągu 10 lat od uzyskania dyplomu) ogłosiła nabór na kolejny wyjazd badawczy do Japonii. Stypendium obejmuje każdą dziedzinę i kierunek badań. Nie ma wymogów co do aktualnej pozycji zawodowej.

Wymagania wobec kandydata są następujące:

więcej...
 
MNiSW  Program MOBILNOŚĆ PLUS II edycja
29 maja 2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło na swoich stronach informacje o Programie MOBILNOŚĆ PLUS. Jest to już druga edycja programu, a ostateczny termin składania aplikacji o dofinansowanie upływa 30 lipca 2012.

Program „Mobilność Plus” ma na celu umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

więcej...
 
Projekt: Wiedza, praktyka, kadry
15 maja 2012

Projekt: Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła na swoich stronach informacje o projekcie – Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie. Obecnie trwa rekrutacja pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, którzy są zainteresowani stażem w małopolskich przedsiębiorstwach.

Warunki, jakie aplikujący musi spełnić, aby wziąć udział w projekcie są następujące:

więcej...
 
Agreenskills - międzynarodowy program dla młodych naukowców
23 kwietnia 2012

Efektem nawiązanej w grudniu 2011 r współpracy pomiędzy Instytutem Zootechniki PIB, a organizacją INRA, jest zaproszenie do współpracy w ramach międzynarodowego programu mobilności Agreenskills, realizowanego przez francuskie konsorcjum Agreenium (w tym INRA). Konkurs obejmuje między innymi następujące obszary badawcze powiązane z rolnictwem (żywność i zdrowe odżywianie, środowisko, zdrowie, fizjologia i genetyka zwierząt, rolnictwo).

Konkurs przeznaczony jest dla młodych, aktywnych, polskich naukowców z tytułem doktora, ukierunkowanych na realizację autorskich i innowacyjnych projektów badawczych w wybranym przez siebie laboratorium jednej z sześciu instytucji stowarzyszonych w konsorcjum Agreenium (INRA, CIRAD, Agroparistech, Montpelier Supagro, Agro Campus Ouest, ENVT). Wskazany w programie okres mobilności dla naukowców spoza Francji (w tym z Polski) w celu realizacji projektu badawczego, to 12 - 24 miesięcy.

Do udziału w konkursie zaproszone są również polskie ośrodki badawcze, które są zainteresowane przyjęciem młodej kadry naukowej z Francji, zatrudnionej przez jedną z organizacji Agreenium. Okres mobilności dla naukowców z Francji wynosi 6 do 24 miesięcy.

więcej...
 
Innotech
19 kwietnia 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło na swoich stronach informacje o konkursie INNOTECH. Jest on programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Program Innotech skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.

Do głównych celów Programu INNOTECH zaliczyć należy:

  • zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych,
  • zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce,
  • wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego.
więcej...
 
Program POMOST
17 kwietnia 2012

Fundacja na rzecz nauki polskiej opublikowała na swojej stronie informację o programie POMOST - granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej. Nowy konkurs zostanie otwarty 15 sierpnia 2012 roku.

Celem programu jest między innymi umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej. Program POMOST obejmuje między innymi następujące dziedziny badań: biotechnologia, postęp biologiczny w rolnictwie oraz nowe wyroby i techniki medyczne.

Aktualnie, program przewiduje wsparcie w zakresie:

GRANTU POWROTOWEGO - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu płci wychowujących małe dzieci

Grant powrotowy jest adresowany do naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu. Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

więcej...
 
Konkurs L'Oréal dla Kobiet i Nauki
16 kwietnia 2012

Wkrótce rozpocznie się kolejny nabór do konkursu „L'Oréal dla Kobiet i Nauki”.

Polska filia Grupy L'Oréal przyznaje stypendia naukowe od 11 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L'Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest między innymi to, że wiek kandydatek nie powinien przekraczać 35 lat w przypadku doktorantek, a 45 lat - w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną.

O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

więcej...
 
Konkurs w ramach programu LIFE+
16 kwietnia 2012

Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w ramach programu LIFE+

Jest on podzielony na trzy komponenty tematyczne:

  • PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
  • POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W ramach tego programu zapewnione jest wsparcie finansowe w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów projektu. W uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu I „Przyroda i różnorodność biologiczna” dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych, dofinansowanie może wynieść 75% kosztów projektu.

Beneficjentem programu może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej

Natomiast w realizacji projektu może uczestniczyć kilka podmiotów, wśród których, poza beneficjentem głównym (koordynującym), mogą się znaleźć partnerzy (współbeneficjenci) oraz współfinansujący.

więcej...
 
BRIdge
30 marca 2012

Przedsięwzięcie pilotażowe "BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje"

(dawniej: Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia)

BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.

W ramach tego przedsięwzięcia identyfikowane będą specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szczególny nacisk położony zostanie na identyfikację tych potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia. BRIdge pozwoli również na przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac B+R. Konkurs zakłada, że w efekcie funkcjonowania BRIdge, rozpoznane zostaną niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz zmapowane zostaną luki lub niedoskonałości w ofercie instytucji publicznych w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R. Pozyskanie tych informacji pozwoli z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.

więcej...
 
««  początek « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.