Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Fundusze
Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021 19:54:16
Odwiedziło nas: 11856794 gości (dzisiaj: 1694, wczoraj: 2150)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Fundusze
Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Indii
27 czerwca 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA oraz Departament Nauki i Technologii, Rządu Republiki Indii ogłaszają zaproszenie do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Indii.

więcej...
 
Konkurs SONATA BIS 9
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 9 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

więcej...
 
Konkurs UWERTURA 4
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs UWERTURA 4 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC.

więcej...
 
Konkurs MINIATURA 3 na działania naukowe
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 3, który jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Wnioski mogą być zgłaszane na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych / pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

więcej...
 
Konkurs MAESTRO 11
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MAESTRO 11 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

więcej...
 
Konkurs IdeaLab „Zarządzanie zagrożeniami”
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs IdeaLab na przełomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze ukierunkowane na wyzwania społeczne przed którymi stoją i będą stać w przyszłości społeczeństwa europejskie. Konkurs jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego tematem jest „zarządzanie zagrożeniami”.

więcej...
 
Konkurs GRIEG
27 czerwca 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie GRIEG na projekty badawcze finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Ogólnym celem grantów norweskich jest zmniejszenie ekonomicznych i społecznych nierówności w Europie oraz wzmocnienie dwustronnych stosunków pomiędzy Polską i Państwami – Darczyńcami (Norwegią, Islandią i Lichtensteinem). Wsparcie finansowe na realizację wspólnych projektów badawczych będzie sprzyjać powstawaniu długoterminowych partnerstw strategicznych i stanowić ważny krok do realizacji przyszłych projektów na poziomie europejskim oraz większego uczestnictwa w programie Horyzont. Konkurs obejmuje badania podstawowe, a jego tematyka to m.in. nauki o życiu.

więcej...
 
Stypendia TÜBİTAK
07 czerwca 2019

Turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TÜBİTAK) przyznaje stypendia międzynarodowym naukowcom na prowadzenie warsztatów, wykładów, organizację konferencji czy prowadzenie badań w obszarze nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, technologicznych, medycznych, rolniczych, społecznych i humanistycznych.

więcej...
 
Krótko – i długoterminowe Stypendia EMBO
07 czerwca 2019

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) jest organizacją skupiającą ponad 1800 wybitnych naukowców, propagującą doskonałość w dziedzinie nauk o życiu w Europie i poza jej granicami. Jej główne cele to wspieranie utalentowanych badaczy na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie wymiany informacji naukowej oraz pomoc w tworzeniu środowiska badawczego zapewniającego osiąganie jak najlepszych wyników.

więcej...
 
Granty na granty - promocja jakości III
06 czerwca 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w konkursie: „Granty na granty - promocja jakości III”. Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na granty”. Zostało ustanowione aby wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

więcej...
 
««  początek « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.