Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Inne wydarzenia arrow Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:24:31
Odwiedziło nas: 9170228 gości (dzisiaj: 410, wczoraj: 1646)
Aktualności: Inne wydarzenia
Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
16 maja 2013

Podczas XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (KWZH), która odbyła się w Poznaniu w dniach 10-12 maja 2013 roku Instytut Zootechniki  Państwowy Instytut Badawczy odpowiedzialny był za organizację Krajowej Wystawy Ras Rodzimych. Tegoroczna Wystawa Ras Rodzimych po raz jedenasty towarzyszyła KWZH.

Uroczyste otwarcie Wystawy nastąpiło dnia 11 maja, a dokonali tego m. in. Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Eugeniusz Herbut – Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, Leszek Sobolewski – Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

W pawilonie numer 4 można było podziwiać większość lokalnych ras zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Znajdowało się tam również stoisko informacyjne Instytutu Zootechniki PIB. Ekspozycję ras rodzimych przygotowaną przez Instytut pierwszego dnia odwiedziła Minister Zofia Szalczyk, a kolejnego zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba. Wziął on udział w uroczystym wręczaniu dyplomów nagrodzonym hodowcom. Stoisko było odwiedzane zarówno przez przedstawicieli resortu rolnictwa, instytucji związanych z hodowlą i chowem zwierząt, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, jak również przez rolników i producentów zainteresowanych utrzymywaniem rodzimych ras zwierząt, liczne wycieczki szkolne i przedszkolne oraz wielu mieszkańców Poznania i okolic.

Na stoisku informacyjnym Instytutu Zootechniki PIB prezentowano film dotyczący rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz informacje na temat osiągnięć pracowników naukowych Instytutu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki informacyjne opracowane przez koordynatorów opisujące zwierzęta ras rodzimych, publikacje, takie jak: Roczniki Naukowe Zootechniki, Annals of Animal Science, Wiadomości Zootechniczne, Pasze przemysłowe, broszury upowszechnieniowe oraz plansze prezentujące rodzime rasy zwierząt. Przez cały czas trwania wystawy eksperci pełnili dyżury informacyjne udzielając konsultacji dotyczących uczestnictwa w programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt,  jak również programu rolnośrodowiskowego Pakiet 7 w ramach PROW 2007-2013.

W pawilonie 4 zorganizowana została również pokazowa ekspozycja nutrii odmian barwnych, która wzbudzała duże zainteresowanie zwiedzających.

Podczas Wystawy (11 i 12 maja) na ringu w pawilonie 4 odbywały się  prezentacje zwierząt ras rodzimych. Pokazy, podobnie jak w latach ubiegłych, były prowadzone przez poszczególnych koordynatorów z Instytutu Zootechniki PIB, którzy w ramach kilkunastominutowych prezentacji przedstawiali charakterystykę każdej z wystawianych ras. Całość pokazu prowadziła dr hab. Elżbieta Martyniuk – Koordynator Krajowy ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

W Polsce utrzymywanych jest obecnie 88 rodzimych ras, rodów, odmian, zwierząt gospodarskich, a dwie kolejne rasy pretendują do objęcia programem ochrony. Dzięki wieloletnim staraniom ośrodków naukowych i akademickich, w tym również Instytutu Zootechniki PIB, które były inicjatorami ochrony i restytucji ginących populacji, możliwe było zachowanie dużej różnorodności genetycznej poszczególnych gatunków oraz przetrwanie wielu bardzo cennych starych ras, które obecnie można podziwiać w ramach krajowych i regionalnych wystaw.

W Wystawie uczestniczyło w sumie 60 wystawców, którzy zaprezentowali następujące rasy, odmiany i rody zwierząt, które w pierwszym dniu Wystawy zostały poddane ocenie:

  • bydło polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czarno-białe i polskie czerwono-białe,
  • świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre,
  • owce ras: wrzosówka, świniarka, polska owca górska odmiany barwnej, cakiel podhalański, olkuska, pomorska, merynos odmiany barwnej oraz merynos polski w starym typie,
  • kury żółtonóżki kuropatwiane Ż-33, zielononóżki kuropatwiane Z-11 i Zk, Leghorn H-22
  • i G-99, Sussex S-66, Rhode Island Red R-11 i K-22, Rhode Island White A-33, Polbar Pb,
  • gęsi lubelskie (Lu), kieleckie (Ki), podkarpackie (Pd), pomorskie (Po), Landes (LsD-01), kartuskie (Ka), garbonose (Ga), rypińskie (Ry), biłgorajskie (Bi), zatorskie (Zd-1),
  • kaczki rodów: kaczka pomniejszona K-2, pekin krajowy P-33,  pekin angielski LsA, pekin duński P-8, pekin francuski P-9 oraz kaczki KhO-1,
  • króliki popielniańskie białe,
  • szynszyle beżowe oraz nutrie następujących odmian barwnych: standardowa, czarna dominująca, bursztynowo-złocista perłowa i pastelowa, odmiany grenlandzkiej,
  • konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim.

W sumie ocenie zwierząt podczas tegorocznej Wystawy Ras Rodzimych podlegało 148 zwierząt oraz 26 stadek drobiu.

Ponadto poza oceną były prezentowane  klacze ze źrebiętami ras: konik polski, huculskiej, małopolskiej, śląskiej, wielkopolskiej oraz prosięta rasy złotnickiej pstrej i stawka warchlaków rasy puławskiej, koza karpacka z przychówkiem, owce wrzosówki z przychówkiem oraz owce ras: czarnogłówka i polska owca pogórza. Zorganizowane były również ekspozycje pszczół środkowoeuropejskich linii Asta, woliera pokazowa z nutriami odmian barwnych i stadko gęsi Białej Kołudzkiej®.

Prezentowanym zwierzętom przyznawano nagrody zgodnie z Regulaminem oceny zwierząt ras rodzimych oraz nagradzania hodowców na XXVI Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceny dokonali sędziowie powołani przez Ministerstwo, w składzie: prof. dr hab. Marian Różycki (IZ PIB) – sędzia ds. oceny świń ras rodzimych, prof. dr hab. Jan Trela (IZ PIB) – sędzia ds. oceny bydła ras rodzimych, dr hab. Józefa Krawczyk (IZ PIB) – sędzia ds. oceny kur nieśnych ras rodzimych, dr Halina Bielińska (ZD IZ PIB Kołuda Wielka) – sędzia ds. oceny gęsi i kaczek ras rodzimych, dr hab. Paweł Bielański (IZ PIB) – sędzia ds. oceny królików ras rodzimych, dr inż. Jacek Sikora (IZ PIB) – sędzia ds. oceny owiec ras rodzimych, Alicja Woźny (KCHZ ) – sędzia ds. oceny szynszyli ras rodzimych, Grzegorz Otulakowski (KCHZ) - sędzia ds. oceny nutrii ras rodzimych, Wiesław Niewiński (Białostocki Związek Hodowców Koni) – sędzia ds. oceny koni ras rodzimych, Jerzy Gawarecki (Stadnina Koni w Kętrzynie) – sędzia ds. oceny koni ras rodzimych.

Zgodnie z regulaminem, w zależności od uzyskanej podczas oceny liczby punktów, przyznawane były złote i srebrne medale. Najlepsze zwierzęta w danej grupie oceny uzyskały tytuł czempiona. W sumie podczas tegorocznej Krajowej Wystawy Ras Rodzimych przyznano 28 tytułów czempiona Wystawy, 25 tytułów wiceczempiona oraz 113 złotych medali. Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB  prof. dr hab. Eugeniusz Herbut w drugim dniu trwania Wystawy wręczył 2 nagrody specjalne (statuetki) dla Dyrektorów Regionalnych Związków Hodowców Owiec i Kóz z Poznania (Jerzego Pietrzaka) oraz z Nowego Targu (Jana Janczego), którzy od wielu lat wspierają działania na rzecz zachowania rodzimych ras owiec w Polsce. Na statuetkach wygrawerowano napis pamiątkowy: „Dyrekcja Instytutu Zootechniki PIB składa serdeczne podziękowania za olbrzymi wkład w ochronę rodzimych ras zwierząt gospodarskich i popularyzację ich hodowli w celu zachowania cennej bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń”.

Wystawa ras rodzimych wzbudziła duże zainteresowanie i liczne pochwały zwiedzających. Mamy nadzieję, że czas spędzony na tegorocznej Wystawie był okazją dla hodowców do wielu spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń, co w efekcie znajdzie przełożenie na wzrost zainteresowania problematyką ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce.

Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu  była współfinansowana ze środków finansowych Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków będących w dyspozycji Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

*** GALERIA ZDJĘĆ *** 

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.