Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow Konferencja podsumowującą projekt "Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy..."
Dzisiaj jest: wtorek, 29 września 2020 17:05:22
Odwiedziło nas: 10797925 gości (dzisiaj: 1532, wczoraj: 1838)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Konferencje i szkolenia
Konferencja podsumowującą projekt "Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy..."
05 lipca 2013

Dnia 2 lipca 2013 r. odbyła się konferencja podsumowującą projekt „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 – Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem realizowanego projektu był wzrost konkurencyjności krajowego sektora produkcji rolniczej poprzez upowszechnianie i wdrażanie wyników prac badawczych oraz zadań realizowanych na rzecz rolnictwa w Instytucie Zootechniki PIB, jak i w jednostkach współpracujących z Instytutem.

 1. Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński dokonał uroczystego otwarcia konferencji podsumowującej projekt „Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej”, który Instytut Zootechniki PIB uzyskał w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt umożliwił zbudowanie nowoczesnego narzędzia ułatwiającego pracę naszej jednostki oraz współpracę z innymi placówkami naukowymi i podmiotami zajmującymi się produkcją zwierzęcą. Po przywitaniu gości Prof. Eckert objął przewodnictwo konferencji.
 2. Dr. Krzysztof Heller dokonał wprowadzenia w tematykę projektu, prezentując wykład nt.: „Współczesne kierunki rozwoju informatyzacji, a informatyzacja rolnictwa”. Przedstawił trendy rozwoju informatyzacji na świecie oraz przykłady rozwiązań na gruncie krajowym. W XXI wieku obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych, wszechobecną możliwość komunikacji (aspekt społeczny, gospodarczy i cywilizacyjny), zalew treści, rozproszenie źródeł danych, konieczność zachowania bezpieczeństwa. Przewiduje się dalszą rewolucję w zastosowaniu teleinformatyki.
  • Big data – możliwość przechowywania danych, które jest tanie. Szukane są rozwiązania, które umożliwią sensowne wykorzystanie danych.
  • Przetwarzanie w chmurze – dysponujemy sieciami o dużej pojemności, ich powszechna dostępność umożliwia łatwe przesyłanie dużych ilości danych i korzystanie z tych danych.
  • Społeczeństwo sieciowe - powszechna dostępność platform komunikacyjnych.
  • E-rozwój (nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, portale związane z rolnictwem, elementy edukacyjne, system prognozowania epidemii chorób)
  Podsumowanie: istnieje dużo inicjatyw zastosowania technologii teleinformatycznych w rolnictwie, brak natomiast jednolitej strategii działania
 3. Prof. Robert Eckert omówił założenia projektu, który rozpoczął się 7.04.2009 r. i zakończy się 30.08.2013. Celem projektu było otwarcie się Instytutu na jednostki współpracujące z naszym Instytutem oraz udoskonalenie technik przekazywania informacji o badaniach naukowych.
 4. Mariusz Adamczyk (kierownik Działu Informatyki) przedstawił prezentację na temat rozbudowy zasobów sprzętowych Instytutu – obecnie posiadamy 24 serwery Blade na których znajdują się systemy i bazy danych, 4 macierze dyskowe na których przechowywane są systemy i aplikacje; wideokonferencje, dzięki czemu możemy nawiązać kontakt z dowolnym miejscem na świecie. Infrastruktura sieciowa i zasoby programowe są rozbudowane, zakupiono zasilacze awaryjne UPS, agregaty prądotwórcze. Instytut posiada dodatkową serwerownię w Aleksandrowicach.
 5. Omówienie wybranych baz danych utworzonych i zmodernizowanych w ramach projektu
  • Dr Zenon Choroszy – „Zadanie realizowane w ramach Platformy na rzecz polskiej populacji bydła ras mięsnych”.
   Baza danych dotycząca wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych tworzona była przed rozpoczęciem projektu. Natomiast bazę dotyczącą pokroju bydła ras mięsnych w Polsce stworzono już w ramach Platformy. System mobilnej oceny pokroju został w całości opracowany w ramach Platformy. Prowadzone są prace nad bazą danych eBovis dla polskiej populacji bydła mięsnego to nowa baza przechowująca olbrzymie ilości danych. W przyszłości stworzony będzie system zintegrowany z systemem mobilnej oceny pokroju.
  • Dr Mirosław Tyra – „Udostępnienie wyników oceny wartości użytkowych i hodowlanych trzody chlewnej w systemie on-line”.
   Realizacja tego zadania wymagała stworzenia sieci informatycznej. Wyniki są publikowane w formie raportów (dotyczące cech użytkowych i wartości hodowlanej). Pojawiają się nowe możliwości dla hodowców: uzyskanie szybkiej i szczegółowej informacji, pomocnych przy selekcji zwierząt do dalszej hodowli. Z racji tego, że funkcjonalność obecnych stron internetowych była nieco ograniczona postanowiono je przebudować, uwzględniając w obrębie oceny fermowej zgrupowanie wszystkich możliwych informacji.
  • Prof. Piotr Wójcik – „Zintegrowany system zarządzania fermami bydła mlecznego”
   Celem prac było zintegrowanie systemów zarządzania oborami w Zakładach Doświadczalnych IZ w jeden system, aby w pełni wykorzystać dane zbierane w gospodarstwach. W ramach tego projektu działa system AFIFARM, którym objęto 6 Zakładów Doświadczalnych. AFIFARM składa się na 6 podprogramów (dotyczą produkcji mleka, żywienia, wykrywania rui, automatycznej separacji, ważenia krów, pomiaru i składu mleka). Niektóre korzyści systemu dla spółek i nauki: pełna analiza ekonomiczna i gospodarcza tego co się dzieje w gospodarstwie, szybka informacja na temat tego co jest realizowane w tematach badawczych, dostęp do danych on-line. System otwarty jest na inne jednostki spoza Instytutu.
  • Mgr Grzegorz Smołucha - „Baza zagrożeń odzwierzęcych na przykładzie scrapie u owiec” .
   Baza uwzględnia genotypy owiec, które mają predyspozycje zachorowania na trzęsawkę. Zorganizowana baza danych potrzebna jest do zestawienia genotypów owiec i jej rodziców, co pozwoli na przeprowadzenie nowych analiz. Baza scrapie daje możliwość dodania i edytowania danych o owcy, podstawowej statystyki przydatnej do końcowych raportów, określenie klasy ryzyka, możliwość eksportu danych do pliku.
  • Dr Jacek Sikora – „Baza owiec objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych”.
   Wyniki prac są prezentowane w postaci wizualizacji na interfejsach. Baza ma 3 podstawowe części: dane stałe, zmienne, szczegółowe - specyficzne dla każdej z ras. Dane są przekazywane do Polskiego Związku Owczarskiego. Aktualizacja danych następuje raz w roku. W jednym miejscu zgromadzona jest informacja dla hodowców, istnieje możliwość szybkiej lokalizacji baz i monitorowania inbredu.
  • Dr Magdalena Szyndler-Nędza – „Program ochrony ras rodzimych świń”.
   Baza uwzględnia dane wszystkich 4 ras świń objętych programem ochrony. Przedstawiono możliwość tworzenia raportów. Aplikacja daje możliwość szacowania współczynnika inbredu.
  • Dr. Bogdan Śliwiński – „Baza danych pasz krajowych i sposoby posługiwania się nią”.
   Baza działa w oparciu o system 5-cyfrowego numerowania pasz. Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa prowadzi Krajowe Centrum Informacji o Paszach (gromadzenie informacji o próbkach, która powinna być jak najbardziej obszerna – opis próbki, czyli metryczka, analizy wykonane w próbce, wykorzystanie danych, współpraca, akceptacja danych, dodatkowe informacje).
  • Dr. Jacek Walczak – „Bezpieczeństwo środowiska naturalnego w produkcji zwierzęcej”.
   Celem funkcjonowania bazy jest dostarczenie informacji o obciążeniu środowiska naturalnego związkami powstającymi w produkcji zwierzęcej. Baza powstała z konieczności realizacji porozumień międzynarodowych. Musimy dostosować się do dyrektywy azotanowej i dyrektywy IPCC. W ramach Platformy działa Krajowa inwentaryzacja obciążania środowiska związkami azotu z produkcji zwierzęcej.
 6. Dr Grzegorz Żak przedstawił przykładowe szkolenie e-learningowe utworzone w ramach projektu, stworzone w oparciu o zakupione nowoczesne narzędzie do tworzenia szkoleń. Zaprezentował sposób prowadzenia zajęć w ramach e-learningu na przykładzie praktycznej zasady remontu stada hodowlanego świń.
 7. Prezentacja możliwości wykorzystania wideokonferencji – Prof. Eckert. To świetny sposób na nawiązywanie kontaktów z dużej odległości oraz prowadzenie szkoleń. Dr. Żukowski i Artur Gurgul przedstawili z laboratorium znajdującym się w sąsiednim budynku prezentację baz danych związanych z oceną genomiczną bydła mlecznego. Podczas wideokonferencji odbył się proces skanowania mikromacierzy, co pozwoliło na zaprezentowanie wyniku tego procesu wszystkim obecnym na sali.
 8. Hurtownia danych
  • Janusz Bińczycki – narzędzie które łączy wszystkie bazy uwzględnione w projekcie. Celem jej jest integracja posiadanych baz danych, dostarczenie naukowcom potężnego narzędzia jak również innowacyjny charakter. Przedstawiono definicję oraz model hurtowni danych i jej narzędzi.
  • W części praktycznej Łukasz Ciemiński przedstawił informacje na temat hurtowni danych budowanej w Instytucie oraz cel jej budowy. W praktyczny sposób przedstawił możliwości tworzenia różnego typu raportów.
 9. Podsumowując konferencję prof. Robert Eckert zaprosił do współpracy jednostki zainteresowane wynikami prac w IZ PIB a w szczególności jednostki, które mogłyby je wykorzystać do prowadzenia szkoleń hodowców i producentów zwierząt gospodarskich.

*** GALERIA ZDJĘĆ ***

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.