Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Konkursy na projekty badawcze: OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:20:36
Odwiedziło nas: 9236709 gości (dzisiaj: 210, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
Konkursy na projekty badawcze: OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6
28 października 2013

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 3 nowe konkursy na projekty badawcze: OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6.

Konkursy dotyczą między innymi dziedzinę Nauk o Życiu (NZ). Do konkursów mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe. Dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować m.in. jednostki i konsorcja naukowe.

Konkurs OPUS 6

 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 6 w kwocie 180 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM 6

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

 • Wysokość finansowania nie może przekraczać:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 • Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym.
 • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy.
 • W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 6 w kwocie 30 mln zł.

Konkurs SONATA 6

 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być przewidziany jeden pracownik naukowy, który posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie określonym, w którym realizowany będzie projekt.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 6 w kwocie 30 mln zł.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 grudnia 2013 r.

Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum: www.ncn.gov.pl.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.