Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow XVI polsko-niemiecka konferencja pt. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich..."
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:36:46
Odwiedziło nas: 9239423 gości (dzisiaj: 1361, wczoraj: 1563)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
XVI polsko-niemiecka konferencja pt. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich..."
31 października 2013

XVI polsko-niemiecka konferencja pt. „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich – praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i przyszłość”

W dniach 16-17 października 2013 roku odbyła się w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym XVI polsko-niemiecka konferencja pt. „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich – praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i przyszłość”. Uroczystego powitania i otwarcia ze strony polskiej dokonał Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut - Dyrektor IZ PIB, natomiast ze strony niemieckiej, Jakob Opperer - Prezydent LfL Freising oraz dr Michael Czepalla z Fundacji Hannsa Seidela w Monachium. Organizatorami konferencji byli: Instytut Zootechniki PIB, Fundacja Hannsa Seidela (Monachium), Bawarski Krajowy Instytut Rolniczy (Freising), Fundacja Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM oraz Stowarzyszenie Galseid (Balice) przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencję rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja w Morawicy w pierwszą rocznicę śmierci  Prof. dr. hab. dr. h.c. Hermanna Bognera.  Część referatową otwierało wystąpienie Prof. Hanny Czaji-Bogner, poświęcone pamięci jej męża, pt. „Prof. Dr Hermann Bogner jako człowiek, naukowiec i myśliwy”.

Dzięki otwartości Profesora na świat i ludzi oraz Jego uznanej pozycji w świecie nauki i szerokim kontaktom osobistym, możliwa była długoletnia, trwająca po dzień dzisiejszy, współpraca pomiędzy Bawarskim Krajowym Instytutem Hodowli Zwierząt w Grub (obecnie Bawarskim Krajowym Instytutem Rolniczym we Freisingu), Fundacją Hannsa-Seidela w Monachium, a Instytutem Zootechniki w Krakowie oraz Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Profesor był ojcem polsko-niemieckich konferencji, które są organizowane cyklicznie od listopada 1990 roku. Jego starania zaowocowały powstaniem wielu przyjaźni, kontaktów fachowych i specjalistycznych. Zmarły Profesor  Hermann Bogner uważał, że IZ PIB w Balicach to ważne centrum wymiany naukowej.

W trakcie dwudniowych obrad, w których wzięło udział ponad 100 osób, reprezentujących instytucje naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje samorządowe oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wygłoszonych zostało łącznie 10 referatów. Dotyczyły one szeroko pojętej bioróżnorodności zwierząt i jej praktycznego wykorzystania oraz przewidywanych rozwiązań na przyszłość w kontekście strategii hodowlanych. Wskazano także, że wynikiem bioróżnorodności są produkty regionalne i tradycyjne, podkreślając ich znaczenie oraz konieczność zagwarantowania im niezbędnej ochrony prawnej.

Kolejnym blokiem omawianych zagadnień było znaczenie ras rodzimych i zagrożonych.  Poruszana była również problematyka systemów utrzymania zwierząt w aspekcie zmieniających się wymogów dobrostanu. Przedmiotem jednego z referatów były potencjalne implikacje dla obrotu materiałem hodowlanym zwierząt wynikające z protokołu z Nagoi.

Wszystkie referaty plenarne oraz dyskusje i postery były tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Moderatorzy omówili  przygotowane plakaty, stwierdzając, iż przygotowanych zostało łącznie 46 (w tym 7 przez stronę niemiecką, 39 przez stronę polską ).  W większości dotyczyły one bardzo szczegółowych zagadnień (np. różnorodność biologiczna, sposób monitorowania zasobów genetycznych bydła, drób, hodowla bydła, koni, owiec, kóz).

Referaty i doniesienia w języku polskim i niemieckim zostały opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Obecnie są one dostępne na stronie internetowej IZ PIB (PDF).

*** GALERIA ZDJĘĆ ***

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.