Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 11:27:35
Odwiedziło nas: 9173910 gości (dzisiaj: 610, wczoraj: 1962)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
20 grudnia 2013

SYMFONIA 2

Konkurs SYMFONIA 2 ogłoszony został na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację między dziedzinowego projektu badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
 • Nauki Ścisłe i Techniczne;
 • Nauki o Życiu,

może wystąpić jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji musi się mieścić w przedziale od 2 do 7 mln zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 2 w kwocie 30 mln zł.

ETIUDA 2

Konkurs ETIUDA 2 na stypendia doktorskie jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową i:

 • mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub
 • oświadczą, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2014 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o stypendia, w ramach których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy, w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie, co najwyżej 100 stypendiów doktorskich w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

FUGA 3

Konkurs FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem  o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora (w latach 2009–2013).

Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony lub faktycznie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę;
 • nie była podmiotem, z którym wnioskodawca współpracował w okresie po 15 marca 2010 r.

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:

 • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1. do 12. miesiąca trwania stażu
 • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13. do 24. miesiąca trwania stażu;
 • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25. do 36. miesiąca trwania stażu.

W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzymuje środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie:

 • nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS;
 • nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ,

na każde pełne 12 miesięcy odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej.

Termin rozpoczęcia stażu podoktorskiego musi przypadać na dzień 1 października 2014 r. lub 1 listopada 2014 r., lub 1 grudnia 2014 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich, w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

TANGO 1

Konkurs TANGO 1 - wspólne przedsięwzięcie, realizowane wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczące wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Okres realizacji projektu wynosi :

 • Dla fazy koncepcyjnej: od 6 do 18 miesięcy
 • Dla fazy badawczej: do 24 miesięcy

Wysokość dofinansowania realizacji projektu właściwego wynosi:

 • Dla fazy koncepcyjnej maksymalnie 250 tys. zł;
 • Dla fazy badawczej maksymalnie 1 mln zł.

Wnioski o finansowanie w/w projektów badawczych (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org do dnia 17 marca 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie narodowego Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-12-16-ogloszenie-konkursow-s-e-f-t.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.