Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: środa, 21 marca 2018 5:54:16
Odwiedziło nas: 8738515 gości (dzisiaj: 240, wczoraj: 1836)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
20 grudnia 2013

SYMFONIA 2

Konkurs SYMFONIA 2 ogłoszony został na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację między dziedzinowego projektu badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
 • Nauki Ścisłe i Techniczne;
 • Nauki o Życiu,

może wystąpić jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe.

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji musi się mieścić w przedziale od 2 do 7 mln zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 2 w kwocie 30 mln zł.

ETIUDA 2

Konkurs ETIUDA 2 na stypendia doktorskie jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową i:

 • mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub
 • oświadczą, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2014 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o stypendia, w ramach których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy, w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie, co najwyżej 100 stypendiów doktorskich w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.

FUGA 3

Konkurs FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem  o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora (w latach 2009–2013).

Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony lub faktycznie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę;
 • nie była podmiotem, z którym wnioskodawca współpracował w okresie po 15 marca 2010 r.

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:

 • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1. do 12. miesiąca trwania stażu
 • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13. do 24. miesiąca trwania stażu;
 • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25. do 36. miesiąca trwania stażu.

W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzymuje środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie:

 • nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS;
 • nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ,

na każde pełne 12 miesięcy odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej.

Termin rozpoczęcia stażu podoktorskiego musi przypadać na dzień 1 października 2014 r. lub 1 listopada 2014 r., lub 1 grudnia 2014 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich, w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

TANGO 1

Konkurs TANGO 1 - wspólne przedsięwzięcie, realizowane wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczące wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Okres realizacji projektu wynosi :

 • Dla fazy koncepcyjnej: od 6 do 18 miesięcy
 • Dla fazy badawczej: do 24 miesięcy

Wysokość dofinansowania realizacji projektu właściwego wynosi:

 • Dla fazy koncepcyjnej maksymalnie 250 tys. zł;
 • Dla fazy badawczej maksymalnie 1 mln zł.

Wnioski o finansowanie w/w projektów badawczych (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org do dnia 17 marca 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie narodowego Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-12-16-ogloszenie-konkursow-s-e-f-t.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.