Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Wiadomości Zootechniczne (kontynuacja czasopisma Biuletyn Informacyjny IZ)
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:22:26
Odwiedziło nas: 9170197 gości (dzisiaj: 379, wczoraj: 1646)
Wiadomości Zootechniczne 4/2013

Spis treści
Contents
 
Wyniki badań naukowych
Krzysztof Bilik, Juliusz Strzetelski, Bogumiła Choroszy, Władysław Brejta
Żywienie krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza
Feeding Simmental cows based on sustainable farming principles under the natural conditions of the Carpathian Foothills
Iwona Skomorucha, Ewa Sosnówka-Czajka
Wpływ dodatku ekstraktów z mieszanek ziół do wody pitnej na poziom hormonów stresu we krwi kurcząt brojlerów
Effect of adding mixed herb extracts to drinking water on stress hormone levels in broiler chickens
Ewa Gornowicz, Karol Węglarzy, Tomasz Szablewski
Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi
Shell quality of organically produced eggs
Katarzyna Ropka-Molik, Jan Knapik, Marek Pieszka
Frekwencja wybranych polimorfizmów typu SNP w genie karboksylazy acetylo-CoA (ACACA) u owiec rasy merynos polski
Frequency of selected SNP polymorphisms in the acetyl-CoA carboxylase gene (ACACA) in Polish Merino sheep
Ewa Salamończyk, Piotr Guliński, Monika Senterkiewicz
Wielkość dostaw, jakość i skład mleka surowego, skupowanego w latach 2006–2010 przez jeden z krajowych zakładów mleczarskich
Volume of deliveries, quality and composition of raw milk purchased in the years 2006–2010 by one of the national dairies
 
Prace przeglądowe
Henryk Jasiorowski
Niektóre wyzwania stojące przed krajowymi programami badań zootechnicznych
Some challenges facing national zootechnical research programmes
Tadeusz Rychlik, Anna Radko
Rozwój metod kontroli pochodzenia bydła – od grup krwi do polimorfizmu DNA
Methods of cattle parentage testing – from blood groups to DNA polymorphism
Barbara Danielak-Czech, Anna Kozubska-Sobocińska, Barbara Rejduch
Diagnostyka cytomolekularna w nowoczesnej hodowli zwierząt gospodarskich
Cytomolecular diagnostics in modern farm animal breeding
Anna Koseniuk, Tadeusz Rychlik
Mitochondrialny DNA – charakterystyka oraz możliwości praktycznego zastosowania w hodowli owiec
Mitochondrial DNA – characteristics and potential practical applications in sheep breeding
Andrzej Węglarz, Anna Balakowska, Zenon Choroszy
Przyżyciowe metody oceny użytkowości mięsnej bydła
Methods for live evaluation of meat performance in cattle
Bogumiła Choroszy, Zenon Choroszy
Hodowla bydła simentalskiego w wybranych krajach członkowskich Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego
Simmental cattle breding in some member countries of the European Simmental Federation
Dorota Godyń
Zastosowanie kamery termograficznej w ocenie termoregulacji u zwierząt gospodarskich
Application of infrared thermographic camera for assessing thermoregulation status in farm animals
Marta Pasternak
Charakterystyka umaszczenia koni rasy huculskiej z uwzględnieniem aspektów genetycznych
Characteristics of Hucul horse colour with regard to genetic aspects
Wacław Łuczak, Krystyn Chudoba
Konserwacja pasz metodą kiszenia w ujęciu historycznym
Feed conservation by ensiling from a historical perspective
Iwona Radkowska
Wykorzystanie ziół i fitogenicznych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt gospodarskich
Use of herbs and phytogenic feed additives in livestock feeding
Jolanta Calik
Populacje gęsi objęte programem ochrony zasobów genetycznych, utrzymywane w Instytucie Zootechniki PIB – stan aktualny
Current status of goose populations included in the genetic resources conservation programme and kept at the National Research Institute of Animal Production
Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński
Choroby szczeniąt
Diseases of puppies
 
Opracowania informacyjne
Jan Knapik
Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich. Konferencja polsko-niemiecka
Jan Trela i in.
XIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Piotr Moskała
Konferencja podsumowująca projekt IMPROFARM
 
Wspomnienia
Jan Trela
Pożegnanie Redaktora Edwarda Lewandowskiego
 
Inne
Materiały dodatkowe:
Okładka
Redakcja
2 str. okładki
3 str. okładki
Opracowania okolicznościowe
 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.