Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:08:24
Odwiedziło nas: 11953816 gości (dzisiaj: 2431, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Współpraca międzynarodowa w 2013 roku
24 lutego 2014

Udział Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach:

 • 39th Annual Conference of International Embryo Transfer Society, Hannover, Niemcy,19-22.01.2013 r.
 • II Międzynarodowa Konferencja Doktorantów: „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”, UR Kraków, Polska, 16.03.2013 r.
 • I Międzynarodowa Konferencja „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”, Racibórz, Polska, 18.04.2013 r.
 • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, organizowany przez Grupę PTWPO SA., Polska, 13-15.05.2013 r.
 • 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, Poznań, Polska,14-16.05.2013 r.
 • Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. „Zrównoważone użytkowanie terenów miejskich”, podsumowująca realizację projektu „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów”, Katowice i Piekary Śląskie, Polska, 27 -28.05. 2013 r.
 • Posiedzenie przygotowawcze do warsztatów „European Genebank for Animal Genetic Resources” Bonn, Niemcy, 3-4.06.2013 r.
 • Conference co-finaced by the European Union from European Regional Development Founds BIOANiREP, Łańsk, Polska, 6-9.06.2013 r.
 • 9th International Conference on Pig Reproduction (ICPR 2013), Olsztyn, Polska, 9-12.06.2013 r.
 • “European Genebank Network for Animal Genetic Resources Workshop” i posiedzenie ABS Task Force, Bonn, Niemcy, 13-14.06.2013 r.
 • 22nd International Symposium of Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, Kraków, Polska,13-14.06.2013 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „New Trends of Research in Animal Sciences”, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, Polska, 20-21.06. 2013 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Stypendystów Fundacji Hannsa-Seidela, Belgrad,  Serbia, 20-23.06.2013 r.
 • Międzynarodowa Konferencja pt. „Agrarforschung hat Zukunft” Monachium, Niemcy, 3-5.07.2013 r.
 • Walny Zjazd „Hucul International Federation” Gładyszów, Kołaczyce, Wołosate, Rudawka Rymanowska, Polska, 5-6.07.2013 r.
 • 59th International Congress of Meat Science and Technology, Izmir, Turcja,18-23.08.2013 r.
 • INTERBULL Workshop 2013, Nantes, Francja, 23 - 25.08.2013 r.
 • 19-te Warsztaty Krajowych Koordynatorów, organizowane przez Europejski Regionalny Ośrodek Koordynacyjny, Nantes, Francja, 24-25.08.2013 r.
 • 64th EAAP 2013 Annual Meeting - European Federation of Animal Science, Nantes,  Francja, 26-30.08.2013 r.
 • XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA  pt. „Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce”, Zegrze k. Warszawy, Polska, 2-4. 09. 2013 r.
 • 29th Scientific Meeting of A.E.T.E, Istanbuł, Turcja, 6-7.09.2013 r.
 • XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products WPSA, Bergamo,   Włochy, 15-19.09.2013 r.
 • Kongres Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego, Ptuj, Słowenia, 16 – 21.09.2013 r.
 • 3rd Workshop on “Microbiology in health and environmental protection” Mikrobiot 2013, Łódź, Polska,17-20.09.2013 r.
 • 4th International Scientific Symposium for PhD  Students and Students of Agricultural College “Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development”, Bydgoszcz, Polska,19-21.09. 2013 r.
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rolnictwo ekologiczne-stan obecny i perspektywy rozwoju”. Techniki. Technologie. Produkcja Żywności, PIMR w Poznaniu, Puszczykowo, Poznań, 2-4.10.2013 r.
 • Międzynarodowa Naukowa Konferencja „Żywe zwierzęta w działalności muzeów”, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Szreniawa k/Poznania, Polska, 4-5.10.2013 r.
 • Posiedzenie trzech Komitetów Norweskiego Centrum Zasobów Genetycznych, (ds. zasobów genetycznych zwierząt, roślin i lasów), Longyearbyen, Norwegia, 7-11.10.2013 r.
 • 5th Central European Congress of Life Sciences “Eurobiotech 2013”, Kraków, Polska, 8-11.10.2013 r.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Zakopane, Polska,15-17.10.2013 r.
 • 11th World Conference of Animal Production, Pekin, Chiny, 15-20.10.2013 r.
 • Międzynarodowe Forum Górskie „Activity in the Mountains – International Partnership”, Zakopane, Polska, 23-25.10.2013 r.
 • Seminarium Naukowe  „Innowacyjne metody badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w Republice Węgierskiej”, Budapeszt,  Węgry, 23-27.10.2013 r.
 • Mammalian Embryology Conference – Celebrating Pioneering Work of Professor Andrzej K. Tarkowski, Warszawa, Polska, 25-26.10.2013 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa,  Konferencja ONZ dotycząca zmian klimatu, Warszawa, Polska, 16-17.11.2013 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  „THE ROLE OF ANIMAL PRODUCTION IN RURAL DEVELOPMENT IN THE REGION OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE”,  Nitra,  Słowacja, 20-22. 11. 2013 r.
 • Warsztaty zamykające projekt SUBSIBREED, Bled, Słowenia, 21-24.11.2013 r.
 • XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture” , Karpacz, Polska, 1 – 4.12.2013 r.
 • The 1st International Scientific Conference Animal Biotechnology, Nitra,  Słowacja, 5.12.2013 r.
 • Conference “Biological and clinical aspects of the use of somatic stem cells in regenerative medicine”, Wrocław, Polska, 16-17.12.2013 r.

Konferencje międzynarodowe zorganizowane przez Instytut:

 • „Klaster LifeScience Kraków: budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio-regionów Europy”, Latvian Biotechnology Association, Ryga, Łotwa, 24-26. 02. 2013 r.
 • Konferencja Polsko-Niemiecka „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i przyszłość”. Balice, 16-17.10.2013 r.

Współpraca Instytutu z organizacjami międzynarodowymi:

 • International Society for Animal Genetics (ISAG)
 • Veterinary Laboratory Assessment UK
 • Veterinary Laboratories Agency UK
 • EUROGENOMICS
 • Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
 • Europejska Federacja Zootechniczna (EAAP) Grupa robocza ds. zasobów genetycznych zwierząt (WG-AnGR)
 • Europejski Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP)
 • Hucul International Federation
 • European Regional Focal Point  for Animal Genetic Resources
 • FECTU Europejska Federacja dla Promocji Wykorzystania Koni Pociągowych
 • FAO  European Regional Focal Point
 • Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Grub/Monachium
 • Dom Aukcyjny NAFA, Kanada, Toronto
 • Dom Aukcyjny KF, Dania, Kopenhaga
 • Dom Aukcyjny SF, Finlandia, Helsinki
 • ESNA V-ce Charman WG2 (European Society for New Methods in Agricultural Research.

Przynależność Instytutu do organizacji międzynarodowych:

 • International Society for Animal Genetics (ISAG)
 • Polski Klub Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • World Poultry Science Association
 • EAAP
 • FECTU - Europejska Federacja dla Promocji Wykorzystania Koni Pociągowych
 • Członek Europejskiej Federacji Zootechnicznej
 • Członek Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP-AnGR)
 • Członek Rare Breeds International
 • Członek PTZ
 • Członek Stowarzyszenia Miłośników Żubrów
 • Hucul International Federation
 • The Polish Branch of World’s Poultry Science Association
 • Ukraińska Akademia Nauk Agrarnych
 • Akademia Nauk Nowego Jorku
 • Polish Fullbright Alumni Association

Udział pracowników naukowych Instytutu we władzach organizacji międzynarodowych:

 • Dr inż. Grażyna Polak – FECTU członek Federation Europeen du Cheval de Trait - European Drought Horse Federation, członek Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP-AnGR)
 • Dr hab. Elżbieta Martyniuk, Prof. IZ PIB - Vice przewodnicząca Grupy Roboczej d/s Zasobów Genetycznych Zwierząt Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP-WG-AGR), Członek Komitetu Sterującego Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP-AnGR), Przewodnicząca ABS Task Force  Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP-AnGR), V-ce przewodnicząca Biura Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO
 • Dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona - Hucul International Federation
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut -  World Poultry Science Association

Programy międzynarodowe realizowane przez Instytut:

IMPROFARM - Improvement of Production and Management Processes in Agriculture Through Transfer of Innovations.

Projekt realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci – transfer innowacji.

Program Leonardo da Vinci jako jeden z czterech głównych programów sektorowych Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” propaguje działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.

Istotą projektu IMPROFARM jest wsparcie transferu innowacji i know-how pomiędzy krajami partnerskimi w celu wzmocnienia rozwoju umiejętności i kompetencji rolników, osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, a także związanych z usługami na rzecz rolnictwa. Celem jest wspieranie efektywności usług i produkcji związanej z rolnictwem dla poprawy rozwoju obszarów wiejskich i zatrudnienia na obszarach wiejskich w krajach partnerskich. W praktycznym wymiarze oznacza to stworzenie nowoczesnej, internetowej platformy szkoleniowej dającej możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności w wielu obszarach. Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka i obejmuje rozmaite aspekty.

Projekt skupia się na następujących dziedzinach:

 • agroturystyka,
 • szkółkarstwo,
 • produkcja organiczna,
 • zarządzanie gospodarstwem
 • alternatywna produkcja zwierzęca.

Data rozpoczęcia: 01.12.2011r.

Data zakończenia: 30.11.2013 r.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem tego projektu. Bezpośrednio realizacją zajmuje się Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką.

Projekt został zakończony. W wyniku działań projektowych powstała platforma e-learningowa prezentująca szkolenia w następującym zakresie: agroturystyka, szkółkarstwo, produkcja organiczna, zarządzanie gospodarstwem, alternatywna produkcja zwierzęca.

RUBIGAS - Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas.

Projekt realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer innowacji.

W krajach europejskich możemy spotkać różne rodzaje instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym systemy biogazowni. Kraje Europy zachodniej wykazują znacznie wyższy stopień zaawansowania i rozwoju w tym sektorze. Równocześnie w Polsce tematyka biogazowni jest relatywnie słabo rozpoznana i spopularyzowana. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zakłada powstanie biogazowni na poziomie każdej gminy. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań na początkowym etapie budowy infrastruktury biogazowej jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na ten temat. Z podobną do polskiej sytuacją spotykamy się w innych krajach: Słowacji, Rumunii, Bułgarii. Potrzeba edukacji na temat biogazowni odwołuje się do Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, oraz Dyrektywy 2009/28/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Data rozpoczęcia: 01.12.2013 r.

Data zakończenia: 30.11.2015 r.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem tego projektu. Bezpośrednio realizacją zajmuje się Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką.

FARMLAND - Farm Activities for Rural Model Learning And Nature Didactics

Projekt realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer innowacji.

Ze względu na reformę polityki rolnej UE, pomoc dla rolnictwa zostaje w sukcesywny sposób ograniczana. Rezygnacja z protekcjonistycznej polityki na rzecz bardziej otwartego rynku oznacza skoncentrowanie na jakości i pochodzeniu produktów, ochronie konsumentów, środowiska i dobrostanie zwierząt. Rolnicy stoją w obliczu ryzyka i szans na drodze w rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności, zróżnicowaniu, bioróżnorodności. Szersze perspektywy na wsi oznaczają rosnące zainteresowanie gospodarstwami agroturystycznym. Szczególną szansą staje się turystyka edukacyjna/szkolna na obszarach wiejskich, która wydaje się pokazywać rosnące uznanie dla szans edukacyjnych i rozrywkowych dostępnych w nowej formie. System szkoleń ma na celu poprawę jakości oferty i uporządkowanie zagadnień turystyki edukacyjnej.

Data rozpoczęcia: 01.11.2013 r.

Data zakończenia: 31.10.2015 r.

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem tego projektu. Bezpośrednio realizacją i współpracą z liderem zajmuje się Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką.

Ponadto:

Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa prowadził współpracę z Instytutem Rolniczym Landu Bawaria (Grub/Monachium) dotyczącą wykorzystania za zgodą strony niemieckiej ich doświadczeń i badań dla opracowania Zaleceń (norm) Żywienia Koni w Polsce.

Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski w 2013 r. rozwijał współpracę międzynarodową z:

 1. Ukrainą - Prof. dr hab. inż.  Karol Węglarzy, członek Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych w roku 2013 dwukrotnie uczestniczył w  Sesjach Generalnych Akademii: 26 -27 lutego oraz 3 - 4 kwietnia.
 2. Republiką Czeską – Mendlova Univerzita v Brne, współpraca z zakresu chowu owiec i kóz, przetwórstwa i jakości mleka, wspólna publikacja: prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, dr inż. Irena Skrzyżala.

Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołbacz w 2013 r. prowadził  współpracę międzynarodową z uczelniami:

 1. Białoruś - Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza w Gorki
 2. Ukraina - Uniwersytet Rolniczy w Charkowie
 3. Mołdawia – Państwowy Instytut Zootechniki i Medycyny Weterynaryjnej „Maximovca” k/Kiszyniowa - w okresie od 19 czerwca do 19 lipca 2013 roku w ZD Kołbacz  2 pracowników naukowych z Mołdawii (Alexandru Parasca, Natalia Matveenco) odbyło staż.

Współpraca naukowo-badawcza, wzajemna wymiana doświadczeń,  umożliwienie odbycia praktyk studenckich i staży naukowych.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.