Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:52:16
Odwiedziło nas: 9170284 gości (dzisiaj: 466, wczoraj: 1646)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
20 marca 2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze obejmujące dziedzinę life science (nauki o życiu) przeznaczony m.in. dla jednostek naukowych.

OPUS 7

Konkurs OPUS 7 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe.

Czas trwania projektów badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i przekraczać 36 miesięcy.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu (NZ).

W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu „OPUS 7” wynosi 180 mln zł.

PRELUDIUM 7

Konkurs PRELUDIUM 7 na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

Czas trwania projektów badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i przekraczać 36 miesięcy.

Wysokość finansowania nie może przekraczać:

  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech. Osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, może występować jedynie w roli opiekuna naukowego.

Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy.

W ramach konkursu nie dopuszcza się przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu „PRELUDIUM 7” wynosi 30 mln zł.

SONATA 7

Konkurs SONATA 7 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2009-2014) uzyskała stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe.

Czas trwania projektów badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i przekraczać 36 miesięcy.

Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być przewidziany jeden pracownik naukowy, który posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie, w którym realizowany będzie projekt.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk o Życiu (NZ).

W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu „SONATA 7” wynosi 30 mln zł.

Wnioski o finansowanie w/w projektów badawczych (przygotowane w języku polskim i  angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 17 czerwca 2014 r.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-03-17-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.