Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Roczniki Naukowe Zootechniki
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 10:20:23
Odwiedziło nas: 9172395 gości (dzisiaj: 1057, wczoraj: 1520)
Roczniki Naukowe Zootechniki I KWARTAŁ 2000

t. 27 z. 1 (2000)
Spis treści

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

1.J. Kania - Gierdziewicz, A. Żarnecki - Analiza struktury rodowodowej buhajów rasy polskiej czerwonej urodzonych w latach 1973 - 198811
2.R. Ziemiński - Długość użytkowania krów w przekształconej na typ mleczny populacji bydła czarno-białego i czerwono-białego23
3.R. Niedziółka - Charakterystyka polskiej owcy nizinnej na podstawie analizy wybranych stad na Podlasiu39
4.H. Puchajda, A. Faruga -Efektywność odchowu indyków rzeźnych średniociężkich różnego pochodzenia55
5.H. Puchajda, K. Pudyszak, E. Mróz, K. Cywa-Benko - Ultrastruktura skorup i budowa makroskopowa jaj gęsi białych kołudzkich i biłgorajskich65
6.A. Mazanowski, G. Szukalski - Wyniki odchowu poczwórnych mieszańców gęsi wytworzonych z udziałem gęsi białych kołudzkich79
7.M. Bednarczyk, K. Kiełczewski, T. Szwaczkowski - Porównanie wartości hodowlanej kur nieśnych, szacowanej na podstawie indeksu rodzinowego i modelu zwierzęcia 99
8.S. Wężyk, K. Cywa-Benko, M. Siwek, M. Bednarczyk, J. Calik - Badania nad genetycznym zróżnicowaniem zachowawczych ras kur115

Biologia, fizjologia i rozród zwierząt

9.M.O. Lorek, T. Rotkiewicz, A. Gugołek, M. Podbielski - Wskaźniki hematologiczne krwi oraz zmiany histopatologiczne wątroby i nerek u lisów polarnych żywionych dawką z dodatkiem koncentratu Grower R-075 129
10.A. Mazanowski, G. Szukalski - Porównanie wyników reprodukcji gęsi mieszańców i gęsi białych kołudzkich w drugim okresie nieśności141

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

11.K. Bilik, J. Strzetelski, S. Osięgłowski, K. Maciaszek - Skuteczność bakteryjnego preparatu Probios w żywieniu intensywnie opasanych buhajków157
12.K. Bilik, J. Strzetelski, S. Osięgłowski, J. Milewski - Wpływ różnych preparatów bakteryjnych na wydajność i składniki mleka krów 169
13.F. Brzóska, M. Pieszka, W. Zyzak - Wpływ absorbentu soków i dodatków kiszonkowych na pobranie kiszonki z trawy, wydajność krów i skład mleka179
14.A. Stec, Z. Pomorski, Ł. Kurek, M. Studzińska, K. Bobrowska-Krajewska, H. Dufaj-Zemła - Efekty kliniczne i produkcyjne podawania zeolitu naturalnego w zaburzeniach metabolicznych u krów mlecznych i bydła opasowego193
15.S. Wawrzyńczak, J. Kraszewski, M. Wawrzyński, J. Kozłowski - Badania nad przydatnością włóknistej frakcji śruty rzepakowej w opasaniu młodego bydła207
16.L. Kondzielska, R. K. Pisarski - Wpływ enzymów paszowych na skład chemiczny mięśnia piersiowego kurcząt219
17.J. Koreleski, S. Świątkiewicz - Wpływ żywienia piskląt w pierwszym dniu życia oraz poziomu składników pokarmowych w mieszance paszowej typu finiszer na wyniki odchowu kurcząt brojlerów231
18.W. Szczurek, J. Koreleski, S. Świątkiewicz - Wpływ obniżenia lepkości treści jelita cienkiego na wskaźniki produkcyjne u kurcząt brojlerów247
19.A. Mazanowski, H. Kontecka, Z. Dobrzański - Wpływ preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet na wyniki produkcyjne i wskaźniki hematologiczne krwi u 9-tygodniowych kaczek265
20.R. Ostrowski - Wpływ dodatku kwasu mlekowego lub świeżej masy bakterii fermentacji mlekowej na jakość i wartość pokarmową kiszonki z traw łąkowych279
21.A. Korniewicz, I. Kosmala, H. Czarnik-Matusewicz, B. Paleczek - Zawartość podstawowych składników pokarmowych w ziarnie różnych mieszańców kukurydzy289
22.F. Brzóska, M. Pieszka, K. Sala - Wpływ śruty jęczmiennej, kwasu mrówkowego i bakterii kwasu mlekowego na skład chemiczny i rozkład białka kiszonek z lucerny305
23.J. Maciejewicz-Ryś, K. Ślusarczyk, T. Ernest - Wpływ dodatku metioniny na wartość odżywczą białka krajowych odmian bobiku (Vicia faba L.)319

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

24.T. Grega, M. Sady, J. Kraszewski - Przydatność technologiczna mleka krów rasy Simental 331
25.R. Kołacz, Z. Dobrzański, B. Króliczewska, P. Kołodziej - Zawartość metali ciężkich w tkankach świń z rejonu oddziaływania przemysłu miedziowego 341
26.E. Matuszewska, J. Walczak - Opracowanie nowego sposobu ochrony prosiąt przed przygnieceniem przez maciorę w tradycyjnym kojcu porodowym 351
27.E. Bombik, A. Bombik - Wpływ zasobności środowiska na stężenie wybranych makroelementów w tkankach i narządach zajęcy 361
28.P. Bielański - Wpływ warunków środowiskowych na wzrost królików niektórych ras i ich użytkowość rzeźną375
29.J. Krawczyk, E. Herbut, S. Wężyk, K. Cywa-Benko - Wpływ różnych rozwiązań techniczno-technologicznych na efektywność odchowu kurcząt brojlerów395

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

30.A. Tyburcy - Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych403
31.K. Korman, M.A. Osikowski - Efektywność produkcyjna i ekonomiczna pasz w hodowlano-towarowym stadzie owiec 413
32S. Okularczyk, A. Korniewicz, B. Paleczek - Efekt ekonomiczny zastosowania substytutów pasz w odchowie jagniąt427

Powrót
 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.