Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Roczniki Naukowe Zootechniki
Dzisiaj jest: środa, 16 stycznia 2019 16:18:05
Odwiedziło nas: 9228976 gości (dzisiaj: 1663, wczoraj: 1431)
Roczniki Naukowe Zootechniki II PÓŁROCZE 2001

t. 28 z. 2 (2001)
Spis treści

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

1. A. Stachurska, M. Pięta, Z. Jaworski, E. Pułkowska - Barwa sierści u koni myszatych 7
2. D. Borkowska, G. Różycka, E. Januś, J. Tarkowski - Kondycja i kaliber krów utrzymywanych w specjalistycznych gospodarstwach indywidualnych Zamojszezyzny 17
3. M. Roborzyński, W. Kieć, J. Knapik, J. Krupiński - Wstępne wyniki odchowu pastwiskowego i wartość rzeźna jagniąt, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjskie 27
4. M. Roborzyński, W. Kędzior, J. Knapik, W. Kieć, J. Krupiński - Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską 39
5.
 
R. Niedziółka, K. Pieniak-Lendzion, W. Szeliga - Wpływ tryków rasy Suffolk na jakość mięsa jagniąt mieszańców F, z polską owcą nizinną 53
6. A. Mazanowski - Wpływ obukierunkowego krzyżowania mieszańców gęsiorów lub gęsi białych kołudzkich i gęgawych ze słowackimi na cechy mięsne potomstwa 59
7.
 
R. Bochno, J. Rymkiewicz, M. Janiszewska - Równania regresji wielokrotnej do przyżyciowego szacowania zawartości mięsa w tuszkach gęsi białych włoskich 77
8. E. Gornowicz, K. Dziadek - Zmienność składu chemicznego mięśni piersiowych i udowych w zależności od pochodzenia kurcząt brojlerów 89

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

9.
 
Z. Dobrzański, R. Ziemiński, H. Górecka - Wpływ stosowania Humobentofetu w żywieniu bukatów na zawartość metali w wątrobie 101
10.
 
T. Barowicz, W. Brejta - Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego oraz tłuszczu utylizacyjnego w opasie młodego bydła rzeźnego 113
11.
 
J. Strzetelski, B. Niwińska, E. Lipiarska, P. Strzetelski - Wpływ różnego rodzaju pasz płynnych i systemu ich skarmiania oraz postaci fizycznej mieszanki treściwej na wyniki odchowu cieląt 131
12.
 
J Strzetelski, B. Niwińska, K. Maciaszek - Wpłw źródła białka w paszy płynnej i postaci fizycznej mieszanki treściwej, skarmianej w okresie pojenia cieląt mlekiem lub preparatami mlekozastępczymi, na wyniki ich odchowu 143
13.
 
J. Strzetelski, S. Osięgłowski, A. Jurkiewicz - Wpływ postaci fizycznej mieszanki treściwej i wytłoczyn z żółtych lub ciemnych nasion rzepaku na wyniki odchowu cieląt 155
14.
 
K. Petkov, M. Piech, R. Lubowicki, Z. Łukaszewski, I. Jaskowska, W. Biel - Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody chlewnej 165
15.
 
E. Hanczakowska, J. Urbańczyk - Groch lub łubin stosowany łącznie z poekstrakcyjną śrutą rzepakową jako zamiennik śruty sojowej w mieszankach dla tuczników 175
16.
 
E. Hanczakowska, J. Urbańczyk - Groch lub łubin z poekstrakcyjną śrutą rzepakową w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków 187
17.
 
M. Kuchta, J. Koreleski, M. Młodkowski - Wpływ dodatku enzymów rozkładających polisacharydy nieskrobiowe w mieszankach paszowych z udziałem naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego na odłożenie ksantofili w żółtku jaja oraz wskaźniki produkcyjne u kur 201
18.
 
K. Połtowicz, S. Wężyk - Wpływ dodatku ziół w żywieniu kur nieśnych na produkcyjność i jakość jaj 215
19.
 
J. Maciejewicz-Ryś, K. Ślusarczyk - Skład chemiczny i wartość odżywcza białka nowych odmian grochu (Picum sativum L.) 227
20.
 
M. Pieszka, F. Brzóska - Wpływ osłony białka paszowego przed rozkładem w żwaczu przy użyciu soli wapniowych kwasów tłuszczowych na procesy trawienne w żwaczu i jelicie cienkim 237

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

21.
 
M. Ormian, A. Feleńczak, A. Motyka, E. Gardzina - Liczba komórek somatycznych i leukocytów jako wskaźnik jakości mleka 251
22.
 
E. Krzęcio, K. Antosik, A. Zybert, H. Sieczkowska, M. Koćwin-Podsiadla - Jakość mięsa tuczników o wyrównanej masie tuszy klas E, U i R w systemie klasyfikacji EUROP 261
23.
 
E. Matuszewska, J. Walczak - Wpływ ogrzewania gazowego porodówki na produkcyjność loch 267
24.
 
P. Nosal, B. Nowosad, M. Różycki, R. Eckert - Skuteczność preparatu Ivomec® w warunkach tuczu świń objętych kontrolą stacyjną 285
25.
 
E. Bombik, A. Bombik - Zależność między stężeniem wybranych makro- i mikroelementów w tkankach i narządach zajęcy 295
26.
 
E. Sosnówka-Czajka, E. Herbut - Obserwacje preferencji termicznych kurcząt brojlerów 307

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

27. M. Juchniewicz - Tendencje zmian cen skupu żywca i mięsa wołowego w latach 1980- 1999 315
28.
 
W. Florczyk, D. Kaliszewicz - Wpływ zmian w systemie i poziomie dotacji na wielkość dochodu hodowców trzody chlewnej 327
29.
 
M. Pietras, B. Kapłon, M. Barowicz - Efekt ekonomiczny wzbogacania mieszanek pełnodawkowych dla tuczników w NNKT 341

Powrót
 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.