Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow Sprawozdanie z konferencji: "Nowe uregulowania prawne dotyczące zasobów genetycznych w rolnictwie"
Dzisiaj jest: niedziela, 31 maja 2020 0:30:23
Odwiedziło nas: 10519671 gości (dzisiaj: 148, wczoraj: 3974)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
Sprawozdanie z konferencji: "Nowe uregulowania prawne dotyczące zasobów genetycznych w rolnictwie"
29 października 2014

W dniu 22 października 2014 roku w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się Konferencja dotycząca nowych uregulowań prawnych, obejmujących swoim wpływem zasoby genetyczne, będące podstawą produkcji rolnej. Podczas Konferencji zostały przybliżone  środowisku zootechnicznemu instrumenty prawa międzynarodowego i unijnego, które obejmują:

  • Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej dotyczący dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania, który wszedł w życie 12 października 2014 r. W ubiegłym tygodniu, w Korei Południowej odbyło się pierwsze posiedzenie Stron Protokołu;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.  w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. Rozporządzenie to weszło w życie równocześnie z Protokołem z Nagoi  a Unia Europejska  jest  jego Stroną.

Otwarcie konferencji

Konferencja była także okazją do uczestnictwa w uroczystości, na którą Instytut pracował kilka ostatnich lat – otwarcia Krajowego Banku Materiałów Biologicznych.

Otwarcia Konferencji oraz powitania zgromadzonych gości dokonał Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB  prof. dr hab. Eugeniusz Herbut. Następnie przekazał prowadzenie Konferencji prof. dr hab. Jędrzejowi Krupińskiemu. Jako pierwsza zabrała głos Pani Hanna Kostrzewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, która odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego.

W Konferencji uczestniczyło 95 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, gość z Holandii, z Wageningen University and Research Centre, którym był Pan dr Sipke Joost Hiemstra, Wojewódzcy Lekarze Weterynarii z Krakowa oraz Kielc, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Małopolskiego Związku Hodowców Koni, Polskiego Związku Owczarskiego, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Krajowego Związku Czerwonego Bydła Polskiego, Radnych Województwa Małopolskiego, w tym Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciele uczelni rolniczych, stacji hodowli i unasieniania zwierząt oraz zakładów doświadczalnych IZ PIB.

Podczas Konferencji zaprezentowano następujące wykłady:

Prezentacje stanowią załączniki do sprawozdania.

Ponadto przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiego Związku Owczarskiego, Polskiego Związku Hodowców i producentów Trzody Chlewnej POLSUS oraz Małopolskiego Związku Hodowców Koni zaprezentowali krótkie informacje na temat obrotu materiałem hodowlanym poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Otwarcie Krajowego Banku Materiałów Biologicznych

W przerwie o godzinie 12 nastąpiło otwarcie Krajowego Banku Materiałów Biologicznych (KBMB). Słowo wstępne wygłosił prof. Eugeniusz Herbut, podkreślając, że Instytut posiada obecnie warunki aby tworzyć krajową kolekcję zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Ma to olbrzymie znaczenie zarówno dla ochrony tych zasobów, jak i współpracy międzynarodowej oraz tworzy warunki dla wypełniania zobowiązań Polski wynikających z wdrażania Protokołu z Nagoi w naszym sektorze.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Hanna Kostrzewska Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, Prof. Eugeniusz Herbut Dyrektor IZ PIB, prof. Jędrzej Krupiński (IZ PIB) oraz Grzegorz Kawecki Z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Następnie obecni goście mieli okazję do zwiedzenia KBMB, po którym zostali oprowadzeni po przez dr Jacka Sikorę oraz dr wet. Jarosława Wieczorka.

Podsumowania i zamknięcia obrad dokonał Dyrektor IZ PIB prof. Eugeniusz Herbut, prezentując następujące wnioski z Konferencji:

  • Wejście w życie Protokołu z Nagoi i Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego NR 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku mającego na celu zapewnienie zgodności użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi stwarza konieczność opracowania krajowych narzędzi legislacyjnych i administracyjnych. W pracach tych powinien brać aktywny udział sektor hodowli zwierząt.
  • Kriokonserwacja materiału biologicznego zwierząt gospodarskich ma olbrzymie znaczenie zarówno dla ochrony ras zagrożonych i wspierania programów ich ochrony metodą in-situ jak również dla zachowania zmienności genetycznej w populacjach ras wysokowydajnych poprzez tworzenie reprezentacji kolejnych pokoleń w selekcji.  W świetle rozwoju genomiki banki genów będą pełniły coraz większą rolę w realizacji programów ochrony i doskonalenia oraz w dostarczaniu materiału biologicznego do badań naukowych.
  • Konieczne jest opracowanie Krajowego Programu Kriokonserwacji zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz regularne pozyskiwanie i uzupełnianie materiału biologicznego zgromadzonego w Krajowym Banku Materiałów Biologicznych.
  • W ramach działań Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego i Grupy Roboczej ds. ochrony ex-situ powołana została sieć Europejskich banków genów „EUGENA”, w której pracach powinien aktywnie uczestniczyć Krajowy Bank Materiałów Biologicznych.


*** GALERIA ZDJĘĆ ***

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.