Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Współpraca międzynarodowa
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:31:44
Odwiedziło nas: 11953888 gości (dzisiaj: 2503, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Współpraca międzynarodowa w 2014 roku

Udział Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach:

 • 11th International Symposium on Equine Reproduction, Hamilton, Nowa Zelandia, 26-31.01.2014 r.
 • Międzynarodowa Konferencja "Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym", Bruksela, Belgia, 18-19.02.2014 r.
 • Udział w posiedzeniu Ad Hoc Open-ended Intergovernmental Committee for the Nagoya Protocol (ICNP 3), Pjongczang, Korea Południowa, 24-28.02.2014 r.
 • "Chov valašky - Slovacka Republika, Česka Republika, Poľsko" Oszczadnica, Słowacja,12.03.2014 r.
 • "III International Conference of PhD Students Multidirectional Research in Agriculture and Forestry",  Kraków, Polska, 22.03.2014 r.
 • Posiedzenie Komitetu Sterującego Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego, Bonn, Niemcy, 3.04.2014 r.
 • Organizacja i prowadzenie prac oraz posiedzeń ABS Task Force, Bonn, Niemcy, 4.04.2014 r.
 • Udział w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady: Working Party on International Environmental Issues (WPIEI-Biodiversity) Bruksela, Belgia, 28.04. 2014 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Odpowiedzialnie twórzmy instalacje odnawialnych źródeł energii", Ustroń, Polska, 12-13.05.2014 r.
 • XXV Warsztaty Eurachem - "Jakość pomiarów analitycznych", Lizbona, Portugalia, 19-21.05.2014 r.
 • Coroczna konferencja Interbull Meeting, Berlin, Niemcy,  19-22.05.2014 r.
 • 7th Central European Congress on Food, Ohrid, Macedonia, Grecja, 21-24.05.2014 r.
 • Spring Biogerontological Meeting: Molecular targets of natural and synthetic agents for anticancer and antiaging therapy" Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR, Werynia, Polska, 23-24.05. 2014 r.
 • Udział w posiedzeniach ekspertów Unii Europejskiej ds. ABS, Bruksela, Belgia, 27.05.2014 r.
 • Międzynarodowa Konferencja  "Farm animal genetic resources and diversity of animals characteristics", Bejsagoła, Litwa, 28-30.05.2014 r.
 • 47th European Human Genetics Conference (ESHG 2014), Mediolan, Włochy, 31.05 - 3.06.2014 r.
 • 21st International Conference Krmiva, Abacja, Chorwacja, 4-6.06.2014 r.
 • 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping. Ischia (Naples), Stany Zjednoczone, 7-10.06.2014 r.
 • International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", Kraków, 9-10.06.2014 r.
 • Deutsch - Polnische Konferenz "Politik und Wirtschaft in Polen". Kraków, Polska, 20 - 24.06.2014 r.
 • Wyjazd studyjny  - AGÖF Zwettl pt." Indeks selekcyjny dla bydła simentalskiego o dwukierunkowej użytkowości", Zwettl, Austria,  23-25.06. 2014 r.
 • Międzynarodowe Forum Jajczarskie pt. "Jajko bioaktywny skarb", Wrocław, Polska, 25-26.06. 2014 r.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne w lańcuchu produkcji żywności, Wrocław, Polska, 26-27.06.2014 r.
 • Wrocław Banff  Egg Forum-"Egg: Bioactive Treasure", Wrocław, Polska, 26-27.06.2014 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ISAG, Xi"an, Chiny, 27.07.-01.08.2014 r.
 • 11th ISSFAL Biennial Congress-Biochemistry and Metabolism of fatty acids, Lipids in Health and Disease and Lipids in Nutrition", Sztokholm, Szwecja, 28.06.-2.07.2014 r.
 • Organizacja i prowadzenie pracy oraz posiedzeń ABS Task Force, Amsterdam, Holandia, 3. 07.2014 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy", Kraków, Polska, 04.07.2014 r.
 • Udział w pierwszej sesji TTLE-ABS (Team of Technical and Legal Experts on Access And Benefit-Sharing), Rzym, Włochy 8-11.07.2014 r.
 • XX Światowy Kongres Bydła Sim. Kolumbia-Bogota, Kolumbia,  17-26.07. 2014 r.
 • 14th European Poultry Conference, Stavanger, Norwegia, 23-27.07. 2014 r.
 • Kongres "10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP) 2014",Vancouver, Kanada, 17-22.08.2014 r.
 • 65th EAAP, Kopenhaga, Dania, 25-29.08. 2014 r.
 • Posiedzenie Komitetu Sterującego Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego, Kopenhaga, Dania, 28.08. 2014 r.
 • 20-te Warsztaty Krajowych Koordynatorów organizowane przez Europejski Regionalny Ośrodek Koordynacyjny, Kopenhaga, Dania, 29 "30.08.2014 r.
 • ABS in the Nordic Countries  organizowana przez The Fridtjof Nansen Institute, Lysaker, Oslo, Norwegia, 1-2.09.2014 r.
 • International Scientific Genetic Conference "XXVI Genetic Days", Praga, Czechy, 3-4.09.2014 r.
 • Udział w posiedzeniach ekspertów Unii Europejskiej ds. ABS, Rzym, Włochy, 4 "5.09.2014 r.
 • XXVI International Poultry Symposium PO WPSA "Science for poultry practice-poultry practice for science", Kazimierz Dolny n.Wisłą, Polska, 08-10.09. 2014 r.
 • Udział w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady: Working Party on International Environmental Issues (WPIEI-Biodiversity), Bruksela, Belgia, 9 "10.09. 2014 r.
 • The European Iron Club for Professionals In Biomedical Inorganic Iron, Meeting, Verona, Włochy, 11-14.09. 2014 r.
 • 30th Annual Meeting AETE (European Embryo Transfer Association), Drezno, Niemcy, 12 -13.09. 2014 r.
 • 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC POULTRY DAYS, Nitra, Słowacja, 16-17.09. 2014 r.
 • XXI Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu  "Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich ", UP Lublin, Polska, 16 - 18.09. 2014 r.
 • Konferencja naukowa (międzynarodowa) -  Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Inowrocław, Polska, 17-19.09.2014 r.
 • IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych pt. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". Bydgoszcz, Inowrocław, Polska, 18-20.09.2014 r.
 • Udział w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady: Working Party on International Environmental Issues (WPIEI-Biodiversity), Bruksela, Belgia, 23 "24.09.2014 r.
 • XII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Praga, Czechy, 23-26.09.2014 r.
 • XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu", Warszawa, Polska, 23-24.09.2014 r.
 • VIII Warsztaty Eurachem pt. "Badania biegłości w chemii analitycznej, mikrobiologii i medycynie laboratoryjnej", Berlin, Niemcy, 6-9.10.2014 r.
 • Udział w 12-ej Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej, Pjongczang, Korea Południowa, 6-17.10. 2014 r.
 • The 8th International Conference on Heme Oxygenases, BioIron & Oxidative Stress, Sydney, Australia, 8-11. 10. 2014 r.
 • XIV Międzynarodowa Konferencja pt. "Czynniki ryzyka w łańcuchu pokarmowym", Jaworze, Polska, 09-10.10.2014 r.
 • Udział w pierwszym posiedzeniu Stron Protokołu z Nagoi COP/MOP1, Pjongczang, Korea Południowa, 13-17.10.2014 r.
 • Lifestart Global Dairy Calf Symposium-Pullaman Cocagne Hotel, Eindhoven, Holandia, 22-23.10. 2014 r.
 • Recent Advances in Omics Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project, Kraków, Polska, 23-24.10. 2014 r.
 • Walny Zjazd Hucul International Federation, Topolczanki, Słowacja, 23-25.10.2014 r.
 • Goose meat for saint Martin"s day. Cuisine, history and cultural heritage. Museum of King John III"s. Palace at Wilanów, Warszawa, Polska, 7-8.11. 2014 r.
 • XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agriculture", Karpacz, Polska, 23-26.11.2014 r.
 • Globalne Warsztaty Krajowych Koordynatorów, Kopenhaga, Dania, 24-25.11. 2014 r.
 • Udział w 8 sesji Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt FAO, Rzym, Włochy, 26-28.11. 2014 r.
 • Udział w drugiej sesji TTLE-ABS (Team of Technical and Legal Experts on Access And Benefit-Sharing), Rzym, Włochy, 27-30.11. 2014 r.
 • Biuro Polsca PAN, Bruksela, Belgia, 8.12. 2014 r.

Współpraca Instytutu z organizacjami międzynarodowymi:

 • Dom Aukcyjny NAFA, Kanada, Toronto
 • Dom Aukcyjny KF, Dania, Kopenhaga
 • Dom Aukcyjny SF, Finlandia, Helsinki
 • Wydział Biologii Uniwersytetu w Lund (Szwecja)
 • Instytut Rybactwa w Kijowie
 • Uniwersytet w Gizie
 • Instytut Raumberg Gumpenstein
 • EUROGENOMICS
 • InterBull
 • Valogene
 • Illumina
 • ERFP- Europejski Ośrodek Koordynacyjny - Międzynarodowa Grupa Robocza ds. ochrony zasobów genetycznych metodami ex-situ
 • Hucul International Federation
 • FECTU Europejska Federacja dla Promocji Wykorzystania Koni Pociągowych
 • Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
 • Europejska Federacja Zootechniczna (EAAP)
 • Europejski Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP)
 • Polski Klub Laboratoriów Badawczych POLLAB, członek stowarzyszony Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych EURACHEM i Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących EUROLAB
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Wspólnotowe Laboratorium Referencyjne ds. Dodatków Paszowych RL i Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych NRL, IRMM, Geel, Belgia.
 • Wspólnotowe Laboratorium Referencyjne ds. GMO i Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ENGL, Ispra, Włochy
 • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO
 • International Society for Animal Genetics (ISAG)
 • Veterinary Laboratory Assessment UK
 • Veterinary Laboratories Agency UK
 • Współpraca naukowa z Ukraińską Akademią Nauk Rolniczych
 • ESNA (European Society for New Methods in Agricultural Research)
 • CEJA- European Council of Young Farmers (Belgia)
 • Zemedelskij Institute-Stara Zagora (Bułgaria)

Przynależność Instytutu do organizacji międzynarodowych:

 • POLSKI ODDZIAŁ ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA WIEDZY DROBIARSKIEJ
 • POLISH FULBRIGHT ALUMNI ASSOCIATION
 • Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych w Kijowie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Pomiędzy Kantonem St. Gallen Szwajcaria a Gminami i Powiatami Polski Południowej
 • Komitet Sterujący w ramach Projektu "LIFE+"
 • World Poultry Science Association
 • Hucul International Federation
 • Członek (indywidualny) Europejskiej Federacji Zootechnicznej
 • Członek Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt
 • Członek Rare Breeds International
 • Członek Stowarzyszenia Miłośników Żubrów
 • Ukraińska Akademia Nauk Agrarnych
 • Akademia Nauk Nowego Jorku
 • FECTUS-Europejska Federacja dla Promocji i Wykorzystania Koni Pociągowych
 • SWGS-SCAR
 • HELCOM -  AGRI GROUP BALTIC SEA AREA
 • CWGS-SCAR
 • Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Dodatków Paszowych NRL, Instytut materiałów Referencyjnych i Pomiarów RMM,
 • Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. GMO, ENGL, Ispra Włochy (KLP w Lublinie, Pracownia w Szczecinie)
 • International Society for Animal Genetics (ISAG)

Udział pracowników naukowych Instytutu we władzach organizacji międzynarodowych:

 • Dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona - Hucul International Federation
 • Dr hab. Elżbieta Martyniuk, Prof. IZ PIB - Vice przewodnicząca Grupy Roboczej d/s Zasobów Genetycznych Zwierząt Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP-WG-AGR) (przedłużona druga kadencja 2009-2014), Członek Komitetu Sterującego Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP-AnGR)   (kadencja 2011-2015), Przewodnicząca ABS Task Force Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP-AnGR) , od 2010 roku nadal, V-ce przewodnicząca Biura Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO (druga kadencja 2013-2015), Członek Komitetu ds. ABS Komisji Europejskiej (od 2014-nadal) z mianowania Ministra Środowiska, Członek Compliance Committee Protokołu z Nagoi, z wyboru, jako reprezentant regionu CEE (kadencja 2014-2016), Członek Komitetu Nauk Zootechnicznych (od 2012 - nadal)
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut - World Poultry Science Asociation
 • Dr Waldemar Korol - przewodniczący Sekcji POLLAB - Żywność i Zdrowie, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, członek organizacji międzynarodowych EUROCHEM i EUROLAB, ekspert Konsorcjum NRL ds. Dodatków Paszowych - Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Dodatków Paszowych NRL, Instytut materiałów Referencyjnych i Pomiarów RMM, Retieseweg 111, B-2440 Geel, Belgia (KLP w Lublinie); członek Konsorcjum-KLP w Lublinie, przewodniczący Komitetu Technicznego nr 40 ds. Pasz - Polski Komitet Normalizacyjny, członek Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN; współpraca Komitetu Technicznego PKN Nr 40 ds. Pasz z Komitetem Technicznym CEN/TC 327 - Pasze- Holandia; przewodniczący Komitetu Technicznego nr 40 ds. Pasz - Polski Komitet Normalizacyjny, członek Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej  ISO; współpraca Komitetu Technicznego PKN Nr 40 ds. Pasz z Komitetem Technicznym ISO/TC 34/ SC 10-Pasze - Iran
 • Dr Jolanta Rubaj-ekspert Konsorcjum NRL ds. Dodatków Paszowych - Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Dodatków Paszowych NRL, Instytut materiałów Referencyjnych i Pomiarów RMM, Retieseweg 111, B-2440 Geel, Belgia (KLP w Lublinie); członek Konsorcjum-KLP w Lublinie
 • Dr inż. Sławomir Walczyński-ekspert Konsorcjum NRL ds. Dodatków Paszowych -Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Dodatków Paszowych NRL, Instytut materiałów Referencyjnych i Pomiarów RMM, Retieseweg 111, B-2440 Geel, Belgia (KLP w Lublinie); członek Konsorcjum-KLP w Lublinie
 • Mgr  Aleksandra Fijałkowska-ekspert ds. badań GMO w Konsorcjum ENGL - Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. GMO, ENGL, Ispra Włochy; członek Konsorcjum-KLP Pracownia w Szczecinie
 • Mgr Alicja Białowąs-ekspert ds. badań GMO w Konsorcjum ENGL - Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. GMO, ENGL, Ispra Włochy; członek Konsorcjum-KLP Pracownia w Szczecinie

Programy międzynarodowe realizowane przez Instytut:

Era Net-Cove Organic Plus (Horyzont 2020)

Data rozpoczęcia: 01.10.2014r.

Data zakończenia: 31.12.2016r.

Koordynator: AU-AS, Dania

Realizatorzy (wykonawcy):

 • 2 BOKU, Austria,
 • 3 SLU, Szwecja,
 • 4 FiBL, Szwajcaria,
 • 5 UniKassel, Niemcy,
 • 6 AU-MBG, Dania,
 • 7 NRIAP, Polska,
 • 8 LUHS, Litwa.

RUBIGAS-Agrobiogaz jako źródło alternatywnej energii na obszarach wiejskich w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji

Głównym założeniem projektu RUBIGAS jest promowanie idei odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia wiatrowa, energia geotermalna, energia ze źródeł fotowoltaicznych, energia z biomasy. Szczególny nacisk położony jest na biogazownie jako źródło energii cieplnej i elektrycznej oraz metodę zarządzania odpadami na obszarach wiejskich. Zadaniem projektu jest ukazanie odnawialnych źródeł energii jako generujących możliwości przekształcenia profilu gospodarstw wiejskich oraz poszerzenia umiejętności zawodowych osób zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Partnerstwo projektowe składa się z: Rumunii, Słowacji, Cypru oraz Bułgarii.

Okres realizacji: 01.12.2013-30.11.2015

IZ PIB pełni funkcję lidera projektu.

W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

 • Zemedelskij Institute-Stara Zagora (Bułgaria)
 • Eurosuccess Consulting Ltd. (Cypr)
 • CPIP- Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (Rumunia)
 • Slovak University of Agriculture-Nitra (Słowacja)

FARMLAND-Wykorzystanie gospodarstwa rolnego w rozwoju wiejskiego modelu nauczania i dydaktyce przyrodniczej, w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

Projekt FARMLAND służy wspieraniu możliwości zatrudnienia w rolnictwie poszerzonego o funkcje edukacyjne i społeczne. Celem projektu jest przygotowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych dostępnych przez internet, rozwijających potencjał edukacyjny tkwiący w gospodarstwach rolnych.

Partnerstwo projektowe składa się z: Rumunii, Włoch, Belgii oraz Hiszpanii.

Okres realizacji: 01.11.2013-31.10.2015.

IZ PIB pełni funkcję partnera projektu.

W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

 • CEJA- European Council of Young Farmers (Belgia)
 • Agricoltura e Vita Associazione (Włochy)
 • ASAJA - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores De Granada (Hiszpania)
 • CPIP- Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (Rumunia)

Ponadto

W 2014 roku Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką współpracował z organizacją CEJA-European Council of Young Farmers (Europejska Rada Młodych Rolników) w ramach projektu Farmland.

Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołbacz współpracował z następującymi uczelniami:

 • Białoruś - Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza w Gorki
 • Ukraina - Uniwersytet Rolniczy w Charkowie
 • Mołdawia-Państwowy Instytut Zootechniki i Medycyny Weterynaryjnej "Maximovca" k/Kiszyniowa .

Realizowana była współpraca naukowo-badawcza , wzajemna wymiana doświadczeń,  umożliwienie odbycia praktyk studenckich i staży naukowych.

W 2014 r. Zakład Doświadczalny IZ PIB Odrzechowa współpracował z HJF Hucul International Federation oraz Europejską i Światową Federacją Hodowców Bydła Simentalskiego. W 2014 r. Zakład realizował dwa projekty transgraniczne:

 • Utworzenie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja
 • Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego, projekt realizowany w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

KLP w Lublinie prowadziło w roku 2014 współpracę międzynarodową i w ramach Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Dodatków Paszowych NRL, IRMM, Geel, Belgia. Podstawa powołania Konsorcjum i współpracy: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (Dz.Urz. UE L 59 z 5.03.2005, str. 8). Tematem współpracy jest realizacja zadań laboratorium referencyjnego wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 378/2005 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 882/2004, w tym ocena metod badania substancji czynnych dodatków paszowych w procesie autoryzacji, doskonalenie metod badania substancji czynnych dodatków paszowych na potrzeby naukowych ocen i wydawanie ekspertyz w zakresie dodatków paszowych, doskonalenie kryteriów oceny metod, parametrów walidacji na potrzeby prowadzonych badań monitoringowych, urzędowego nadzoru, uczestnictwo w międzynarodowych badaniach biegłości, ocena raportów dotyczących metod badania pasz.

KLP Pracownia w Szczecinie prowadziła w roku 2014 współpracę międzynarodową i w ramach w ramach Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. GMO, ENGL, Ispra Włochy. Podstawa powołania Konsorcjum: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych Genetycznie (Dz.Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 99).  Tematem współpracy jest realizacja zadań laboratorium referencyjnego wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr nr 1981/2006 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 882/2004, w tym ocena metod badania nowych modyfikacji genetycznych w paszach, doskonalenie kryteriów oceny metod, parametrów walidacji na potrzeby prowadzonych badań w ramach urzędowego nadzoru, uczestnictwo w międzynarodowych badaniach międzylaboratoryjnych i badaniach  biegłości.

KLP w Lublinie prowadziło w roku 2014 współpracę międzynarodową z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN - Sekretariat CEN/TC 327-Pasze-Holandia - i z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO, Komitet Techniczny ISO/TC 34/ SC 10-Pasze-Iran. Podstawą współpracy jest umowa o współpracy pomiędzy CEN i ISO a PKN. Zakres współpracy IZPIB KLP w Lublinie związany jest z prowadzeniem sekretariatu KT Nr 40 ds. Pasz. Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej  ISO; współpraca Komitetu Technicznego PKN Nr 40 ds. Pasz z Komitetem Technicznym ISO/TC 34/ SC 10-Pasze-Iran. Zakres współpracy to ocena metod badania pasz, uczestnictwo w międzynarodowych badaniach międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania  składników pasz, dodatków paszowych, substancji niepożądanych i szkodliwych (w ostatnich latach KLP uczestniczyło w następujących badaniach: fluor w paszach metodą  potencjometryczną z wykorzystaniem ISE, selen w paszach metodą HGAAS, arsen w paszach metodą HGAAS, tryptofan w preparatach i premiksach paszowych metodą HPLC, białko rozpuszczalne w KOH). Badania miały na celu określenie precyzji metod: powtarzalności i odtwarzalności. Docelowo wyniki tych badań są wykorzystywane przy opracowaniu parametrów walidacyjnych norm europejskich EN i międzynarodowych ISO.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.