Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Wiadomości Zootechniczne (kontynuacja czasopisma Biuletyn Informacyjny IZ)
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 21:52:34
Odwiedziło nas: 9288035 gości (dzisiaj: 1441, wczoraj: 1773)
Wiadomości Zootechniczne 2/2005

Spis treści
Contents
JAN SZAREK, KRZYSZTOF ADAMCZYK
Zarys historyczny hodowli bydła polskiego czerwonegoA historic outline of Polish Red cattle breeding
STANISŁAW KRUK, STANISŁAW STASZCZAK
Dzieje Małopolskiego Towarzystwa Hodowców Bydła w Krakowie (po II wojnie światowej)History of the Małopolska Cattle Breeders Society in Cracow (after World War II)
ZBIGNIEW STALIŃSKI
Przyczynek do historii bydła rasy polskiej czerwonejA contribution to the history of Polish Red cattle
ZYGMUNT LITWIŃCZUK, KAZIMIERZ KAMIENIECKI
Historia bydła polskiego czerwonego w regionie lubelskimHistory of Polish Red cattle in the Lublin region
JANUSZ KLUPCZYŃSKI, MARIA CZAPLICKA, JAN MICIŃSKI
Bydło polskie czerwone w północno-wschodniej PolscePolish Red cattle in north-eastern Poland
RYSZARD ZIEMIŃSKI
Bydło czerwone polskie odmiany rawickiej w świetle badań Akademii Rolniczej we WrocławiuPolish Red cattle of Rawicz variety in light of studies at the Agricultural University in Wrocław
KAZIMIERZ ŻUKOWSKI, JAN TRELA
Zmiany w populacji bydła rasy polskiej czerwonej na przestrzeni latChanges in the population of Polish Red cattle over the years
JAN TRELA, KAZIMIERZ ŻUKOWSKI
Wybrane zagadnienia z prac badawczych prowadzonych przez Instytut Zootechniki nad bydłem polskim czerwonymSome issues concerning National Research Institute of Animal Production studies on Polish Red cattle
MACIEJ ŻURKOWSKI, MARIAN DUNIEC
Struktura genetyczna bydła polskiego czerwonego na podstawie badań grup krwi oraz sekwencji niekodujących i niekodujących DNAGenetic structure of Polish Red cattle based on blood group studies and non-coding and coding DNA sequences
EWA SŁOTA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MARIAN DUNIEC, MARIUSZ KOŚCIELNY, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, ANNA RADKO, BARBARA REJDUCH, TADEUSZ RYCHLIK, JAN TRELA
Monitoring genetyczny bydła rasy polskiej czerwonejGenetic monitoring of Polish Red cattle
ANDRZEJ FILISTOWICZ, TADEUSZ SZULC, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Dystans genetyczny między rasą polską czerwoną i innymi europejskimi rasami bydła czerwonegoGenetic distance between Polish Red and other European breeds of red cattle
ANDRZEJ FELENCZAK, MARIAN ORMIAN, KRZYSZTOF ADAMCZYK
Skład i właściwości mleka krów ras polskiej czerwonej i czerwono-białej z uwzględnieniem polimorfizmu białekComposition and properties of milk of Polish Red and Red-and-White cows with regard to protein polymorphism
ZENON CHOROSZY, BOGUMIŁA CHOROSZY
Możliwości wykorzystania bydła rasy polskiej czerwonej do produkcji mięsa wołowegoThe possibility of using Polish Red cattle for beef production
PIOTR WÓJCIK, JAN TRELA
Ocena pokroju bydła rasy polskiej czerwonej na tle innych ras mlecznychConformation testing of Polish Red cattle as compared to other dairy breeds
JAN TRELA, KAZIMIERZ NAHLIK, STANISŁAW STASZCZAK, KAZIMIERZ ŻUKOWSKI
Stan chowu i hodowli bydła rasy polskiej czerwonej w okresie 1980-1990 i drogi postępowania na najbliższe lataPolish Red cattle situation in production and breeding sector in the period 1980-1990 and handling the problems in the nearest future
BOGUMIŁA CHOROSZY, ZENON CHOROSZY
Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej na przestrzeni lat ? metody i wynikiEvaluation of Polish Red bull breeding value over the years ? methods and results
ZYGMUNT REKLEWSKI
Hodowla zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonejConservation breeding of Polish Red cattle
HENRYK JASIOROWSKI, JERZY KWIATKOWSKI
Doskonalenie bydła polskiego czerwonego przez krzyżowanie z rasą JerseyImprovement of Polish Red cattle by crossbreeding with Jersey
KAZIMIERZ ŻUKOWSKI, KAROL WĘGLARZY
Wpływ duńskiego bydła czerwonego na użytkowość mleczną polskiego bydła czerwonegoEffect of Danish Red cattle on milk performance of Polish Red cattle
STANISŁAW STASZCZAK
Wykorzystanie buhajów rasy Angler w doskonaleniu bydła polskiego czerwonego w warunkach systematycznego ograniczania jego hodowli w krajuUsing Angler bulls for improvement of Polish Red cattle population undergoing a steady decline in Poland
BARBARA ZDEBSKA
Historia oceny użytkowości mlecznej bydła polskiego czerwonego w MałopolsceHistory of evaluating milk performance of Polish Red cattle in the Małopolska region
HENRYK JABŁOŃSKI
Stado zachowawcze bydła polskiego czerwonego w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w PopielnieConservation herd of Polish Red cattle at the Polish Academy of Sciences Research Station for Ecological Agriculture and Preservation of Native Breeds in Popielno
JAN TRELA, KAZMIERZ ŻUKOWSKI, STANISŁAW STASZCZAK, BARBARA SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK, KRZYSZTOF CZECH
Rezerwa genetyczna polskiego bydła czerwonego w postaci zamrożonych zarodków i nasieniaGenetic reserve of Polish Red cattle in the form of frozen embryos and semen
RYSZARD STOPYRA, PIOTR KOWOL, ANNA MAJEWSKA
Perspektywy rozwoju hodowli bydła rasy polskiej czerwonej z uwzględnieniem krów objętych programem ochrony zasobów genetycznychProspects for development of Polish Red cattle breeding with regard to cows included in the genetic resources conservation programme
LISBET HOLM, PIOTR WÓJCIK
Charakterystyka innych ras czerwonych w Europie zrzeszonych w ERDBCharacteristics of the European red breeds affiliated with the ERDB
VÁCLAV ŘEHOUT, ANDRZEJ FILISTOWICZ, PIOTR ZAPLETAL
Stan populacji bydła czerwonego w CzechachThe population of Czech Red cattle in the Czech Republic

Sesja terenowa

Gospodarstwo Jodłownik ? sześć wieków historii

Gospodarstwo rolne Opactwa O.O. Cystersów w Szczyrzycu, pow. Limanowa

ŻYCIORYSY

Inne

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.