Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:15:00
Odwiedziło nas: 9236638 gości (dzisiaj: 139, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki
18 marca 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy na projekty badawcze: OPUS 9, PRELUDIUM 9 oraz SONATA 9. Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych, które obejmują badania podstawowe.

Adresatami konkursu są m.in.:

 • jednostki naukowe;
 • konsorcja naukowe;
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;

OPUS 9

Konkurs OPUS 9 dotyczy projektów badawczych, w tym finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • których koszt aparatury naukowo-badawczej przewidzianej do zakupu nie przekracza jednostkowej wartości 500 tys. zł w Naukach o Życiu;
 • których planowane koszty uwzględniają zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich określonym uchwałą Rady NCN nr 26/2015 z dnia 12 marca 2015 r., dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 • W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z ?Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki?.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 9 w kwocie 200 mln zł.

PRELUDIUM 9

Konkurs PRELUDIUM 9 dotyczy projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 • w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 • w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 9 w kwocie 30 mln zł

SONATA 9

Konkurs SONATA 9 obejmuje projekty badawcze, realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 • w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, nie przekracza wartości 500 tys. zł w Naukach o Życiu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 9 w kwocie 30 mln zł.

Wnioski o finansowanie projektów badawczych (przygotowane w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 czerwca 2015 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:  http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-16-ogloszenie-konkursow-o9-p9-s9

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.