Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych (KWZH)
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 19:02:59
Odwiedziło nas: 9173034 gości (dzisiaj: 1696, wczoraj: 1520)
Aktualności: Inne wydarzenia
XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych (KWZH)
25 maja 2015

Podczas XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (KWZH), która odbyła się w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2015 roku Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy odpowiedzialny był za organizację Krajowej Wystawy Ras Rodzimych.

Uroczystego otwarcia w dniu 16 maja dokonali m.in. Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Eugeniusz Herbut - Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB, Leszek Sobolewski - Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Przemysław Trawa Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. Podczas otwarcia z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Zootechniki PIB Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Eugeniusz Herbut odebrał z rąk prezesa zarządu  MTP Sp. z o.o. pamiątkową statuetkę.

W pawilonie numer 4 można było podziwiać większość lokalnych ras zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Znajdowało się tam również stoisko informacyjne Instytutu Zootechniki PIB. Ekspozycję ras rodzimych przygotowaną przez Instytut w dniu 15 maja odwiedziła Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stoisko było odwiedzane zarówno przez przedstawicieli resortu rolnictwa, instytucji związanych z hodowlą i chowem zwierząt, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, jak również przez rolników i producentów zainteresowanych utrzymywaniem rodzimych ras zwierząt, liczne wycieczki szkolne i przedszkolne oraz mieszkańców Poznania i okolic. Prezentowano film dotyczący rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz informacje na temat osiągnięć pracowników naukowych Instytutu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki informacyjne opracowane przez poszczególnych koordynatorów opisujące zwierzęta ras rodzimych, publikacje, takie jak: "Roczniki Naukowe Zootechniki", "Annals of Animal Science", "Wiadomości Zootechniczne", broszury upowszechnieniowe oraz plansze prezentujące rodzime rasy zwierząt. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z ofertą szkoleń e-lerningowych opracowanych w ramach realizowanych projektów międzynarodowych: IMPROFARM, RUBIGAS oraz FARMLAND. Przedstawione też zostały możliwości współpracy z Fundacją Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM. Przez cały czas trwania wystawy eksperci pełnili dyżury udzielając konsultacji i informacji dotyczących uczestnictwa w programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt, jak również Pakietu 7 programu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

W pawilonie 4 zorganizowano również pokazową ekspozycja nutrii odmian barwnych oraz pszczół środkowoeuropejskich linii Asta, które wzbudzały duże zainteresowanie zwiedzających. Ponadto, w pawilonie numer 5 i 5A, prezentowane były dodatkowo szynszyle beżowe, barwne odmiany nutrii objęte programami ochrony oraz klacze i ogiery zimnokrwiste w typie sztumskim oraz w typie sokólskim.

W dniu 16 maja na ringu w pawilonie 4 odbywały się  prezentacje zwierząt ras rodzimych. Pokaz, podobnie jak w latach ubiegłych, był prowadzony przez poszczególnych koordynatorów z Instytutu Zootechniki PIB, którzy w ramach kilkunastominutowych prezentacji przedstawiali charakterystykę każdej z wystawianych ras. Pokaz poprowadziła dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. nadzwyczajny IZ PIB - Koordynator Krajowy ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Na ringu w pawilonie 5 odbywały się pokazy koni zimnokrwistych typu sztumskiego i sokólskiego.

Również w sobotę, podczas spotkania z hodowcami, Minister Zofia Szalczyk wręczyła Odznaki Honorowe Zasłużony dla rolnictwa m.in. dr inż. Iwonie Tomczyk-Wronie - pracownikowi Instytutu Zootechniki PIB.

W Polsce utrzymywanych jest obecnie 91 rodzimych ras, rodów, odmian, zwierząt gospodarskich, a dwie kolejne rasy pretendują do objęcia programem ochrony. Dzięki wieloletnim staraniom ośrodków naukowych i akademickich, w tym również Instytutu Zootechniki PIB, które były inicjatorami ochrony i restytucji ginących populacji, możliwe było zachowanie dużej różnorodności genetycznej poszczególnych gatunków oraz przetrwanie wielu bardzo cennych starych ras, które obecnie można podziwiać w ramach krajowych i regionalnych wystaw.

W Wystawie uczestniczyło łącznie 57 wystawców prezentujących następujące rasy, odmiany i rody zwierząt (15 maja  zostały one poddane ocenie):

  • krowy polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czarno-białe i polskie czerwono-białe;
  • świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre;
  • owce ras: wrzosówka, świniarka, cakiel podhalański, czarnogłówka, polska owca pogórza,  pomorska, kamieniecka, merynos polski w starym typie oraz polska owca nizinna odmiany uhruskiej;
  • kury żółtonóżki kuropatwiane Ż-33, zielononóżki kuropatwiane Z-11 i Zk, Leghorn H-22 i G-99, Sussex S-66, Rhode Island Red R-11 i K-22, Rhode Island White A-33, Polbar Pb,
  • gęsi lubelskie (Lu), kieleckie (Ki), podkarpackie (Pd), pomorskie (Po), Landes (LsD-01), kartuskie (Ka), garbonose (Ga), suwalskie (Su), kubańskie (Ku), zatorskie (Zd-1);
  • kaczki rodów: kaczka pomniejszona K-2, pekin krajowy P-33,  pekin angielski LsA, pekin duński P-8, pekin francuski P-9 oraz kaczki KhO-1;
  • króliki popielniańskie białe,
  • szynszyle beżowe,
  • nutrie następujących odmian barwnych: standardowa, czarna dominująca, bursztynowo-złocista, perłowa, pastelowa, odmiany grenlandzkiej,
  • klacze zimnokrwiste w typie sztumskim oraz w typie sokólskim.

Ocenie podczas tegorocznej Wystawy Ras Rodzimych poddano w sumie 153 zwierzęta oraz 26 stadek drobiu.

Ponadto poza oceną były prezentowane klacze ze źrebiętami ras: konik polski, huculskiej, małopolskiej, śląskiej, wielkopolskiej, ogiery rasy zimnokrwistej w typie sztumskim i typie sokólskim, prosięta rasy złotnickiej pstrej i stawka warchlaków rasy puławskiej oraz koza karpacka z przychówkiem. Zorganizowane były również ekspozycje pszczół środkowoeuropejskich linii Asta, woliera pokazowa z nutriami odmian barwnych i stadko gęsi Białej Kołudzkiej.

Prezentowanym zwierzętom przyznawano nagrody zgodnie z Regulaminem Oceny Zwierząt Ras Rodzimych oraz nagradzania hodowców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceny dokonali sędziowie powołani przez Ministerstwo w składzie: prof. dr hab. Robert Eckert (IZ PIB) - sędzia ds. oceny świń ras rodzimych, prof. dr hab. Jędrzej Krupiński (IZ PIB) - sędzia ds. oceny owiec ras rodzimych, prof. dr hab. Jan Trela (IZ PIB) - sędzia ds. oceny bydła ras rodzimych, prof. dr hab. Józefa Krawczyk (IZ PIB) - sędzia ds. oceny kur nieśnych ras rodzimych, dr Halina Bielińska (ZD IZ PIB Kołuda Wielka) - sędzia ds. oceny gęsi i kaczek ras rodzimych, prof. dr hab. Paweł Bielański (IZ PIB) - sędzia ds. oceny królików ras rodzimych,  Michał Panas (KCHZ) - sędzia ds. oceny szynszyli ras rodzimych, dr inż. Grzegorz Otulakowski (KCHZ) - sędzia ds. oceny nutrii ras rodzimych, Wiesław Niewiński (Białostocki Związek Hodowców Koni) - sędzia ds. oceny koni ras rodzimych, Jerzy Gawarecki (Stadnina Koni w Kętrzynie) - sędzia ds. oceny koni ras rodzimych.

Zgodnie z regulaminem, w zależności od uzyskanej podczas oceny liczby punktów, przyznawane były złote i srebrne medale. Najlepsze zwierzęta w danej grupie oceny uzyskały tytuł czempiona. W sumie podczas tegorocznej Krajowej Wystawy Ras Rodzimych przyznano
28 tytułów czempiona Wystawy, 20 tytułów wiceczempiona oraz 129 złotych medali. Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB prof. dr hab. Robert Eckert drugiego dnia wręczył  nagrodę specjalną (statuetkę) dla Polskiego  Związku Hodowców Koni. Nagrodę odebrał Prezes Związku prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, który od wielu lat wspiera działania na rzecz zachowania rodzimych ras koni w Polsce. Na statuetce wygrawerowano napis pamiątkowy: "Nagroda Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB dla Polskiego Związku Hodowców Koni za wkład w ochronę i popularyzację rodzimych ras koni  w celu zachowania cennej bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń".

Wystawa ras rodzimych wzbudziła duże zainteresowanie i liczne pochwały zwiedzających. Instytut ma nadzieję, że była to znakomita okazja dla hodowców do licznych spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz, że tak szeroka prezentacja ras rodzimych znajdzie przełożenie na wzrost zainteresowania problematyką ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce.

Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu  była współfinansowana ze środków finansowych Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków będących w dyspozycji Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice prezentował na wystawie trzodę chlewną - 3 knury oraz owce - 2 tryki. Tytuł czempiona został przyznany dla knura linii 990 o numerze prosięcym 26373-8819/14, który w ocenie przyżyciowej uzyskał przyrost dzienny 719 g, a mięsność określana aparatem Piglog-105 wynosiła 65,6 %. Indeks oceny przyżyciowej knura wynosił 136 pkt, a indeks zbiorczej wartości hodowlanej BLUP wyniósł 11,4 pkt. Za dwa pozostałe knury oraz dwa tryki rasy romanowskiej zostały przyznane złote medale. Knur linii 990 - champion wystawy został sprzedany do dalszego użytkowania rozpłodowego.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.