Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nabór wniosków na ekspertów oceniających wnioski
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:43:30
Odwiedziło nas: 9235950 gości (dzisiaj: 816, wczoraj: 1011)
Fundusze krajowe
Nabór wniosków na ekspertów oceniających wnioski
16 września 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów biorących udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta składa wniosek o umieszczenie w Wykazie dla danego PO, wskazując jedną lub więcej dziedzin, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub wymagane certyfikaty lub uprawnienia branżowe w zakresie dziedziny, której dotyczy wniosek oraz fakultatywne posiadane rekomendacje organizacji, z którymi kandydat współpracował lub współpracuje.

Rola eksperta zaangażowanego w wybór projektów może mieć charakter:

  • Opiniodawczo-doradczy
  • Rozstrzygający

Udział eksperta w wyborze projektów do dofinansowania oznacza możliwość zaangażowania eksperta we wszelkie czynności związane z wyborem projektów do dofinansowania określone w umowie pomiędzy PARP i ekspertem. Czynności te obejmują m.in. następujące usługi:

  • Ocena merytoryczna projektów, w tym również uczestnictwo w posiedzeniach Panelu członków KOP;
  • Wydawanie opinii w zakresie projektu lub jego wybranych elementów;
  • Wydawanie opinii w zakresie wyników dokonanej oceny projektów związku z wniesieniem protestu.

Kandydat na eksperta musi spełnić następujące warunki:

  • Wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny);
  • Posiadanie udokumentowanego, co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat;
  • Posiadanie certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny, której dotyczy wniosek o umieszczenie w Wykazie

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od dnia następującego po opublikowaniu ogłoszenia o naborze wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów do końca okresu wyboru projektów do dofinansowania. Ocena nowo złożonych wniosków oraz aktualizacja danych zawartych w Wykazie będzie następowała na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał. Nabór wniosków o umieszczenie w Wykazie prowadzony jest w formie elektronicznej poprzez zakładkę ?Nabór kandydatów na ekspertów? na stronie internetowej PARP.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-umieszczenie-w-wykazie-kandydatow-na-ekspertow.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.