Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Nabór wniosków na ekspertów oceniających wnioski
Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 stycznia 2018 21:13:13
Odwiedziło nas: 8587456 gości (dzisiaj: 1797, wczoraj: 2720)
Fundusze krajowe
Nabór wniosków na ekspertów oceniających wnioski
16 września 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów biorących udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta składa wniosek o umieszczenie w Wykazie dla danego PO, wskazując jedną lub więcej dziedzin, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub wymagane certyfikaty lub uprawnienia branżowe w zakresie dziedziny, której dotyczy wniosek oraz fakultatywne posiadane rekomendacje organizacji, z którymi kandydat współpracował lub współpracuje.

Rola eksperta zaangażowanego w wybór projektów może mieć charakter:

  • Opiniodawczo-doradczy
  • Rozstrzygający

Udział eksperta w wyborze projektów do dofinansowania oznacza możliwość zaangażowania eksperta we wszelkie czynności związane z wyborem projektów do dofinansowania określone w umowie pomiędzy PARP i ekspertem. Czynności te obejmują m.in. następujące usługi:

  • Ocena merytoryczna projektów, w tym również uczestnictwo w posiedzeniach Panelu członków KOP;
  • Wydawanie opinii w zakresie projektu lub jego wybranych elementów;
  • Wydawanie opinii w zakresie wyników dokonanej oceny projektów związku z wniesieniem protestu.

Kandydat na eksperta musi spełnić następujące warunki:

  • Wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny);
  • Posiadanie udokumentowanego, co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat;
  • Posiadanie certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny, której dotyczy wniosek o umieszczenie w Wykazie

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od dnia następującego po opublikowaniu ogłoszenia o naborze wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów do końca okresu wyboru projektów do dofinansowania. Ocena nowo złożonych wniosków oraz aktualizacja danych zawartych w Wykazie będzie następowała na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał. Nabór wniosków o umieszczenie w Wykazie prowadzony jest w formie elektronicznej poprzez zakładkę ?Nabór kandydatów na ekspertów? na stronie internetowej PARP.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-umieszczenie-w-wykazie-kandydatow-na-ekspertow.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.