Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze krajowe arrow Nowe Konkursy NCN: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1
Dzisiaj jest: niedziela, 21 stycznia 2018 13:28:35
Odwiedziło nas: 8584702 gości (dzisiaj: 1763, wczoraj: 1642)
Fundusze krajowe
Nowe Konkursy NCN: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1
22 września 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych.

OPUS 10

OPUS 10 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy
 • w ramach konkursu możliwe jest też przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 10 w kwocie 180 mln zł.

PRELUDIUM 10

PRELUDIUM 10 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 3. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 4. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 5. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 10 w kwocie 30 mln zł.

SONATA 10

SONATA 10 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 10 w kwocie 30 mln zł.

POLONEZ 1

POLONEZ 1 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe m.in. w jednostkach naukowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.

Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia:

 • posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
 • oraz nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2015 r. lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.

Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma:

 1. środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości:
  • 31 500 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 2. pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę:
  • 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 3. dodatek rodzinny:
  • 3600 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 7200 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
 4. środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych (w grupach nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych) w kwocie nieprzekraczającej:
  • 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy,
  • 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
 5. koszty pośrednie w wysokości 20%.

Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2016 r., a najpóźniej 1 stycznia 2017 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży badawczych w konkursie POLONEZ 1 w kwocie 40 mln złotych.


Terminy składania wniosków w ww. konkursach upływa 15 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.