Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Nowe Konkursy NCN: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 5:28:42
Odwiedziło nas: 9166125 gości (dzisiaj: 294, wczoraj: 1401)
Fundusze krajowe
Nowe Konkursy NCN: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1
22 września 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Do konkursów mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych.

OPUS 10

OPUS 10 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy
 • w ramach konkursu możliwe jest też przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 10 w kwocie 180 mln zł.

PRELUDIUM 10

PRELUDIUM 10 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 3. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 4. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 5. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 10 w kwocie 30 mln zł.

SONATA 10

SONATA 10 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy;
 2. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 10 w kwocie 30 mln zł.

POLONEZ 1

POLONEZ 1 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe m.in. w jednostkach naukowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.

Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia:

 • posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
 • oraz nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2015 r. lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.

Podmiot wskazany przez wnioskodawcę jako miejsce realizacji stażu badawczego otrzyma:

 1. środki finansowe na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie w wysokości:
  • 31 500 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 2. pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę:
  • 20 700 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące,
 3. dodatek rodzinny:
  • 3600 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
  • 7200 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
 4. środki finansowe na realizację przez wnioskodawcę badań naukowych (w grupach nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych) w kwocie nieprzekraczającej:
  • 112 000 zł w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy,
  • 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
 5. koszty pośrednie w wysokości 20%.

Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2016 r., a najpóźniej 1 stycznia 2017 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży badawczych w konkursie POLONEZ 1 w kwocie 40 mln złotych.


Terminy składania wniosków w ww. konkursach upływa 15 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszenie-konkursow.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.