Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Jubileuszowa Sesja Naukowa Nauka i Praktyka w Hodowli Bydła
Dzisiaj jest: czwartek, 13 grudnia 2018 8:14:06
Odwiedziło nas: 9166439 gości (dzisiaj: 608, wczoraj: 1401)
Aktualności: Inne wydarzenia
Jubileuszowa Sesja Naukowa Nauka i Praktyka w Hodowli Bydła
28 września 2015

Jubileuszowa Sesja Naukowa

Dnia 17 września 2015 r. w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa Nauka i Praktyka w Hodowli Bydła, podsumowująca 55 lat pracy zawodowej  i 80 lat życia Prof. dr. hab. Jana Treli. W seminarium wzięło udział ok. 250 gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczelni rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, spółek, samorządów oraz rolników i hodowców bydła mlecznego oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także Krajowych Związków Hodowców Bydła Polskiego Czerwonego i Simentalskiego.  W sesji swój udział miała bardzo liczna grupa pracowników Instytutu Zootechniki PIB z Zakładów Naukowych i z Zakładów Doświadczalnych.

Dyrektor Instytutu Zootechniki, Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut otworzył sesję i powitał przybyłych gości, po czym oddał głos Prof. dr. hab. inż. Karolowi Węglarzemu, Prezesowi Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski, który poprowadził dalszą część spotkania. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec jako pierwszy wygłosił prezentację pt. Hodowla bydła w Polsce w okresie 70-lecia. Omówił w niej ówcześnie stosowane metody badań oraz szacowanie wartości hodowlanej bydła, starania polegające na przekształceniu bydła w typ ogólno-użytkowy i mleczny, wdrożenie inseminacji na skalę masową, program selekcji buhajów, powstanie Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt oraz poprawienie wydajności mlecznej. Podsumowując swoje wystąpienie Profesor stwierdził, że zmiany które zaszły w chowie i hodowli bydła można określić zmianami "kosmicznymi". Kolejna prezentacja pt. Stan obecny i perspektywy hodowli bydła mlecznego w Polsce, przedstawiona przez inż. Teresę Piechowską z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka dotyczyła głównych zadań podejmowanych przez tę organizację, jak: prowadzenie oceny wartości użytkowej, ksiąg hodowlanych, systemu informatycznego oraz programów hodowlanych mających na celu rozwój hodowli bydła mlecznego. Następnie, głos zabrał Prof. dr hab. Stanisław Kamiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w prezentacji pt. Znaczenie analiz DNA w praktycznej hodowli bydła w Polsce omówił analizy DNA wykorzystywane w hodowli bydła, selekcję genomową stosowaną w Polsce, bank DNA buhajów oraz seminarium polsko-amerykańskie przedstawiające nowe metody ocenygenomowej. Kolejnym prelegentem był dr hab. Krzysztof Słoniewski, przedstawiciel Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który przedstawił prezentację pt.: Widmo prawdę Ci  powie. Analiza spektralna źródłem informacji o mleku i produkującej go krowie. Polska jako pierwsza wprowadziła tę metodę na terenie całego kraju, a projekty dotyczące widma mleka są obecnie w różnej fazie realizacji. Następnie głos zabrała dr inż. Bogumiła Choroszy z IZ PIB, która w prezentacji Simental wczoraj i dziś omówiła historię bydła simentalskiego począwszy od jego powstania w Szwajcarii, jego eksportu i rozprzestrzenienia się na kraje sąsiednie poprzez aktualny stan w Polsce. W dalszej kolejności dr inż. Anna Majewska z IZ PIB przedstawiła prezentację pt.: Ochrona zasobów genetycznych małych populacji bydła w Polsce, która dotyczyła programów ochrony ras rodzimych za które obecnie odpowiedzialny jest IZ PIB, kiedyś finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktualnie ze środków unijnych. Następnym prelegentem był Prof. dr hab. Henryk Grodzki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który omówił Aktualny stan i perspektywy chowu i hodowli bydła mięsnego w Polsce", zwracając uwagę na krótki rozwój tej dziedziny chowu i hodowli bydła oraz stan obecny  w Polsce. Jako ostatni, głos zabrał Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W prezentacji pt. "Współczesne tendencje w wychowie cieląt" określił kluczowe cele: wcześniejszy termin pierwszego wycielenia oraz programowanie lepszej wydajności mleka, które ma prowadzić do uzyskania zwierzęcia wysokowydajnego i długowiecznego.

Po krótkiej dyskusji nad doniesieniami (pełne wykłady zostały opublikowane w Wiadomościach Zootechnicznych Rok LIII , Nr 2(285) Kraków 2015) Dyrektor Instytutu, Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, wygłosił Laudację Jubilata krótko przedstawił Jego przebieg pracy zawodowej, działalność społeczną, uzyskane dyplomy i odznaczenia. Omawiając działalność naukową podkreślił znaczenie dorobku naukowego i wdrożeniowego, którego przedmiotem jest bydło mleczne i mięsne oraz jego genetyczne doskonalenie. Zwrócił uwagę na szeroką współpracę Profesora z hodowcami i organizacjami odpowiedzialnymi za hodowlę zarówno w kraju jak i zagranicą.  Kończąc Laudację Dyrektor stwierdził, że o Profesorze można skromnie powiedzieć, że jest "sługą" nauki w przekazywaniu jej wyników do praktyki. Całe swoje życie zawodowe Profesor związał z naukami rolniczymi i produkcją zwierzęcą. Z dużą swobodą porusza się w tematach zootechnicznych i miał wyczucie wyboru wyników własnego Zespołu oraz innych Ośrodków Naukowych mających wpływ na doskonalenie użytkowanych ras bydła w kraju. Stawiając pytanie Profesorowi - Co by zrobił, gdyby zaczynał pracę od początku - odpowiada, że to co dotychczas. Niczego co robił nasz Jubilat w swoim długim życiu zawodowym nie żałuje - służył dobrze i rzetelnie nauce i praktyce zootechnicznej.

Następnie, Dyrektor wręczył Profesorowi Złotą Odznakę za zasługi dla Instytutu, przyznaną Mu przez Kapitułę Złotej Oznaki za całokształt pracy zawodowej, a Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik uhonorował Profesora Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM w ten sposób oba odznaczenia podkreśliły zasługi Jubilata dla polskiej hodowli bydła.

Konferencję zakończyły wystąpienia gości oraz życzenia i gratulacje złożone Jubilatowi. W trakcie uroczystości przygrywał Zespół Góralski "Słopnicki Zbyrcoch".

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.