Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Inne wydarzenia arrow Jubileuszowa Sesja Naukowa Nauka i Praktyka w Hodowli Bydła
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:19:23
Odwiedziło nas: 9236693 gości (dzisiaj: 194, wczoraj: 1365)
Aktualności: Inne wydarzenia
Jubileuszowa Sesja Naukowa Nauka i Praktyka w Hodowli Bydła
28 września 2015

Jubileuszowa Sesja Naukowa

Dnia 17 września 2015 r. w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa Nauka i Praktyka w Hodowli Bydła, podsumowująca 55 lat pracy zawodowej  i 80 lat życia Prof. dr. hab. Jana Treli. W seminarium wzięło udział ok. 250 gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczelni rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, spółek, samorządów oraz rolników i hodowców bydła mlecznego oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także Krajowych Związków Hodowców Bydła Polskiego Czerwonego i Simentalskiego.  W sesji swój udział miała bardzo liczna grupa pracowników Instytutu Zootechniki PIB z Zakładów Naukowych i z Zakładów Doświadczalnych.

Dyrektor Instytutu Zootechniki, Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut otworzył sesję i powitał przybyłych gości, po czym oddał głos Prof. dr. hab. inż. Karolowi Węglarzemu, Prezesowi Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski, który poprowadził dalszą część spotkania. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec jako pierwszy wygłosił prezentację pt. Hodowla bydła w Polsce w okresie 70-lecia. Omówił w niej ówcześnie stosowane metody badań oraz szacowanie wartości hodowlanej bydła, starania polegające na przekształceniu bydła w typ ogólno-użytkowy i mleczny, wdrożenie inseminacji na skalę masową, program selekcji buhajów, powstanie Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt oraz poprawienie wydajności mlecznej. Podsumowując swoje wystąpienie Profesor stwierdził, że zmiany które zaszły w chowie i hodowli bydła można określić zmianami "kosmicznymi". Kolejna prezentacja pt. Stan obecny i perspektywy hodowli bydła mlecznego w Polsce, przedstawiona przez inż. Teresę Piechowską z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka dotyczyła głównych zadań podejmowanych przez tę organizację, jak: prowadzenie oceny wartości użytkowej, ksiąg hodowlanych, systemu informatycznego oraz programów hodowlanych mających na celu rozwój hodowli bydła mlecznego. Następnie, głos zabrał Prof. dr hab. Stanisław Kamiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w prezentacji pt. Znaczenie analiz DNA w praktycznej hodowli bydła w Polsce omówił analizy DNA wykorzystywane w hodowli bydła, selekcję genomową stosowaną w Polsce, bank DNA buhajów oraz seminarium polsko-amerykańskie przedstawiające nowe metody ocenygenomowej. Kolejnym prelegentem był dr hab. Krzysztof Słoniewski, przedstawiciel Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który przedstawił prezentację pt.: Widmo prawdę Ci  powie. Analiza spektralna źródłem informacji o mleku i produkującej go krowie. Polska jako pierwsza wprowadziła tę metodę na terenie całego kraju, a projekty dotyczące widma mleka są obecnie w różnej fazie realizacji. Następnie głos zabrała dr inż. Bogumiła Choroszy z IZ PIB, która w prezentacji Simental wczoraj i dziś omówiła historię bydła simentalskiego począwszy od jego powstania w Szwajcarii, jego eksportu i rozprzestrzenienia się na kraje sąsiednie poprzez aktualny stan w Polsce. W dalszej kolejności dr inż. Anna Majewska z IZ PIB przedstawiła prezentację pt.: Ochrona zasobów genetycznych małych populacji bydła w Polsce, która dotyczyła programów ochrony ras rodzimych za które obecnie odpowiedzialny jest IZ PIB, kiedyś finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktualnie ze środków unijnych. Następnym prelegentem był Prof. dr hab. Henryk Grodzki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który omówił Aktualny stan i perspektywy chowu i hodowli bydła mięsnego w Polsce", zwracając uwagę na krótki rozwój tej dziedziny chowu i hodowli bydła oraz stan obecny  w Polsce. Jako ostatni, głos zabrał Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W prezentacji pt. "Współczesne tendencje w wychowie cieląt" określił kluczowe cele: wcześniejszy termin pierwszego wycielenia oraz programowanie lepszej wydajności mleka, które ma prowadzić do uzyskania zwierzęcia wysokowydajnego i długowiecznego.

Po krótkiej dyskusji nad doniesieniami (pełne wykłady zostały opublikowane w Wiadomościach Zootechnicznych Rok LIII , Nr 2(285) Kraków 2015) Dyrektor Instytutu, Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, wygłosił Laudację Jubilata krótko przedstawił Jego przebieg pracy zawodowej, działalność społeczną, uzyskane dyplomy i odznaczenia. Omawiając działalność naukową podkreślił znaczenie dorobku naukowego i wdrożeniowego, którego przedmiotem jest bydło mleczne i mięsne oraz jego genetyczne doskonalenie. Zwrócił uwagę na szeroką współpracę Profesora z hodowcami i organizacjami odpowiedzialnymi za hodowlę zarówno w kraju jak i zagranicą.  Kończąc Laudację Dyrektor stwierdził, że o Profesorze można skromnie powiedzieć, że jest "sługą" nauki w przekazywaniu jej wyników do praktyki. Całe swoje życie zawodowe Profesor związał z naukami rolniczymi i produkcją zwierzęcą. Z dużą swobodą porusza się w tematach zootechnicznych i miał wyczucie wyboru wyników własnego Zespołu oraz innych Ośrodków Naukowych mających wpływ na doskonalenie użytkowanych ras bydła w kraju. Stawiając pytanie Profesorowi - Co by zrobił, gdyby zaczynał pracę od początku - odpowiada, że to co dotychczas. Niczego co robił nasz Jubilat w swoim długim życiu zawodowym nie żałuje - służył dobrze i rzetelnie nauce i praktyce zootechnicznej.

Następnie, Dyrektor wręczył Profesorowi Złotą Odznakę za zasługi dla Instytutu, przyznaną Mu przez Kapitułę Złotej Oznaki za całokształt pracy zawodowej, a Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik uhonorował Profesora Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM w ten sposób oba odznaczenia podkreśliły zasługi Jubilata dla polskiej hodowli bydła.

Konferencję zakończyły wystąpienia gości oraz życzenia i gratulacje złożone Jubilatowi. W trakcie uroczystości przygrywał Zespół Góralski "Słopnicki Zbyrcoch".

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.