Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Pawłowice
Dzisiaj jest: środa, 16 stycznia 2019 15:57:07
Odwiedziło nas: 9228883 gości (dzisiaj: 1570, wczoraj: 1431)
Aktualności: Informacje
Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Pawłowice
24 listopada 2015

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Pawłowice k/Leszna w woj. wielkopolskim.

Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko powinni spełniać następujące warunki

Wykształcenie

 • wyższe o profilu ekonomiczno - finansowym

Doświadczenie zawodowe

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnego księgowego
 • dodatkowym atutem będzie staż pracy na stanowisku głównego księgowego
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
 • doświadczenie w rozliczaniu środków publicznych
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora rolnego

Kompetencje

 • bardzo dobra znajomość analizy finansowej oraz księgowości zarządczej
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • elastyczność działania
 • otwartość na zmiany
 • sumienność
 • dokładność
 • wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i menedżerskich
 • samodzielność
 • mile widziane:
  • uprawnienia biegłego rewidenta
  • znajomość języka angielskiego

Do zakresu obowiązków Głównego Księgowego Zakładu Doświadczalnego należy m.in. :

 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
 • terminowe rozliczanie dotacji przyznanych na realizację zadań, projektów, grantów
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby na potrzeby Dyrektora Zakładu, Dyrektora Instytutu, banków oraz instytucji zewnętrznych
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • opracowanie i nadzór nad realizacją planów finansowych
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Zakładu
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami i windykacja należności
 • kontrolowanie bieżącej polityki finansowej Zakładu.

Do podania o zatrudnienie należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów jak również posiadanie innych kwalifikacji,
 • życiorys zawodowy wraz z zaświadczeniami o dotychczasowym zatrudnieniu,
 • opinie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.

Podanie o zatrudnienie powinno zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Zootechniki PIB zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)".

Dokumentację, o której mowa wyżej można składać osobiście lub przesyłać na adres Instytutu: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1, w zamkniętych kopertach z napisem "konkurs Pawłowice" w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. O przyjęciu dokumentacji przesłanej pocztą decydować będzie data wpływu do Instytutu.

Instytut zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania zostaną powiadomione o dacie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Pełna treść ogłoszenia

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.