Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Wiadomości Zootechniczne (kontynuacja czasopisma Biuletyn Informacyjny IZ)
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 8:24:38
Odwiedziło nas: 9170230 gości (dzisiaj: 412, wczoraj: 1646)
Wiadomości Zootechniczne 3/2015

Spis treści
Contents

Zwierzęta futerkowe

Wyniki badań naukowych

CEZARY ZWOLOŃSKI, KINGA ZMYŚLONA, ANDRZEJ GUGOŁEK, JANUSZ STRYCHALSKI, MAŁGORZATA KONSTANTYNOWICZ
Strawność składników pokarmowych i energii u koszatniczek (Octodon degus) i szynszyli (Chinchilla lanigera) żywionych pełnoporcjową mieszanką granulowanąCOMPARISON OF NUTRIENT AND ENERGY DIGESTIBILITY IN DEGUS (OCTODON DEGUS) AND CHINCHILLAS (CHINCHILLA LANIGERA) FED PELLETED FEED MIXTURES
IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA, NATALIA SKIEPKO, ANDRZEJ GUGOŁEK, JANUSZ F. POMIANOWSKI
Zmiany ubytków masy i właściwości fizykochemicznych mięsa króliczego przechowywanego chłodniczo w różnych warunkach modyfikowanej atmosferyCHANGES IN THE WEIGHT LOSSES AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF RABBIT MEAT STORED UNDER REFRIGERATION IN DIFFERENT MODIFIED ATMOSPHERES
CEZARY ZWOLIŃSKI, JANUSZ STRYCHALSKI, ANDRZEJ GUGOŁEK, DOROTA KOWALSKA, MAŁGORATA KONSTANTYNOWICZ
Smakowitość mieszanek paszowych dla królików z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białegoPALATABILITY OF FEED MIXTURES WITH THE DIFFERENT CONTRIBUTION OF SOYBEAN MEAL, PEA, RAPESEED MEAL AND WHITE LUPINE
JANUSZ F. POMIANOWSKI, IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA, NATALIA SKIEPKO, ANDRZEJ GUGOŁEK
Mięso królicze w oczach konsumentaRABBIT MEAT IN THE EYES OF THE CONSUMER
OLGA SZELESZCZUK, PIOTR NIEDBAŁA, PAULINA KILAR, KATARZYNA GALA
Stany zapalne gruczołu mlecznego jako przyczyna strat w okresie laktacji u jenotów fermowychMASTITIS AS A FACTOR AFFECTING CUB LOSSES IN LACTATING FARMED FINNRACCOONS

Prace przeglądowe

DOROTA KOWALSKA, ANDRZEJ GUGOŁEK
Wykorzystanie testu "otwartego pola" w badaniach dotyczących zachowania królikówAPPLICATION OF THE OPEN-FIELD TEST TO INVESTIGATE RABBIT BEHAVIOUR
DOROTA KOWALSKA
Historia spożycia mięsa króliczego w PolsceHISTORY OF RABBIT MEAT CONSUMPTION IN POLAND
MARIAN BRZOZOWSKI
Rola probiotyków i prebiotyków w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego królików (Wyniki badań własnych na tle danych literaturowych)THE ROLE OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS IN THE PROPER FUNCTIONING OF THE RABBITS? GASTROINTESTINAL TRACT (Own results against the background of literature data)
DAMIAN ZIELIŃSKI, BRYGIDA ŚLASKA
Wykorzystanie testów behawioralnych w ocenie temperamentu mięsożernych zwierząt futerkowychTHE USE OF BEHAVIOURAL TESTS IN FUR ANIMALS? TEMPERAMENT EVALUATION
MAŁGORZATA PIÓRKOWSKA, DOROTA KOWALSKA
Ocena laboratoryjna wartości futrzarskiej skór młodych królikówLABORATORY EVALUATION OF FUR VALUE OF YOUNG RABBIT SKINS
BRYGIDA ŚLASKA, GRZEGORZ ZIĘBA, GRAŻYNA JEŻEWSKA-WITKOWSKA, SYLWIA NISZTUK-PACEK, DAMIAN ZIELIŃSKI, MAGDALENA SURDYKA, BEATA HORECKA
Związek informacji genomowej z cechami użytkowymi mięsożernych zwierząt futerkowychTHE ASSOCIATION BETWEEN GENOMIC INFORMATION AND CARNIVOROUS FUR BEARING ANIMALS? UTILITY TRAITS
MAREK KOWALCZYK, ANDRZEJ JAKUBCZAK
Możliwośc wykorzystania technik biologii molekularnej w diagnostyce choroby aleuckiej norekTHE POSSIBILITY OF USING TECHNIQUES OF MOLECULAR BIOLOGY IN THE DIAGNOSIS OF ALEUTIAN MINK DISEASE

Prace pozostałe

Wyniki badań naukowych

MARCIN SAMIEC, MARIA SKRZYSZOWSKA
Wykorzystanie nowych i standardowych inhibitorów deacetylaz histonów do epigenetycznej transformacji komórek-dawców jąder w klonowaniu somatycznym świń*THE USE OF THE NOVEL AND STANDARD HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS FOR EPIGENETIC TRANSFORMATION OF NUCLEAR DONOR CELLS IN THE SOMATIC CELL CLONING OF PIGS
EWA GORNOWICZ, KAROL WĘGLARZY, LIDIA LEWKO, MARIAN PIETRZAK
Wyniki ekologicznego chowu kurcząt rzeźnych żywionych mieszanką paszową z dodatkiem ziółREARING PERFORMANCE OF ORGANICALLY RAISED BROILER CHICKENS FED FODDER MIXTURE WITH THE ADDITION OF HERBS
ANGELINA CZUBSKA , PIOTR WÓJCIK
Charakterystyka fenotypowa bydła simentalskiego na terenie Pogórza Karpackiego w zależności od struktury wielkościowej stadPHENOTYPIC CHARACTERISTICS OF SIMMENTAL CATTLE IN THE CARPATHIAN FOOTHILLS DEPENDING ON HERD SIZE STRUCTURE

Prace przeglądowe

PIOTR GOGOL, AGNIESZKA WIERZCHOŚ-HILCZER
Kriokonserwacja nasienia tryków i kozłów ? możliwości wykorzystania metody w programach zachowania bioróżnorodnościCRYOPRESERVATION OF RAM AND BUCK SEMEN ? POSSIBILITIES FOR USING THE METHOD IN BIODIVERSITY CONSERVATION PROGRAMMES
MAGDALENA SURDYKA, SYLWIA NISZTUK-PACEK
Wybrane zaburzenia genetyczne u zwierząt gospodarskich SOME GENETIC DISORDERS IN FARM ANIMALS
BARBARA NIWIŃSKA, WALDEMAR MAJKA
Między paszą a genomem ? nutrigenomika zwierząt gospodarskichBETWEEN FEED AND GENOME ? NUTRIGENOMICS OF FARM ANIMALS
BARBARA NIWIŃSKA
Budowa i funkcje nabłonka śluzówki żwaczaSTRUCTURE AND FUNCTION OF RUMINAL MUCOSAL EPITHELIUM
MARZENNA OLSZEWSKA
Produkcja mleka w Polsce na tle świata i krajów Unii EuropejskiejMILK PRODUCTION IN POLAND IN RELATION TO THE WORLD AND EUROPEAN UNION
JOANNA PAWŁOWSKA
Zastosowanie technologii in ovo w poprawie efektywności produkcji drobiarskiejAPPLICATION OF IN OVO TECHNOLOGY TO IMPROVE EFFICIENCY OF POULTRY PRODUCTION
EWA HANCZAKOWSKA, MAŁGORZATA ŚWIĄTKIEWICZ
Zastosowanie nasion bobowatych (strączkowych) w mieszankach z produktami rzepakowymi jako zamiennika śruty sojowej w żywieniu świńUSING OF LEGUME SEEDS AND RAPESEED PRODUCTS AS SOYBEAN MEAL REPLACERS IN PIG FEEDING
ANNA REKIEL
Mieszkaniec afrykańskiej sawanny ? guziecWARTHOG ? INHABITANT OF THE AFRICAN SAVANNA
DIANA HAGER, ANNA REKIEL
Świnie miniaturowe ? zwierzęta towarzysząceMINIATURE PIGS AS HUMAN PETS

Opracowania informacyjne

JAN TRELA, WOJCIECH RASIŃSKI, ANNA MAJEWSKA
IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Ludźmierz, 11?12 lipca 2015
IWONA TOMCZYK-WRONA, TERESA PRACUCH
Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej, Małopolskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty podczas IV Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Ludźmierz, 11?12 lipca 2015
DANUTA DOBROWOLSKA
Jubileuszowa sesja naukowa "Nauka i praktyka w hodowli bydła". 55 lat pracy prof. dr hab. Jana Treli na rzecz rozwoju hodowli bydła w Polsce

Inne

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.