Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 marca 2018 5:37:32
Odwiedziło nas: 8735185 gości (dzisiaj: 996, wczoraj: 4449)
Nabór na studia doktoranckie (lata 2016-2020)

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
ogłasza nabór na 4-letnie niestacjonarne
Studia Doktoranckie (studia trzeciego stopnia)
lata 2016-2020
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika

Studia obejmują następujące specjalności:

 1. genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich oraz ochrona zasobów genowych,
 2. genomika i biologia molekularna zwierząt
 3. żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 4. biotechnologiczne metody produkcji zwierzęcej,
 5. technologia, ekologia i ekonomika produkcji zwierzęcej,
 6. jakość produktów i surowców pochodzenia zwierzęcego.

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia z zakresu zootechniki (lub innych dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, weterynarii, dyscypliny z dziedziny nauk biologicznych) i uzyskały tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera, lekarza weterynarii)

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze oceny: dokumentacji złożonej przez kandydata i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia doktoranckie winni do 15 września 2016 roku złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego niżej podane dokumenty:

 1. podanie do Dyrektora o przyjęcie na studia doktoranckie z określeniem zainteresowań naukowych,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu zootechniki (lub innych dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, weterynarii, dyscypliny z dziedziny nauk biologicznych) zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (lub magistra inżyniera, lekarza weterynarii) oraz suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu - indeks),
 3. życiorys w formie Curriculum Vitae,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy i karta kwalifikacyjna,
 5. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ogólna znajomość języka angielskiego) lub certyfikat dotyczący znajomości języka obcego nowożytnego wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) - jeśli kandydat taki dokument posiada,
 6. dokument stwierdzający posiadanie innych kwalifikacji, przydatnych doktorantowi w studiach doktoranckich - jeśli kandydat taki dokument posiada,
 7. adres do korespondencji (pocztowy, elektroniczny i nr telefonu),
 8. dwie aktualne kolorowe fotografie (spełniające wymagania dla dowodów osobistych),

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach k. Krakowa w dniu 20 września 2016 roku o godzinie 9.00

Liczba miejsc - 12. Studia niestacjonarne są płatne. Koszt jednego semestru 1.800 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Pani dr inż. Joanna Nowak
32-083 Balice, ul. Krakowska 1
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. 666081191

Pliki do pobrania

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.