Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Wiadomości Zootechniczne (kontynuacja czasopisma Biuletyn Informacyjny IZ)
Dzisiaj jest: środa, 20 lutego 2019 19:28:34
Odwiedziło nas: 9286232 gości (dzisiaj: 1411, wczoraj: 1889)
Wiadomości Zootechniczne 2/2016

Spis treści
Contents

Wyniki badań naukowych

Natasza Święcicka, Henryka Bernacka, Monika Openchowska
Liczebność populacji norek różnych odmian barwnych hodowanych na fermach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 1999-2013POPULATION SIZE OF MINK OF DIFFERENT COLOUR VARIETIES RAISED ON FARMS EVALUATED FOR PERFORMANCE AND BREEDING VALUE IN THE YEARS 1999-2013
Jacek Zawiślak, Natasza Święcicka, Henryka Bernacka
Wyniki oceny pokroju zwierząt futerkowych hodowanych na polskich fermach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w latach 2010-2014RESULTS OF CONFORMATION EVALUATION OF  FUR ANIMALS RAISED ON POLISH FARMS ASSESSED FOR PERFORMANCE AND BREEDING VALUE  IN THE YEARS 2010-2014
Joanna Kosecka, Katarzyna Pęzińska-Kijak, Piotr Baranowski
Anormalne formy morfologiczne norczątABNORMAL MORPHOLOGICAL FORMS OF MINK KITS
Lidia Felska-Błaszczyk, Natalia Ławrów, Beata Seremak, Karolina Firlej
Wpływ sztucznego doświetlania ciężarnych samic norki amerykańskiej (Neovison vison) na wyniki ich rozroduTHE IMPACT OF ARTIFICIAL LIGHTING OF PREGNANT FEMALE AMERICAN MINK (NEOVISON VISON) ON THEIR REPRODUCTIVE PERFORMANCE
Beata Seremak, Lidia Felska-Błaszczyk, Marta Taraska, Doris Czapla, Aleksandra Wojciechowska, Patrycja Opieka
Ocena wpływu wzbogacenia diety preparatami na bazie drożdży Saccharomyces cerevisiae na produkcyjność norekEVALUATION OF THE EFFECTS OF DIET SUPPLEMENTATION WITH THE YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE ON PRODUCTION PERFORMANCE OF MINK
Beata Seremak, Lidia Felska-Błaszczyk, Kamil Pławski, Patrycja Opieka, Aleksandra Wojciechowska
Wybrane parametry rozrodu samic norki amerykańskiej (Neovison vison) różnych odmian barwnychSELECTED REPRODUCTIVE PARAMETERS OF FEMALE AMERICAN MINK (NEOVISON VISON) OF DIFFERENT COLOR VARIANTS
Piotr Baranowski, Katarzyna Pęzińska-Kijak, Piotr Nowak
Wpływ dymorfizmu płciowego na cechy metryczne wybranych kości szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782)THE IMPACT OF SEXUAL DIMORPHISM ON THE METRIC TRAITS OF SELECTED BONES IN THE LONG-TAILED CHINCHILLA
Olga Szeleszczuk, Paulina Niepsuj
Sezonowość w rozrodzie samic szynszyli fermowej w warunkach klimatycznych PolskiSEASONAL WHELPING PATTERN OF FARMED CHINCHILLA IN POLAND'S CLIMATE
Iwona Chwastowska-Siwiecka, Natalia Skiepko, Janusz F. Pomianowski, Jacek Kondratowicz
Wpływ metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania na liczbę kwasową i wartość TBARS tłuszczu śródmięśniowego oraz właściwości sensoryczne mięsa króliczegoTHE EFFECT OF PACKAGING METHOD AND COLD STORAGE TIME ON ACID AND TBARS VALUE OF THE NTRAMUSCULAR FAT AND SENSORY QUALITY OF RABBIT MEAT
Janusz F. Pomianowski, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Natalia Skiepko, Jadwiga Spiel
Skład chemiczny oraz jakość sensoryczna pasztetu z udziałem mięsa zającaTHE CHEMICAL COMPOSITION AND SENSORY QUALITY OF PÂTÉS WITH HARE MEAT


Prace przeglądowe

Dorota Kowalska, Agata Jastrzębska
Zachowanie królików w testach SIH i "ręki"BEHAVIOUR OF RABBITS IN THE SIH AND HAND TESTS
Małgorzata Piórkowska, Andrzej Zoń
Aktualny stan krajowej hodowli lisa pospolitego pastelowego objętego programem ochrony zasobów genetycznychCURRENT STATE OF BREEDING PASTEL FOXES INCLUDED IN THE CONSERVATION PROGRAMME IN POLAND
Andrzej Gugołek, Agata Jastrzębska, Janusz Strychalski
Wykorzystanie gołębi i innych gatunków ptaków w rekreacji człowiekaUSE OF PIGEONS AND OTHER BIRD SPECIES IN HUMAN RECREATION

Opracowania informacyjne

Dorota Kowalska
"Króliki popielniańskie białe - stan hodowli w Polsce"POPIELNO WHITE RABBITS - STATE OF BREEDING IN POLAND

Wyniiki badań naukowych

Krzysztof Bilik, Barbara Niwińska, Marian Kamyczek
Efektywność stosowania preparatów "sztucznej śliny" i Acid Buf w żywieniu krów systemem PMREFFICIENCY OF ARTIFICIAL SALIVA AND ACID BUF IN PMR FEEDING OF COWS
Grażyna Polak
Zmiany cech fenotypowych populacji koni sztumskich i sokólskich objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2008-2014CHANGES IN PHENOTYPIC TRAITS OF THE SZTUMSKI AND SOKÓLSKI HORSE POPULATIONS INCLUDED IN THE GENETIC RESOURCES CONSERVATION PROGRAMME IN 2008-2014
Józefa Krawczyk
Zmienność cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakość jaj w wybranych rodach kur nieśnychVARIATION IN PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE TRAITS, AND EGG QUALITY IN SOME LINES OF LAYING HENS
Maciej Ligaszewski, Przemysław Pol
Praktyczne aspekty zastosowania preparatu czosnkowego, probiotyku i antybiotyku w produkcji jadalnego ślimaka dużego szarego (Helix aspersa maxima)PRACTICAL ASPECTS OF USING GARLIC PREPARATION, PROBIOTIC AND ANTIBIOTIC IN THE PRODUCTION OF BIG GREY SNAIL (HELIX ASPERSA MAXIMA)

Prace przegladowe

Ilona Mitka, Mirosław Tyra, Ewa Wojtylak-Jurkiewicz
Analiza efektów genów warunkujących poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF) u świń oraz możliwości ich zastosowania w pracach selekcyjnych - praca przeglądowaEFFECT ANALYSIS FOR GENES CONTROLLING INTRAMUSCULAR FAT (IMF) CONTENT IN PIGS AND POSSIBILITIES OF USING THEM IN SELECTION PROGRAMS - A  REVIEW
Piotr Domaradzki, Mariusz Florek, Anna Litwińczuk
Czynniki kształtujące jakość mięsa wołowegoFACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF BEEF
Magdalena Górska, Dorota Wojtysiak
Wpływ długoterminowych czynników przyżyciowych na jakość sensoryczną mięsa drobiu grzebiącegoEFFECT OF LONG-TERM ANTEMORTEM FACTORS ON SENSORY QUALITY OF MEAT FROM GALLINACEOUS POULTRY
Karol Sepielak, Małgorzata Gumułka
Stan obecny i perspektywy hodowli wolierowej kiśćca annamskiego (Lophura edwardsi)CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF EDWARDS'S PHEASANT (LOPHURA EDWARDSI) AVIARY BREEDING

Opracowania informacyjne

Jerzy Fijał, Jan Trela, Leszek Gacek, Józef Śliwa, Stanisława Kuczera, Józef Gruszecki, Daniel Panek
Działalność naukowo-wdrożeniowa oraz produkcyjna ZD IZ PIB w Chorzelowie Sp. z o.o.

Inne

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.