Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Konkurs "Bony na innowacje dla MŚP"
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:22:01
Odwiedziło nas: 9236729 gości (dzisiaj: 230, wczoraj: 1365)
Fundusze krajowe
Konkurs "Bony na innowacje dla MŚP"
02 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 ?Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP".

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. projektu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 zł
  • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji w terminie: od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.