Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Dzisiaj jest: piątek, 24 września 2021 20:55:04
Odwiedziło nas: 11736215 gości (dzisiaj: 1785, wczoraj: 1621)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

O Instytucie

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy utworzony został dnia 1 kwietnia 1950 roku - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Jest jednostką naukową  o zasięgu ogólnokrajowym, realizującą politykę  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej.

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Program badawczy Instytutu realizowany jest w 10 zakładach naukowych, które prowadzą badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia. Zakres działania tych zakładów uznano za strategiczny dla zmieniających się potrzeb produkcji zwierzęcej:

  • Hodowla Bydła
  • Hodowla Trzody Chlewnej
  • Hodowla Drobiu
  • Hodowla Owiec i Kóz
  • Hodowla Drobnego Inwentarza
  • Hodowla Koni
  • Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo
  • Systemy i Środowisko Produkcji
  • Biologia Molekularna Zwierząt
  • Biotechnologia Rozrodu i Kriokonserwacji

Instytut realizuje zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi zadania ustawowo określone w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach Rozporządzenia PE I Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.

W latach 2016 – 2020 w Instytucie realizowano program wieloletni pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”, który obejmował działania dotyczące funkcjonowania hodowli i produkcji zwierzęcej, zdolnej do konkurowania na rynku europejskim i opierał się na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej w dziedzinie hodowli i produkcji zwierzęcej. Celem programu było zapewnienie postępu biologicznego hodowli zwierząt gospodarskich przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt, z uwzględnieniem biotechnologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji.

Instytut Zootechniki posiada od dnia 23 listopada 2006 roku status Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Instytut Zootechniki PIB współpracuje z ośrodkami naukowymi z wielu krajów, w tym m.in. z: RPA, Dominikany, Niemiec, Czech, Bułgarii, Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy.

Zakłady doświadczalne funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Instytutu, zlokalizowane na terenie całego kraju, w większości działające na zasadach spółek prawa handlowego, pełnią istotną rolę w prowadzonych pracach badawczych.

 

Pałac Radziwiłłów - siedziba Dyrekcji IZ PIB w Balicach 

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.