Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow FNP: Powroty - drugi nabór wniosków
Dzisiaj jest: sobota, 23 marca 2019 18:22:08
Odwiedziło nas: 9333059 gości (dzisiaj: 1466, wczoraj: 1621)
Fundusze krajowe
FNP: Powroty - drugi nabór wniosków
27 września 2016

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nowy konkurs pn. POWROTY w ramach którego będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

  • posiada stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec ? rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie;
  • powraca do pracy naukowej po przerwie trwającej nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy;
  • ma zamiar wrócić do pracy naukowej nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub wrócił/a do pracy naukowej nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie;
  • na czas realizacji projektu będzie zatrudniony w jednostce, co najmniej w wymiarze 60% pełnego etatu na rzecz realizacji projektu,
  • zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego.

Kierownik projektu może zaangażować w realizację projektu dodatkowe osoby otrzymujące wynagrodzenie lub stypendium ze środków na realizację projektu. W takim wypadku kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu. Osoby uprawnione do udziału w konkursie to studenci i doktoranci.

W projekcie POWROTY obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy. Katalog możliwych partnerów w projekcie obejmuje:

  • krajowych partnerów naukowych,
  • zagranicznych partnerów naukowych,
  • krajowych przedsiębiorców jako partnerów gospodarczych.

Udział partnera powinien umożliwiać wymianę doświadczeń, również w obszarze zarządzania własnością intelektualną i potencjalnej komercjalizacji. Partner może także zapewnić opiekę nad studentami i doktorantami zaangażowanymi w realizację projektu, a także umożliwić dostęp do innego personelu lub unikatowej aparatury.

Całkowity budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy.

Nabór wniosków będzie trwał do 17 października 2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.