Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Projekty arrow Projekty bieżące arrow ENERGYFEED
Dzisiaj jest: wtorek, 22 września 2020 2:18:57
Odwiedziło nas: 10781280 gości (dzisiaj: 307, wczoraj: 2763)
ENERGYFEED

Projekt ENERGYFEED

Projekt ENERGYFEED "Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta", finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016.

Instytut Zootechniki PIB współuczestniczy w realizacji projektu:

ENERGYFEED - Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta / Development and assessment of the sustainable basis for economic, productive and biosafe livestock nutrition system utilizing the Poland's natural resources, and particularly the modern rye varieties.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG, nr umowy: BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016.

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy (1 VIII 2016r. - 31 VII 2019r.)

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 27 507 310 PLN, w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowi  11 827 945 PLN.

Projekt ENERGYFEED - Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta, realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pozostałymi członkami konsorcjum są:

 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Uniwersytet Marie Curie- Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
 • Przedsiębiorstwo KWS Lochow Polska Sp. z o. o.,
 • Przedsiębiorstwo Blattin Polska Sp. z o.o.,
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" w Warszawie,
 • Firma Handlowo-Produkcyjna "BARBARA" Sp. z o.o.,
 • Gospodarstwo Rolne Jan Wójczak z siedzibą w Drzęczewie Pierwszym.


Tematyka projektu

Żyto posiada ogromny potencjał produkcyjny i coraz częściej potwierdzaną wartość paszową, stanowić zatem może konkurencję dla innych tradycyjnych treściwych surowców paszowych. Celem badań jest przetestowanie współczesnych odmian żyta w zakresie potencjału plonowania, opłacalności produkcji w porównaniu do innych gatunków zbóż i jego przydatności w żywieniu świń, bydła mlecznego i opasowego oraz drobiu.

Jednym z kluczowych zagadnień współczesnego przemysłu rolno-spożywczego jest zapewnienie nie tylko tanich produktów o wysokiej jakości, ale także bezpieczeństwa łańcucha żywności, w Polsce i na rynku wspólnotowym. W tym zakresie żyto ma do spełnienia ważną rolę jako zboże o najwyższych wskaźnikach odporności na skażenia grzybowe, i najniższym koniecznym poziomie agrotechniki związanej z ochroną roślin z użyciem szkodliwych, a zdolnych do przenikania w łańcuchu żywności na wyższe poziomy pestycydów. Stanowiska uprawy żyta charakteryzują się mniejszym poziomem skażenia gleb co może też przyczynić się do zmniejszonego ryzyka transferu metali ciężkich poprzez żywność. Wszystko to powinno przyczynić się do ogólnej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa w skali makro.

Założonym celem praktycznym jest wzrost produkcji żyta w skali kraju, głównie poprzez poprawę efektywności jego uprawy, oraz zwiększenie zakresu zastosowania poprzez rozpowszechnienie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem świń, ale także drobiu, bydła mlecznego i opasowego. Celem ekonomicznym projektu jest zwiększenie efektywności polskich gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji, a także wzrost produkcyjności i jakości produktów roślinnych i zwierzęcych.

W ramach przedmiotowego projektu Instytut Zootechniki PIB zaangażowany jest w zadania, których celem jest m.in.: porównanie produkcyjnej i ekonomicznej efektywności żywienia świń, brojlerów i kur niosek, a także bydła opasowego mieszankami paszowymi  z różną zawartością surowców zbożowych oraz dodatków enzymatycznych, w warunkach stacji doświadczalnych oraz gospodarstw komercyjnych.

Projekt ENERGYFEED

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.