Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow Konferencja pt. "Nauka Doradztwu Rolniczemu"
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 21:42:58
Odwiedziło nas: 9237844 gości (dzisiaj: 1345, wczoraj: 1365)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
Konferencja pt. "Nauka Doradztwu Rolniczemu"
17 listopada 2016

Konferencja Nauka Doradztwu Rolniczemu

W dniach 3-4 listopada 2016 roku w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach odbyła się, współorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konferencja pt. "Nauka Doradztwu Rolniczemu". W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, dyrekcja i pracownicy IZ PIB, doradcy rolniczy zajmujący się produkcją zwierzęcą - reprezentujący Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całej Polski oraz przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego.

Celem spotkania było usprawnienie transferu wiedzy pomiędzy placówką naukową a rolnikiem, poprzez przybliżenie doradcom tematyki prac prowadzonych w Instytucie. Lepsze poznanie zagadnień badawczych ułatwi przekaz informacji i upowszechnianie osiągnięć naukowych opracowanych w IZ PIB.

Spotkanie rozpoczął z-ca Dyrektora ds. nauki prof. dr hab.  Robert Eckert, który przywitał zebranych w sali konferencyjnej Instytutu gości.

Następnie głos zabrała z-ca Dyrektora ds. nauki i doradztwa Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, która w krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na istotną rolę nauki w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Kolejnym mówcą podkreślającym wagę fachowego doradztwa w sektorze rolnym był Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Jacek Węsierski.

Ogólnej prezentacji działalności Instytutu Zootechniki PIB, jego historii i osiągnięć naukowych dokonał prof. Robert Eckert.
Następnie prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska przedstawiła innowacyjne rozwiązania oparte o narzędzia genetyki  molekularnej dla  praktyki rolniczej. Wykład zakończyła niespodzianka - film o koniku polskim, która to rasa stanowi obiekt naukowych zainteresowań genetyków Instytutu.

Zasady  funkcjonowania  oceny  genomowej  bydła  mlecznego  w  Polsce zaprezentowała zgromadzonym dr  inż. Monika Skarwecka, natomiast o innowacjach w ocenie wartości hodowlanej świń poprzez wprowadzenie oceny genomowej mówiła dr inż. Magdalena Szyndler-Nędza.

Po przerwie obiadowej, drugą część wykładów rozpoczęła dr hab. Anna Radko mówiąc o kontroli rodowodów w oparciu o markery DNA i jej wdrażaniu w praktyce rolniczej. Ostatni tego dnia wykład wygłosił prof. dr hab. Paweł Bielański prezentując temat chowu królików jako szansy dla gospodarstw rodzinnych. Zwieńczeniem dnia było zwiedzanie Laboratorium Genomiki, Laboratorium Genetyki Molekularnej oraz Krajowego Banku Materiałów Biologicznych.

Drugi dzień konferencji został rozpoczęty przez Dyrektora prof. dr hab. Eugeniusza Herbuta.

Pierwsza prezentacja pt. "Realizacja   programu   ochrony   zasobów   genetycznych   zwierząt gospodarskich w ramach PROW 2014-2020" wygłoszona przez prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego poświęcona była historii, sprawom bieżącym, a także przyszłości hodowli zwierząt ras rodzimych w warunkach konkurencji gospodarstw wielkotowarowych. Kontynuacją wykładu była dyskusja pomiędzy doradcami a naukowcami na temat wdrażania Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (rolniczo-przyrodnicze zasoby genetyczne) PROW 2014-2020.

Kolejny mówca dr hab. Jacek Walczak poruszył temat wykorzystania precyzyjnych technologii chowu zwierząt w aspekcie ochrony środowiska i poprawy dobrostanu zwierząt, dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska mówiła o ekonomicznych aspektach produkcji mleka w warunkach zrównoważonego rozwoju, a dr inż. Anna Arczewska-Włosek przybliżyła naturalne, innowacyjne metody prewencji kokcydiozy drobiu.

Podsumowanie i wnioski przygotowane przez reprezentujących CDR: zastępcę dyrektora Katarzynę Boczek oraz Dariusza Pomykałę stanowiły zamknięcie tej części konferencji. Ostatnim punktem programu pobytu gości w Instytucie była wizyta na fermie w Aleksandrowicach.

Projekt został zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Zobacz również

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.