Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:13:07
Odwiedziło nas: 9236614 gości (dzisiaj: 115, wczoraj: 1365)
Fundusze międzynarodowe
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange
24 lutego 2017

Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w programie Horyzont 2020 - Marie Skłodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange. Dotyczy on wymiany pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służący zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

Adresatami konkursu są instytucje posiadające osobowość prawną, zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego.

W projektach biorą udział naukowcy (na każdym etapie kariery naukowej), kadra zarządzająca oraz personel administracyjny i techniczny zaangażowany w badania i innowacje.

RISE to projekty badawczo-innowacyjne obejmujące każdą dziedzinę wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty inter i multidyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu opartego na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje wśród społeczeństwa.

Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami. Jej celem jest poszerzanie i transfer wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, tak przez pracownika jak i jego macierzystą instytucję. Pracownicy muszą być związani z instytucją wysyłającą przynajmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem pierwszego oddelegowania.

Okres oddelegowania każdego pracownika może trwać łącznie od 1 do 12 miesięcy w trakcie trwania projektu.

O grant może aplikować konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji znajdujących się w trzech różnych krajach. Możliwe są trzy typy projektów RISE:

  • Europejska współpraca międzysektorowa: minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, gdzie przynajmniej dwie z nich pochodzą z różnych sektorów.
  • Współpraca z krajami trzecimi: minimum dwie instytucje z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 oraz jedna instytucja pozaeuropejska znajdująca się w tzw. kraju trzecim. Konsorcjum mogą tworzyć (1) tylko instytucje sektora akademickiego, (2) tylko organizacje pozaakademickie lub (3) instytucje z obu sektorów.
  • Połączenie powyższych typów: daje możliwość zarówno uzyskania dofinansowania z H2020 na wymianę pracowników Europa-Kraje Trzecie pomiędzy instytucjami z dowolnego sektora, jak i na współpracę pomiędzy europejskim sektorem akademickim i pozaakademickim.

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej wymiany pracowników, w wysokości 4500 euro na osobomiesiąc na oddelegowywanego pracownika. Granty są przyznawane na okres do 48 miesięcy do maksymalnej liczby 540 osobomiesięcy. Granty RISE pokrywają następujące kategorie kosztów:

  • Staff member unit cost: koszty osobowe związane z oddelegowaniem pracowników w wysokości 2000 euro/osobomiesiąc przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, hotelu i utrzymania.
  • Research, training and networking costs w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowywanego pracownika służące finansowaniu różnych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań, szkoleń, konferencji i spotkań projektowych.
  • Management and indirect costs w kwocie 700 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowanego pracownika.

Budżet konkursu wynosi 80 mln ?.

Termin nadsyłania wniosków upływa 05.04.2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.