Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze międzynarodowe arrow Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:39:20
Odwiedziło nas: 9239460 gości (dzisiaj: 1398, wczoraj: 1563)
Fundusze międzynarodowe
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange
24 lutego 2017

Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w programie Horyzont 2020 - Marie Skłodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange. Dotyczy on wymiany pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służący zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

Adresatami konkursu są instytucje posiadające osobowość prawną, zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego.

W projektach biorą udział naukowcy (na każdym etapie kariery naukowej), kadra zarządzająca oraz personel administracyjny i techniczny zaangażowany w badania i innowacje.

RISE to projekty badawczo-innowacyjne obejmujące każdą dziedzinę wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty inter i multidyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu opartego na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje wśród społeczeństwa.

Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami. Jej celem jest poszerzanie i transfer wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, tak przez pracownika jak i jego macierzystą instytucję. Pracownicy muszą być związani z instytucją wysyłającą przynajmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem pierwszego oddelegowania.

Okres oddelegowania każdego pracownika może trwać łącznie od 1 do 12 miesięcy w trakcie trwania projektu.

O grant może aplikować konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji znajdujących się w trzech różnych krajach. Możliwe są trzy typy projektów RISE:

  • Europejska współpraca międzysektorowa: minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, gdzie przynajmniej dwie z nich pochodzą z różnych sektorów.
  • Współpraca z krajami trzecimi: minimum dwie instytucje z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 oraz jedna instytucja pozaeuropejska znajdująca się w tzw. kraju trzecim. Konsorcjum mogą tworzyć (1) tylko instytucje sektora akademickiego, (2) tylko organizacje pozaakademickie lub (3) instytucje z obu sektorów.
  • Połączenie powyższych typów: daje możliwość zarówno uzyskania dofinansowania z H2020 na wymianę pracowników Europa-Kraje Trzecie pomiędzy instytucjami z dowolnego sektora, jak i na współpracę pomiędzy europejskim sektorem akademickim i pozaakademickim.

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej wymiany pracowników, w wysokości 4500 euro na osobomiesiąc na oddelegowywanego pracownika. Granty są przyznawane na okres do 48 miesięcy do maksymalnej liczby 540 osobomiesięcy. Granty RISE pokrywają następujące kategorie kosztów:

  • Staff member unit cost: koszty osobowe związane z oddelegowaniem pracowników w wysokości 2000 euro/osobomiesiąc przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, hotelu i utrzymania.
  • Research, training and networking costs w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowywanego pracownika służące finansowaniu różnych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań, szkoleń, konferencji i spotkań projektowych.
  • Management and indirect costs w kwocie 700 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowanego pracownika.

Budżet konkursu wynosi 80 mln ?.

Termin nadsyłania wniosków upływa 05.04.2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.