Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Regionalne agendy naukowo-badawcze
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019 20:30:13
Odwiedziło nas: 9239336 gości (dzisiaj: 1274, wczoraj: 1563)
Fundusze krajowe
Regionalne agendy naukowo-badawcze
18 maja 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 4.1  "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze".

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw. Jednym z tematów regionalnych agend naukowo-badawczych jest biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 przedmiotów, a jego liderem może być wyłącznie jednostka naukowa.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 340 mln zł, w tym:

  • 316,2 mln zł - dla województw innych niż województwo mazowieckie oraz
  • 23,8 mln zł - dla województwa mazowieckiego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln zł.

Maksymalny czas trwania projektu to 3 lata.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
  • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
  • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży

Nabór wniosków będzie trwał od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.