Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Fundusze krajowe arrow Regionalne agendy naukowo-badawcze
Dzisiaj jest: wtorek, 18 grudnia 2018 16:44:56
Odwiedziło nas: 9175641 gości (dzisiaj: 929, wczoraj: 1412)
Fundusze krajowe
Regionalne agendy naukowo-badawcze
18 maja 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 4.1  "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze".

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw. Jednym z tematów regionalnych agend naukowo-badawczych jest biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 przedmiotów, a jego liderem może być wyłącznie jednostka naukowa.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 340 mln zł, w tym:

  • 316,2 mln zł - dla województw innych niż województwo mazowieckie oraz
  • 23,8 mln zł - dla województwa mazowieckiego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln zł.

Maksymalny czas trwania projektu to 3 lata.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
  • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
  • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży

Nabór wniosków będzie trwał od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.