Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow XVII polsko-niemiecka Konferencja Naukowa pt. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich"
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 7:43:14
Odwiedziło nas: 11958228 gości (dzisiaj: 538, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Aktualności: Konferencje i szkolenia
XVII polsko-niemiecka Konferencja Naukowa pt. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich"
25 lipca 2017

W dniach 26-27 czerwca 2017 roku odbyła się w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym  XVII polsko-niemiecka Konferencja Naukowa pt. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich". Honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystego powitania i otwarcia dokonał prof. dr hab. Maciej Pompa-Roborzyński, Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB, natomiast ze strony niemieckiej Jakob Opperer, Prezydent LfL Freising oraz dr Michael Czepalla z Fundacji Hannsa-Seidela w Monachium. Organizatorami konferencji byli: Instytut Zootechniki PIB , Fundacja Hannsa-Seidela (Monachium), Bawarski Krajowy Instytut Rolniczy (Freising), Fundacja Instytutu Zootechniki PIB Patronus Animalium oraz Stowarzyszenie Galseid (Balice). Podczas otwarcia obrad Dyrektor Instytutu podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i życzył owocnych obrad oraz przyszłej współpracy. W swoim wystąpieniu przypomniał także, iż wspólne konferencje mają długą tradycję. Pierwsza odbyła się już w listopadzie 1990 roku (zainicjowana przez prof. Hermanna Bognera, Prezydenta Bawarskiego Instytutu Hodowli Zwierząt w Grub). Prof. Maciej Pompa-Roborzyński stwierdził, że niezwykle ważne jest zobrazowanie i przybliżenie innowacyjnych metod wprowadzanych do hodowli. Ze strony niemieckiej zgromadzonych w sali konferencyjnej powitał, poza dr. Michaelem Czepallą z Fundacji Hanns'a Seidela,  Jakob Opperer, Prezydent LfL Freising. W swoim wykładzie "Znaczenie innowacji dla rolnictwa w Europie" mówił o tym, że o innowacyjności możemy mówić, gdy wyniki badań i wynalazki znajdują zastosowanie w nowych produktach lub procesach, a skuteczne stają się tylko wówczas, gdy są wykorzystywane praktycznie. Rolnictwo ma wkład w zachowanie krajobrazu przekształconego przez ludzi i bierze pod uwagę warunki naturalne. Powinno być wielofunkcyjne, konkurencyjne i rozwijać się w sposób zrównoważony. Wzrost zaludnienia, zmiany demograficzne, zmiany nawyków żywieniowych i oczekiwań społecznych wywierają presję na modernizację rolnictwa. Stąd też innowacje stają się coraz ważniejsze.

W trakcie dwudniowych obrad, w których wzięło udział ponad 80 osób, reprezentujących instytucje naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje samorządowe oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wygłoszonych zostało łącznie 10 referatów.

Prof. dr hab. Janusz Żmija z Uniwersytetu Rolniczego w swojej prezentacji pt.  "Rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce w ostatnim 20-leciu" stwierdził, że znaczący wpływ na sytuację produkcji zwierzęcej w Polsce ma Wspólna Polityka Rolna UE oraz relacje pomiędzy czynnikami produkcji rolniczej. Oprócz intensyfikacji produkcji rolniczej należy wspierać produkcję przyjazną dobrostanowi zwierząt, a przez to stymulować jej rozwój. Nowoczesne metody oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich wykorzystywane w celu poprawy ich wydajności, zdrowia i jakości produktów omówił Prof. dr Kay Uwe-Götz z LfL Freising. Przedstawił on także organizacje, zasady i finansowanie genomowej selekcji bydła i świń w Bawarii. Prof. dr hab. Wojciech Jagusiak, z Uniwersytetu Rolniczego przedstawił prezentację na temat systemu oceny wartości genetycznej w programie hodowlanym opartym na selekcji genomowej, która jest podstawowym elementem każdego programu hodowlanego i w dużej mierze decyduje o jego efektywności. Prelegent z Niemiec,  dr Bernhard Haidn, przedstawiciel LfL Freising omówił innowacje w procesach technologicznych i budownictwie inwentarskim, z wdrożeniem których wiąże się zwykle postęp jakościowy i które prowadzą do poprawy wydajności zwierząt i obniżenia kosztów osobowych budynków, maszyn oraz urządzeń i środków produkcji. Osobą, która wygłosiła ostatni tego dnia wykład był dr hab. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB. Przybliżył tematykę precyzyjnego chowu zwierząt, jego szans i ograniczeń. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja w Pałacu Radziwiłłów w Balicach.

Kolejnego dnia konferencję otwarła prezentacja na temat specyfiki i wymogów prawnych dotyczących handlu żywnością,  utrzymania  i dobrostanu drobiu w Niemczech - wpływ na import i eksport jaj i mięsa drobiowego. Dr Klaus Damme stwierdził, że w społeczeństwie niemieckim panuje powszechna zgoda co do konieczności poprawy ochrony zwierząt gospodarskich. Prof. dr hab. Władysław Migdał z Uniwersytetu Rolniczego omówił polskie produkty tradycyjne i niszowe pochodzenia zwierzęcego zwracając uwagę na fakt, że zachowanie produktów tradycyjnych, regionalnych, niszowych to gwarancja naszej tożsamości, szansa na dalszy rozwój hodowli zwierząt ras rodzimych i uprawy lokalnych odmian roślin, to szansa na zdrową, dobrą jakościowo, smaczną żywność, aktywizację zawodową lokalnych, małych producentów oraz integrację i jedność lokalnych społeczności.

Przedostatnim prelegentem był  Siegfried Steiberger z LfL Freising, który przedstawił optymalizację wykorzystania pastwiskowego ekstensywnie użytkowanych terenów zielonych na obszarach nizinnych i górzystych, zwracając uwagę na fakt, że prawidłowo prowadzone systemy wypasu mogą przyczyniać się do poprawy efektywnego gospodarowania zasobami. Cykl wykładów zakończyła dr Kamila Musiał. Omówiła ona wykorzystanie pastwiskowe zbiorowisk trawiastych jako sposób zachowania ich funkcji gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych. Moderator prof. dr hab. Paweł Bielański dokonał omówienia komunikatów naukowych. Na zakończenie dwudniowej konferencji podsumowano jej wyniki. Uznano ją za ważną dla strony niemieckiej jak i polskiej, zarówno ze względu na wymianę doświadczeń, ale także na podtrzymanie długotrwałej przyjaźni.

Powiązane

 

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.