Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze UE arrow 24. KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET
Dzisiaj jest: czwartek, 22 marca 2018 3:08:21
Odwiedziło nas: 8740496 gości (dzisiaj: 210, wczoraj: 2011)
Fundusze UE
24. KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET
24 sierpnia 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 24. konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy CORNET, której głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich. Są one inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Wnioskodawcą w ramach inicjatywy CORNET jest zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W międzynarodowym projekcie bierze również udział jednostka naukowa, spełniająca kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.

Dofinansowanie może być przyznane zrzeszeniu, które:

  • Nie działa dla zysku, lub wypracowany zysk przeznacza w całości na cele statutowe;
  • Zrzesza podmioty wg kryterium branżowego;
  • Zrzesza minimum 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią co najmniej 50% członków zrzeszenia;
  • Posiada przejrzyste reguły przynależności i jest otwarte dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z danej branży;
  • Prowadzi działania mające na celu identyfikację potrzeb badawczych swoich członków i/lub działania badawczo-rozwojowe na ich rzecz.

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską. Dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

  • Do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową;
  • Do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 euro.

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Termin nadsyłania wniosków upływa 27 września 2017 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,5285,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-24-konkursie.html.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.