Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow Spotkania zespołów ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu
Dzisiaj jest: wtorek, 19 stycznia 2021 2:41:56
Odwiedziło nas: 11070063 gości (dzisiaj: 152, wczoraj: 2992)
Konferencje i szkolenia
Spotkania zespołów ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu
07 września 2017

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy realizuje operację: "Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu".

Celem projektu jest integracja środowiska ekspertów w tym naukowców dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z ochroną środowiska i klimatu.

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników naukowych jednostek badawczych, zawodowo zajmujących się wymienioną tematyką, a reprezentujący następujące jednostki: Instytut Zootechniki PIB, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Ochrony Środowiska PIB, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, UP w Lublinie, UP we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, UR w Krakowie, UTP w Bydgoszczy, UWM w Olsztynie;
 • pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • doradców z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego;
 • przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wojewódzkich Izb Rolniczych;
 • związków hodowców;
 • przedstawicieli administracji lokalnej, samorządu - zawodowo zajmujących się wymienioną tematyką.

Spotkania projektowe

Informacje ogólne

Krajowe rolnictwo staje aktualnie przed bardzo poważnymi problemami wdrożenia standardów ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Wyznaczone przez Unię Europejską cele redukcyjne w zakresie rozpraszania związków biogennych, czy emisji gazów, będą miały bezpośrednie przełożenie na koszty produkcji żywności, dochodowość gospodarstw rolnych. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie przełożenie na spadek konkurencyjności krajowego rolnictwa, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz negatywne reakcje społeczne. Przełożenie celów redukcyjnych na działania administracyjne wymaga gruntownej analizy problematyki z jednoczesnym opracowaniem optymalnych propozycji rozwiązań technicznych, statystycznych i ekonomicznych. Przed podobnym wyzwaniem stanęły wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jednak w przypadku stosunkowo krótkiego stażu Polski we wspólnocie, nie zdążono wypracować odpowiednich struktur integracji poziomej gremiów zaangażowanych w ochronę środowiska i zmian klimatu, które efektywnie wsparłyby proces decyzyjny na poziomie odpowiedzialnych resortów (MRiRW, MŚ). Dlatego mając na względzie podejmowaną tematykę obejmującą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, powołano zespół ekspertów zajmujących się wyżej wymienioną tematyką. Uwzględniając ekspercki status uczestników, w skład grupy wchodzili przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, organizacji rolników i hodowców, służb doradczych, administracji rządowej i terytorialnej oraz samorządu. Identyfikacji grupy docelowej dokonano w oparciu o dane MRiRW odnoszące się do placówek naukowych, a także doświadczenia Instytutu Zootechniki PIB ze współpracy wdrożeniowo-szkoleniowej z innymi podmiotami.
W skład jednostek reprezentujących wchodziły:

 • Instytut Zootechniki PIB,
 • Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach,
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,
 • Instytut Ochrony Środowiska PIB,
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB,
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych,
 • Wojewódzkie Izby Rolnicze,
 • ODR,
 • Związki hodowców,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • SGGW w Warszawie,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Realizacja projektu ze względu na podejmowaną tematykę prac zespołu miała charakter spotkań, czasowo podzielonych na elementy seminarium, warsztatów i wyjazdu terenowego. Operacja została zrealizowana w formie czterech spotkań. Spotkania te zostały zrealizowane w różnych miejscach kraju (Nowa Sól, Balice-Modlnica, Puławy, Zamość), a ich lokalizacja związana była z możliwością zaprezentowania innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu ochronę środowiska w wybranych gospodarstwach (wyjazd terenowy). Każdorazowo, spotkania eksperckie obejmowały wykłady poświęcone wybranym elementom problematyki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, połączone z dyskusją uczestników. Jednocześnie w części warsztatowej zajmowano się aspektami poruszanymi w części seminaryjnej i opracowywano kwestie ich praktycznego zastosowania w rolnictwie, a także możliwości raportowania i wykazywania uzyskanych efektów w oficjalnych raportach do KE i ONZ oraz ich agend.

Ramowy plan każdego ze spotkań

Dzień 1

 • Seminarium z referatami plenarnymi w zakresie rozpraszania związków biogennych, emisji amoniaku, emisji GHG, emisji odorów.
 • Warsztaty w zakresie efektywności praktycznego wykorzystania wybranych metod redukcji, ewentualnych modyfikacji i łączenia zastosowań.

Dzień 2

 • Wizyta terenowa w zakresie zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarstwach rolnych.


Broszura informacyjna o projekcie

 

Sprawozdania ze spotkań

 1. Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Nowa Sól, 27-28.09.2017
 2. Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Balice, 03-04.10.2017
 3. Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Puławy, 11-12.10.2017
 4. Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, Zamość, 25-26.10.2017

 

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w nim jest bezpłatny.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.