Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 18:36:03
Odwiedziło nas: 9174364 gości (dzisiaj: 1064, wczoraj: 1962)
Fundusze międzynarodowe
Oferta grantowa od DAAD
03 października 2017

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej zaprezentowała szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców. Granty badawcze umożliwiają doktorantom i naukowcom prowadzenie badań i kontynuowanie kształcenia w Niemczech. Promują one również wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów.

Oferta dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy)
Kandydatami są wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).

Dofinansowaniu podlega projekt badawczy lub kurs kształcenia ustawicznego na państwowej uczelni lub instytucie badawczym w Niemczech, prowadzony we współpracy z niemieckim doradcą akademickim.

Dofinansowanie obejmuje:

  • 1,000 euro miesięcznie;
  • Ubezpieczenie zdrowotne, od wypadku, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
  • Dodatek na pokrycie kosztów podróży, o ile te koszty nie są pokryte przez kraj ojczysty lub inne źródło dofinansowania.

Stypendia na pobyty badawcze długoterminowe (7-12 miesięcy)
Kandydatami są wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc)
Dofinansowaniu podlega projekt badawczy lub kurs kształcenia ustawicznego na państwowej uczelni oraz instytucie badawczym w Niemczech, prowadzony we współpracy z niemieckim doradcą akademickim.

Dofinansowanie obejmuje:

  • 750 euro dla absolwentów, 1,000 euro dla doktorantów i naukowców z tytułem doktora;
  • Ubezpieczenie zdrowotne, od wypadku, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
  • Dodatek na pokrycie kosztów podróży, o ile te koszty nie są pokryte przez kraj ojczysty lub inne źródło dofinansowania.
  • Jednorazowy dodatek badawczy.

 

Oferta dla naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym
Dofinansowaniu podlega pobyt badawczy na państwowej uczelni lub instytucie badawczym w Niemczech. Pobyt badawczy może być również realizowany w kilku instytucjach goszczących. Długość grantu wynosi od 1 do 3 miesięcy.

Dofinansowanie obejmuje:

  • 2,000 euro dla nauczycieli, adiunktów i wykładowców, 2,150 euro dla profesorów
  • Dodatek na pokrycie kosztów podróży, o ile te koszty nie są pokryte przez kraj ojczysty lub inne źródło dofinansowania.

Termin składania wniosków w w/w konkursach upływa 15 listopada 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.daad.pl/pl/2017/09/22/zblizaja-sie-terminy-aplikacji-o-stypendia-daad-na-rok-201819/.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.