Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Puławy, 11-12.10.2017
Dzisiaj jest: poniedziałek, 01 marca 2021 7:04:01
Odwiedziło nas: 11163852 gości (dzisiaj: 406, wczoraj: 1602)
Konferencje i szkolenia
Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, Puławy, 11-12.10.2017
16 października 2017

W dniach 11-12 października 2017 roku w Puławach odbyło się spotkanie eksperckie realizujące operację: "Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu". Projekt został zrealizowany przez Instytut Zootechniki PIB w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim spotkania było wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa. Spotkanie rozpoczął i poprowadził z-ca Dyrektora ds. nauki Instytutu Zootechniki PIB dr hab.  Jacek Walczak. Z kolei prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego rozpoczął część referatową swoim wystąpieniem pod tytułem "Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów". Autor skupił się m.in. na działaniach mających na celu zmniejszenia udziału polskiego rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych, jak również zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar zasygnalizował, że niezbędna jest kompleksowa analiza praktyk redukcyjnych oraz możliwość ich powszechnego stosowania w rolnictwie oraz efektu ich wprowadzenia. Z kolei przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w referacie pod tytułem "Agroleśnictwo - gdzie drzewa współdziałają z rolnictwem" przedstawił i opisał systemy rolno - leśne i leśno - pastwiskowe oraz ich potencjał mitygacyjny. W wystąpieniu zatytułowanym "Porównanie emisji N2O oraz regionalne zróżnicowanie" dr Zuzanna Jarosz omówiła czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu wielkości emisji podtlenku azotu z rolniczego użytkowania gleb. Pierwszą część spotkania zamykało wystąpienie dr hab. Jerzego Kozyry z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, który podjął temat dotyczący działań na rzecz inteligentnego rolnictwa wobec zmian klimatu. Niewątpliwie tematy podjęte przez obecnych ekspertów były kwestią aktualną, wywołującą wiele ożywionych dyskusji. Po części seminaryjnej, w ramach warsztatów odbył się panel dyskusyjny, który trwał wiele godzin i zaowocował licznymi wnioskami

Wizyta terenowa zespołu ekspertów odbyła się w Zakładach Doświadczalnych wspierających prace badawcze Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, gdzie prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w ramach działalności statutowej Instytutu, programów wieloletnich, projektów badawczych i innych programów. W trakcie trwania wizyty, uczestnicy uzyskali wyczerpujące informację dotyczące produkcji roślinnej przeznaczonej na paszę dla bydła mlecznego w systemie rolnictwa ekologicznego oraz produkcji żywca wołowego (Grabów). Następnie, by pokazać powierzchnię użytków rolnych, eksperci udali się do Zakładów Rolniczych Kępa, Osiny, Sadłowice, Pulki położonych wokół Puław. Na specjalną uwagę zasługiwały tereny, na których funkcjonują różne systemy gospodarowania: ekologicznego, integrowanego, konwencjonalnego. Co ważne, na terenie gospodarstwa rolniczego Osiny stosowany jest siew pasowy tzw. strip-till, stanowiący jedną z technik w rolnictwie niskoemisyjnym. W zakładzie podjęto również chów szkockiego bydła mięsnego rasy Highland, którego celem jest dążenie do racjonalnego wykorzystania trwałych użytków zielonych. Cześć terenowa warsztatów była przygotowana profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB. Dzięki temu, wizytacja w gospodarstwach rolnych była cennym dopełnieniem tematyki eksperckich spotkań.

Podsumowanie i wnioski stanowiły zamknięcie spotkania eksperckiego.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.