Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Konferencje i szkolenia arrow Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, Zamość, 25-26.10.2017
Dzisiaj jest: czwartek, 25 lutego 2021 22:23:42
Odwiedziło nas: 11159403 gości (dzisiaj: 1753, wczoraj: 4276)
Konferencje i szkolenia
Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów, Zamość, 25-26.10.2017
30 października 2017

W dniach 25-26 października 2017 roku w Zamościu odbyło się spotkanie eksperckie realizujące operację: "Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu". Projekt został zrealizowany przez Instytut Zootechniki PIB w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem spotkania było omówienie najefektywniejszych metod redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów.

Spotkanie rozpoczął i poprowadził z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Zootechniki PIB dr hab. Jacek Walczak, który w swoim wystąpieniu wnikliwie rozważał metody i technologie ograniczające emisję GHG z rolnictwa. Występujący szczegółowo omówił technologiczne, żywieniowe oraz hodowlane sposoby redukcji szkodliwych gazów. Z kolei dr Wojciech Krawczyk poświęcił swoje wystąpienie analizie redukcji GHG przy zastosowaniu różnych dostępnych praktyk. W ramach swojego wystąpienia, przedstawił scenariusze zakładające 10% i 20% redukcję GHG z rolnictwa. Kolejna prelekcja, którą przygotowała Aleksandra Król z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB dotyczyła wpływu ograniczenia orki na wilgotność gleby. W swoim referacie, prelegentka jasno i klarownie omówiła zasady działania systemu monitoringu gleb. W prezentacji pod tytułem "Kwantyfikacja wymiany między glebą a atmosferą" Tomasz Żyłowski  z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB zapoznał uczestników z krajową inwentaryzacją gazów cieplarnianych oraz omówił metody ich pomiarów. Wątek statystyki rolnictwa powrócił w prezentacji Małgorzaty Kuliś z Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas kolejnego wystąpienia Justyna Fila z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Radom przedstawiła koncepcję ograniczania strat azotu z produkcji zwierzęcej poprzez zakwaszanie gnojowicy kwasem siarkowym. Autorka omówiła trzy główne techniki zakwaszania: na polu uprawnym, w zbiornikach magazynujących oraz wewnątrz budynków inwentarskich. Wykorzystanie tej metody pozwala na 50-70% redukcję amoniaku. Kolejny prelegent, dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska z Instytutu Zootechniki PIB w swoi wystąpieniu pod tytułem "Ekonomiczny aspekt redukcji GHG" dokonała szczegółowej analizy metodycznej oszacowania kosztów redukcji GHG z produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem metody kosztów marginalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów krańcowych. Z powodu skrótowego charakteru niniejszego sprawozdania zaprezentowano jedynie główne wątki poruszone na spotkaniu grupy eksperckiej, która została podsumowana przez dr hab. Jacka Walczaka. Organizator wyraził przekonanie, iż przyjęta forma zrealizowanych spotkań dała szansę dla efektywnych dyskusji, a panująca przyjacielska atmosfera stanowiła dodatkowy walor warsztatów.

Ostatnim punktem programu była wizyta terenowa w 800-hektarowym gospodarstwie rolnym, gdzie Wiesław Gryn z Rogowa na Zamojszczyźnie przedstawił zebranym wieloletnią historię swojej działalności. Wdrożył on w swoim gospodarstwie uprawę bezorkową, dlatego ogromną uwagę poświęca materii organicznej swoich gleb. Ze swojego doświadczenia oraz pasji do rolnictwa uzyskuje imponujące plony. O swoim gospodarstwie opowiada z niezwykłym zaangażowaniem, a żadne z pytań uczestników nie zostało bez fachowej odpowiedzi. W trakcie trwania wizyty zebrani eksperci mogli zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w oparciu o jego praktyczne doświadczenie.

Podsumowanie i wnioski stanowiły zamknięcie spotkania eksperckiego.

 
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.