Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Aktualności arrow Sprawozdanie z Konferencji pt. "Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: osiągnięcia i wyzwania"
Dzisiaj jest: sobota, 30 maja 2020 23:52:20
Odwiedziło nas: 10519489 gości (dzisiaj: 3940, wczoraj: 4229)
Aktualności: Konferencje i szkolenia
Sprawozdanie z Konferencji pt. "Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: osiągnięcia i wyzwania"
15 listopada 2017

W dniu 19 października 2017 roku w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym  odbyła się konferencja podsumowywująca kolejny etap wdrażania Krajowej Strategii pt. "Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: osiągnięcia i wyzwania". Konferencja ta przygotowana została  w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2016-2020 zadania 1.4 pt. "Wdrażanie Światowego planu działań na rzecz zasobów genetycznych zwierząt w zakresie zrównoważonego użytkowania i ochrony różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich oraz udział w działaniach międzynarodowych i w pracach międzyrządowych dotyczących ochrony różnorodności biologicznej tych zwierząt".

Uroczystego powitania i otwarcia dokonał dr hab. Jacek Walczak Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB.

W części wprowadzającej przypomniano proces przygotowania i główne założenia Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz Planu Działań do tej Strategii. Oba dokumenty, które zostały przyjęte w 2013 roku, są dostępne na stronie internetowej IZ

Krajowa Strategia obejmuje działania na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowana zasobów genetycznych zwierząt: zarówno ras rodzimych, zagrożonych wyginięciem i wymagających działań ochronnych jak też ras międzynarodowych, powszechnie wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, u których konieczne jest zachowanie zmienności genetycznej.

15 priorytetów przyjętych w Krajowej Strategii i Planie Działań realizowanych było przez ostatnie cztery lata przez podmioty, z którymi Instytut współpracuje na co dzień, i które odgrywają dużą rolę w realizacji Strategii i przekazywaniu danych do Instytutu. Te podmioty to przede wszystkim  Związki hodowców, instytuty badawcze i uczelnie wyższe oraz administracja państwowa. Monitoring wdrażania Krajowej Strategii wykazał, że wiele inicjatyw, projektów i programów w tym obszarze podejmowanych było także przez Urzędy Marszałkowskie i Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

W trakcie obrad, w których wzięło udział ponad 100 osób, reprezentujących związki hodowców zwierząt, ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje naukowe z całego kraju, organy samorządowe, a także  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wygłoszonych zostało łącznie 12 referatów, podczas  3 sesji, obejmujących program Konferencji .Po każdej sesji miała miejsce dyskusja, prowadzona przez osoby wymienione poniżej. Poszczególne sesje dotyczyły następujących zagadnień:

Część I.  Mechanizmy współpracy dotyczące gromadzenia i transferu informacji o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich (prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski i dr inż. Grażyna Polak)

Część II. Programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt ( mgr Marek Gibała i prof. dr hab. Jędrzej Krupiński)

Część III. Kształtowanie świadomości społecznej, edukacja, promocja i  popularyzacja  użytkowania ras rodzimych poprzez ich produkty i usługi środowiskowe -(prof. dr hab. Tomasz Gruszecki i dr hab. Elżbieta Martyniuk).

Prezentacje zostały przedstawione przez Prelegentów z następujących instytucji:.

 1. Elżbieta Martyniuk - Instytut Zootechniki PIB ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, jako element  wdrażania Światowego Planu Działań
 2. Agnieszka Chełmińska - Instytut Zootechniki PIB ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Efekty wdrażania Krajowej Strategii w świetle wyników ankietowania
 3. Grażyna Polak - Instytut Zootechniki PIB ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
  Europejska baza danych zwierząt gospodarskich EFABIS
 4. Grażyna Biesiadowska-Salamon - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Baza danych dotycząca zwierząt gospodarskich
 5. Olga Orłowska - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Baza danych systemu teleinformatycznego SYMLEK (gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie danych)
 6. Jędrzej Krupiński - Instytut Zootechniki PIB ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Realizacja programów ochrony: trudności, problemy i sukcesy
 7. Anna Litwinow - Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu  ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Rola doradców w realizacji działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i Strategii
 8. Władysław Migdał - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Produkty tradycyjne i regionalne
 9. Michał Bartz - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  Wdrażanie Krajowej Strategii w pracach ODR w Wielkopolsce
 10. Bożena Kozera - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Wdrażanie Krajowej Strategii w pracach ODR na Mazowszu
 11. Gabriela Szuba - Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Rasy rodzime w czynnej ochronie przyrody
 12. Zofia Kochan - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )
  Działania UM woj. podkarpackiego na rzecz wdrażania Krajowej Strategii

Zgodnie z prośbą uczestników Konferencji, na stronie IZ PIB zamieszczone zostaną prezentacje oraz adresy e-mailowe Prelegentów.

Profesor Tomasz Gruszecki dziękując wszystkim za wystąpienia oraz organizatorom za przygotowanie Konferencji zaapelował o szerszą współpracę oraz poszukiwanie nowych, dodatkowych produktów od lokalnych ras zwierząt, szczególnie poprzez świadczenie usług środowiskowych.

W podsumowaniu dr hab. Elżbieta Martyniuk stwierdziła, że Krajowa Strategia jest realizowana, powinna być dalej wdrażana i jest aktualna zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym. Wyraziła nadzieję, że w wyniku dyskusji nt. ułatwienia przekazywania informacji uda się powrócić do  rozmów, w tym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W kontekście zadań dotyczących efektywności działania programów zauważyła, że zainteresowane podmioty powinni w szerszym zakresie  kontrolować pochodzenie zwierząt uczestniczących w programach ochrony,  gdyż %kontroli jest obecnie zbyt niski. Podkreśliła, że niezmiernie ważny jest problem zachowania zmienności genetycznej w obrębie populacji doskonalonych oraz analizy tej zmienności  na poziomie rodowodowym i molekularnym. Poparła prof. Gruszeckiego, jeśli chodzi o promowanie wypasu jako usługi środowiskowej -  i podkreśliła konieczność waloryzacji ekonomicznej tych usług, które  w dużym stopniu są świadczone przez  rasy chronione. Zamykając konferencję podziękowała wszystkim bardzo serdecznie za uczestnictwo i wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę we wdrażaniu Krajowej Strategii.

Zobacz również

 
 
© 2008-2020 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.