Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze arrow Konkurs na 2. Wyzwanie Społeczne w programie Horyzont 2020: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka"
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:28:35
Odwiedziło nas: 9236774 gości (dzisiaj: 275, wczoraj: 1365)
Fundusze międzynarodowe
Konkurs na 2. Wyzwanie Społeczne w programie Horyzont 2020: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka"
14 grudnia 2017

Komisja Europejska informuje o możliwości składania wniosków w programie Horyzont 2020 na temat "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka".

Tematy w obszarze zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego kładą nacisk na współdziałanie pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wymiarem produkcji żywności.  Konkurs wspiera powiązania między ekosystemami, produkcją żywności, łańcuchem żywnościowym oraz dobrym stanem zdrowia konsumenta. Obszary:

 1. Od ekosystemów funkcjonalnych do zdrowej żywności - działania mają na celu wydobycie potencjału z usług ekosystemowych dla upraw i produkcji zwierzęcej głównie w zakresie zwalczania szkodników i chorób, obiegu składników pokarmowych, żyzności i wydajności gleb. Podstawową kwestią jest m.in. promowanie lepszego wykorzystania roślin, zasobów genetycznych zwierząt i mikrobów. Tematy badawcze:
  • Bioróżnorodność w działaniu: pola uprawne i łańcuch wartości (budżet: 14,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Zastosowanie mikrobiomów w zróżnicowanych systemach żywności (budżet: 42,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Zdrowe i zrównoważone pszczelarstwo europejskie (budżet: 8,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Poprawa dobrostanu zwierząt (budżet: 6,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • Odkażacze i produkcja zwierzęca (budżet: 6,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Spersonalizowane żywienie (budżet: 28,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • W kierunku zdrowej i zrównoważonej żywności (budżet: 14,000,000 EUR,  termin: 13.02.2018 r.)
  • Alternatywne białka dla żywności i paszy (budżet: 32,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
 2. Budowanie zdolności - szereg działań odnosi się do bardziej podstawowych potrzeb badawczych, harmonizacji i racjonalizacji danych, metod i infrastruktury. Działania mają na celu przetestowanie nowego podejścia i opracowanie modeli do tworzenia biznesu i społecznego zaangażowania. Tematy badawcze:
  • Monitorowanie żywności, inwestycje w obszarze badań i innowacji, rezultaty (budżet: 7,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Zasoby genetyczne i hodowla wstępna (budżet: 14,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • ERANET w przemyśle rolno-spożywczym (budżet: 21,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
 3. Współpraca międzynarodowa - tematy badawcze:
  • Wdrożenie europejsko-afrykańskiego partnerstwa w obszarze żywności i bezpiecznego żywienia oraz zrównoważonego rolnictwa (budżet: 5,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Tematy w obszarze renesansu obszarów wiejskich mają wspierać naturalny, społeczny, kulturowy i ekonomiczny potencjał obszarów wiejskich oraz spójność polityki. Mają  wzmocnić rozwój gospodarczy, usługi ekosystemowe i innowacje przedsiębiorcze. Działania mają na celu przywrócenie odpowiedniej polityki na obszarach wiejskich i analitycznych narzędzi wsparcia. Zostanie rozwinięta synergia pomiędzy głównymi ekonomicznymi sektorami obszarów wiejskich, wzmocni się zrównoważony rozwój łańcuchów żywnościowych i nieżywnościowych, nastąpi rozwój ekonomii cyrkularnej na obszarach wiejskich, opracowane zostanie gruntowne podejście do cyfryzacji, wzrośnie wiedza na temat rolnictwa i systemów innowacji. Obszary:

 1. Od gospodarstwa rolnego do społeczeństwa: zrozumienie dynamiki i polityki modernizacji - celem jest lepsze pojmowanie zalet i długoterminowych motywatorów terenów wiejskich, wykorzystania lądu i ustalenie jak na to wpływa obecna polityka. Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnych instrumentów polityki i modeli zarządzania poprzez które poprawią się społeczno - ekonomiczne i środowiskowe warunki. Tematy:
  • Stworzenie nowoczesnej polityki rolnej o długoterminowej wizji i z udziałem społeczeństwa (budżet: 12,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Społeczno-gospodarczy wpływ digitalizacji rolnictwa i obszarów wiejskich (budżet: 5, 000 000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Kontrakty na skuteczne i trwałe zapewnienie rolno-środowiskowych produktów (budżet: 15, 000 000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Analityczne narzędzia i modele wsparcia polityki związanej z rolnictwem i żywnością (budżet: 12,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
 2. Organizacja zrównoważonych żywnościowych i nie żywnościowych łańcuchów wartości w zmieniających się warunkach - celem jest większy rozwój innowacyjnych i zrównoważonych łańcuchów żywnościowych i nie żywnościowych oraz usług wsparcia różnych potrzeb społeczeństw i firm, realizowany w odpowiedzialny i etyczny sposób, wiążący się z promowaniem zrównoważonego wzrostu pracy na obszarach wiejskich i powiązanych terytoriach
  • Zamykanie cyklów odżywczych (budżet: 8,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • Realizowanie potencjału regionalnych i lokalnych biogospodarek (budżet: 3,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Biznesowe biomodele dla społeczności wiejskich (budżet: 20,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
 3. Wykorzystanie rewolucji cyfrowej - narzędzia teleinformatyczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększoną wydajność i konkurencyjność, włączenie społeczne, nowe modele biznesowe, modernizację usług, odnowę modeli zarządzania - celem projektu ma być zwiększenie zastosowań teleinformatycznych.
  • Teleinformatyczne innowacje dla rolnictwa - centra innowacji cyfrowej dla rolnictwa (budżet: 20,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Przygotowanie rolników do ery cyfrowej przez społeczność doradców (budżet: 7,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
 4. Zwiększenie innowacji i poprawa ludzkiego i społecznego kapitału na obszarach wiejskich - celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju i promowanie innowacyjności poprzez: zwiększenie umiejętności, ludzkiego i społecznego kapitału rolników, leśników i mieszkańców obszarów wiejskich dzięki lepszej współpracy, transfer wiedzy, nawiązywanie kontaktów, inwestowanie w wiedzę i systemy innowacji
  • Sieci tematyczne opracowujące wiedzę wcieloną do praktyki (budżet: 10,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • Zwiększenie potencjału doradców ds. innowacji (budżet: 5,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

 
 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.