Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna arrow Fundusze UE/Krajowe arrow Fundusze UE arrow Konkurs na 2. Wyzwanie Społeczne w programie Horyzont 2020: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka"
Dzisiaj jest: niedziela, 25 marca 2018 3:33:00
Odwiedziło nas: 8748591 gości (dzisiaj: 216, wczoraj: 2955)
Fundusze UE
Konkurs na 2. Wyzwanie Społeczne w programie Horyzont 2020: "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka"
14 grudnia 2017

Komisja Europejska informuje o możliwości składania wniosków w programie Horyzont 2020 na temat "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka".

Tematy w obszarze zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego kładą nacisk na współdziałanie pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wymiarem produkcji żywności.  Konkurs wspiera powiązania między ekosystemami, produkcją żywności, łańcuchem żywnościowym oraz dobrym stanem zdrowia konsumenta. Obszary:

 1. Od ekosystemów funkcjonalnych do zdrowej żywności - działania mają na celu wydobycie potencjału z usług ekosystemowych dla upraw i produkcji zwierzęcej głównie w zakresie zwalczania szkodników i chorób, obiegu składników pokarmowych, żyzności i wydajności gleb. Podstawową kwestią jest m.in. promowanie lepszego wykorzystania roślin, zasobów genetycznych zwierząt i mikrobów. Tematy badawcze:
  • Bioróżnorodność w działaniu: pola uprawne i łańcuch wartości (budżet: 14,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Zastosowanie mikrobiomów w zróżnicowanych systemach żywności (budżet: 42,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Zdrowe i zrównoważone pszczelarstwo europejskie (budżet: 8,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Poprawa dobrostanu zwierząt (budżet: 6,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • Odkażacze i produkcja zwierzęca (budżet: 6,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Spersonalizowane żywienie (budżet: 28,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • W kierunku zdrowej i zrównoważonej żywności (budżet: 14,000,000 EUR,  termin: 13.02.2018 r.)
  • Alternatywne białka dla żywności i paszy (budżet: 32,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
 2. Budowanie zdolności - szereg działań odnosi się do bardziej podstawowych potrzeb badawczych, harmonizacji i racjonalizacji danych, metod i infrastruktury. Działania mają na celu przetestowanie nowego podejścia i opracowanie modeli do tworzenia biznesu i społecznego zaangażowania. Tematy badawcze:
  • Monitorowanie żywności, inwestycje w obszarze badań i innowacji, rezultaty (budżet: 7,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Zasoby genetyczne i hodowla wstępna (budżet: 14,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • ERANET w przemyśle rolno-spożywczym (budżet: 21,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
 3. Współpraca międzynarodowa - tematy badawcze:
  • Wdrożenie europejsko-afrykańskiego partnerstwa w obszarze żywności i bezpiecznego żywienia oraz zrównoważonego rolnictwa (budżet: 5,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Tematy w obszarze renesansu obszarów wiejskich mają wspierać naturalny, społeczny, kulturowy i ekonomiczny potencjał obszarów wiejskich oraz spójność polityki. Mają  wzmocnić rozwój gospodarczy, usługi ekosystemowe i innowacje przedsiębiorcze. Działania mają na celu przywrócenie odpowiedniej polityki na obszarach wiejskich i analitycznych narzędzi wsparcia. Zostanie rozwinięta synergia pomiędzy głównymi ekonomicznymi sektorami obszarów wiejskich, wzmocni się zrównoważony rozwój łańcuchów żywnościowych i nieżywnościowych, nastąpi rozwój ekonomii cyrkularnej na obszarach wiejskich, opracowane zostanie gruntowne podejście do cyfryzacji, wzrośnie wiedza na temat rolnictwa i systemów innowacji. Obszary:

 1. Od gospodarstwa rolnego do społeczeństwa: zrozumienie dynamiki i polityki modernizacji - celem jest lepsze pojmowanie zalet i długoterminowych motywatorów terenów wiejskich, wykorzystania lądu i ustalenie jak na to wpływa obecna polityka. Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnych instrumentów polityki i modeli zarządzania poprzez które poprawią się społeczno - ekonomiczne i środowiskowe warunki. Tematy:
  • Stworzenie nowoczesnej polityki rolnej o długoterminowej wizji i z udziałem społeczeństwa (budżet: 12,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Społeczno-gospodarczy wpływ digitalizacji rolnictwa i obszarów wiejskich (budżet: 5, 000 000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Kontrakty na skuteczne i trwałe zapewnienie rolno-środowiskowych produktów (budżet: 15, 000 000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Analityczne narzędzia i modele wsparcia polityki związanej z rolnictwem i żywnością (budżet: 12,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
 2. Organizacja zrównoważonych żywnościowych i nie żywnościowych łańcuchów wartości w zmieniających się warunkach - celem jest większy rozwój innowacyjnych i zrównoważonych łańcuchów żywnościowych i nie żywnościowych oraz usług wsparcia różnych potrzeb społeczeństw i firm, realizowany w odpowiedzialny i etyczny sposób, wiążący się z promowaniem zrównoważonego wzrostu pracy na obszarach wiejskich i powiązanych terytoriach
  • Zamykanie cyklów odżywczych (budżet: 8,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • Realizowanie potencjału regionalnych i lokalnych biogospodarek (budżet: 3,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Biznesowe biomodele dla społeczności wiejskich (budżet: 20,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
 3. Wykorzystanie rewolucji cyfrowej - narzędzia teleinformatyczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększoną wydajność i konkurencyjność, włączenie społeczne, nowe modele biznesowe, modernizację usług, odnowę modeli zarządzania - celem projektu ma być zwiększenie zastosowań teleinformatycznych.
  • Teleinformatyczne innowacje dla rolnictwa - centra innowacji cyfrowej dla rolnictwa (budżet: 20,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
  • Przygotowanie rolników do ery cyfrowej przez społeczność doradców (budżet: 7,000,000 EUR, termin: 13.02.2018 r.)
 4. Zwiększenie innowacji i poprawa ludzkiego i społecznego kapitału na obszarach wiejskich - celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju i promowanie innowacyjności poprzez: zwiększenie umiejętności, ludzkiego i społecznego kapitału rolników, leśników i mieszkańców obszarów wiejskich dzięki lepszej współpracy, transfer wiedzy, nawiązywanie kontaktów, inwestowanie w wiedzę i systemy innowacji
  • Sieci tematyczne opracowujące wiedzę wcieloną do praktyki (budżet: 10,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)
  • Zwiększenie potencjału doradców ds. innowacji (budżet: 5,000,000 EUR, termin: 23.01.2019 r.)

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

 
 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.